Domů » 7 Tipů: Jak poznat lež a lháře?

7 Tipů: Jak poznat lež a lháře?

od Lucie Krátká
jak poznat lež

Lež je podle definice typ klamu ve formě nepravdivého výroku často s vědomým záměrem oklamat druhé, získat nějakou výhodu nebo vyhnout se trestu. Pro nás jako obelhávané tedy ve většině případů není vítaná. Naštěstí ale existují některé znaky, které můžou neupřímné lidi pomoci usvědčit. Víte, jak poznat lež?

Jak poznat lež

Kromě zvýšení krevního tlaku, zrychlení dýchání nebo pulzu, můžeme lháře poznat i pomocí dobře viditelných znaků. Jaké to jsou? Změny se dají pozorovat především na očích, ale i na celém obličeji, hlasu, řeči těla nebo sdělovaném obsahu. Pomocí čeho konkrétně tedy lze lež poznat?

1. Oči

Jedním z ukazatelů, který nám prozradí, zda dotyčný mluví pravdu, jsou jeho oči. Pokud vás někdo nepřirozeně upřeně a strnule sleduje, možná si právě vymýšlí. Většinou má ale lhář problém udržet oční kontakt a často pohledem uhýbá jinam.

Tady ale pozor, nemusí jít vždy o oklamávání. Někdy se jedná pouze o osobnostní rys. Setkat se s něčím podobným můžeme například u lidí, kteří jsou od přírody plašší a v takovém případě to neznamená, že lžou. Pokud se člověk, se kterým mluvíte dívá chvíli jinam, příčinou může být také třeba jen to, že vzpomíná a snaží se něco si vybavit.

Lháře mohou také prozradit zorničky. Ty jsou při neklidu, napětí, strachu, zlosti nebo lži zmenšené. Rozšířené naproti tomu značí klid a zájem. O neupřímnosti může dále vypovídat i mrkání. Během lhaní mrkají lidé méně a potom naopak zase hodně.

jak poznat lež podle očí
Jednou z možností, jak poznat lež, je všímat si očí

2. Obličej

Dalším ze znaků lhářů je, že kvůli zvýšenému množství adrenalinu zčervenají. Navíc nás může upozornit i strnulý a nepřirozený výraz. Nejčastěji je ale prozradí dotýkání se obličeje. Nevědomě se totiž škrábou na nose, krku, sahají si na uši, zakrývají si ústa nebo si mnou oči.

3. Hlas

Lháře může prozradit i jeho hlas. Ve chvíli, kdy nemluví upřímně se mu zvýší tón nebo hlasitost či zrychlí řeč. Tady ale opět pozor. Je důležité vědět, jak dotyčný komunikuje v normální situaci. Pokud mluví přirozeně hlasitěji nebo rychleji, nejedná se o znak lži. Podezřele také působí špatná artikulace – mumlání.

4. Řeč těla

Dalším způsobem, jak poznat lež, je všímat si řeči těla a pohybů. Neupřímnost značí například „ošívání se“ nebo naopak strnulý a nehybný postoj. Při běžné řeči totiž přirozeně gestikulujeme. Pokud se daný člověk hrbí a choulí do sebe, možná také něco není v pořádku. Dalším vodítkem je i naklánění hlavy dozadu.

jak poznat lež podle řeči těla
Lháře můžete poznat i podle řeči těla

5. Obsah řeči

Lháři často vypráví příběh se všemi podrobnostmi. To naznačuje, že si ho dopředu připravili. Běžně si totiž pamatujeme jen zásadní okamžiky, o kterých poté mluvíme.  Když se ale neupřímného člověka zeptáme na něco, co říkal, často není schopný odpovědět. Také málo používá slova jako já, mě, moje, … Tomu se říká distancování. Dotyčný totiž ví, že jedná nečestně a snaží se od lži podvědomě oddálit.

6. Reakce

Reakce lháře jsou většinou nepřirozené. Chová se celkově jinak než obvykle. Může se například zastavit v půlce věty a nechtěně polknout, okatě zívat nebo opakovat často nějaký jeden mechanický pohyb (například natahovat se pro mobil).

TIP: K odhalení lži můžete sami přispět tak, že se dotyčného zeptáte na rychlý, přímý dotaz. Musí pak zareagovat okamžitě, a to se často projeví například trhnutím hlavy.

7. Intuice

I když existuje dost triků, jak poznat lež, nejvíce se stejně vždy můžeme spolehnout na naši intuici. Ta dokáže nejpřesněji rozeznat, kdy je „něco špatně“. Stejně tak nám napoví, proč se v chování osoby, se kterou mluvíme, vyskytují znaky lži. Může to totiž být způsobeno i jinými vlivy než jen, že nás chce oklamat – od temperamentu přes malé sebevědomí až třeba po alergii.

Z pohledu lháře

Všechny dříve uvedené znaky dělají lidé nevědomě. Naši komunikaci i náš mozek příroda nastavila tak, aby verbální a neverbální projevy byly v souladu. I sami lháři se tedy často nachází v poměrně nepříjemné situaci. Neupřímnost pro ně není přirozená a podle toho se i chovají, cítí se nervózní a jejich tělo to pak samo od sebe dává najevo.

Mohou se sice pomocí speciálního tréninku naučit ovládat znaky lži, ale většinou je to pro ně docela namáhavé. A tak, i když tuto schopnost získají, pro druhou stranu může být jejich chování dost nápadné a lháři se pak kvůli nepřirozenosti stejně nakonec prozradí.

Závěrem? Lež prokouknete docela snadno.

Podle vědců o sobě předáváme 50 až 97 procent informací prostřednictvím neverbální komunikace (postojem, gestikulací, výrazem, očima, …). Jinak tomu není ani u lži. Pomocí několika znaků ji tedy můžeme docela jednoduše odhalit.

Možná si na některé z nich vzpomenete, až budete příště s někým mluvit. Nikdy ale nezapomínejte na to, že tyto znaky nemusí vždy nutně znamenat lhaní. Pokaždé je třeba brát v úvahu osobnost člověka, jeho zdravotní stav a další faktory.

Články, které stojí za přečtení: