Domů » Pocit naplnění: Jak ho nalézt a proč je důležitý?

Pocit naplnění: Jak ho nalézt a proč je důležitý?

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
pocit naplnění

Najít naplnění je v životě důležité. Je to klíč k tomu, aby všechny věci, které děláte, měly smysl a účel. Naplnění je dlouhotrvající vnitřní pocit celistvosti, ve kterém nacházíme hodnotu v uznání našeho osobního dopadu na svět kolem nás. Podle psychologů hledání naplnění není luxus, ale je naprosto rozhodující pro naše duševní zdraví.

Pocit naplnění a štěstí

Naplnění znamená, že svému životu dokážeme dát smysl. Děláme to, co máme dělat, protože dokážeme využít a předávat světu dary, které máme. Když najdeme naplnění, zůstávají v našem životě pouze věci, na kterých záleží. Věci, které nejsou důležité, zmizí, a to ještě více umožní soustředit se na to, na čem záleží.

pocit naplnění

Jednou z největších překážek štěstí je jeho hledání. Ačkoliv se to může zdát neintuitivní, pokud se náš život zakládá na tom, že chceme být šťastni, tak se zaměřujeme pouze na sebe a na své prožívání. Chybí nám motivace k tomu vytrvat ve věcech, které nejsou jednoduché, které krátkodobě přináší spíše stres a nesnáze. A to v konečném důsledku je základní překážkou toho, abychom byli skutečně šťastní.

Je to začarovaný kruh, kde snaha být šťastnými je příčinou toho, že šťastní nejsme.

Naše sny a ambice jsou často poháněny potřebou najít v našem životě smysl, něco změnit a dokázat, že na světě záleží. Pokud mezi naše životní cíle patří najít skutečné naplnění, nakonec pak můžeme najít štěstí. 

10 důvodů, proč je důležité najít naplnění

Zde jsou nejdůležitější důvody k tomu, proč hledat spíše naplnění života, než to, jak být šťastný.

1. Dáte svému životu větší smysl. 

Díky pocitu naplnění budete vědět, že na vašem životě záleží a že to, co děláte, je cenné. Když ve svém životě najdete smysl, spojíte se se svým pravým já a přijmete, že váš život má svůj cíl.

🗣️ Stephen Covey říká: „Hluboko v každém z nás je vnitřní touha žít život ve velikosti a přispívat společnosti – skutečně něco znamenat a něco změnit.“ 

2. Nedovolíte, aby ostatní určovali vaši sebehodnotu. 

Vnitřní naplnění vede ke spokojenosti a přijetí toho, kdo jste. Názory ostatních lidí nezmenší to, co si o sobě myslíte. To znamená, že také plně přijmete sami sebe. Díky tomu také odhalíte opravdové přátelství, protože kolem vás zůstanou lidi, kteří vás budou skutečně podporovat.

3. Budete mít více jasno v tom, co je důležité. 

Když máte smysl nebo účel ve svém životě, je mnohem snazší říci ostatním NE na jejich požadavky. Když máte v hlavě jasněji, můžete se lépe rozhodovat, abyste šli vpřed k tomu, co pro vás má smysl.

4. Vybudujete si větší sebevědomí. 

Když sami sebe lépe poznáte a získáte větší jasnost v tom, co vás naplňuje, budete se cítit jistěji. Zlepší se také to, jak se vidíte nebo co si o sobě myslíte. S větší jistotou a sebevědomím půjdete za dosažením svých vizí a cílů.

5. Nebudete tolik zmítání emocemi a ve výsledku budete šťastnější.

Život se neustále mění a je plný vzestupů a pádů. Když znáte hodnotu, kterou přinášíte a o co v životě usilujete, snáze naleznete střed svého života. Když se nebudete soustředit pouze na pocit štěstí, nerozhodí vás, když se zrovna nebudete cítit šťastný.

Pocit naplnění

Životní náplň a štěstí nakonec ale jdou ruku v ruce. Když zažíváte naplnění, znamená to, že jste se svým životem spokojeni. I když to zrovna bude těžké, nerozhodí vás to, že se necítíte šťastní. Budete vyrovnanější a nebudou vámi tolik zmítat emoce, což nakonec povede k tomu, že budete šťastnější.

6. Hledání naplnění je cestou k růstu

Štěstí je koncem a cílem cesty, proto je tak těžké ho dosáhnout. Ale naplnění je cestou, jak žijeme život. To, co nás naplňuje, se samo v průběhu života mění a vyvíjí podle toho, jak stárneme a vyvíjíme se my sami. Není to statická hodnota, ale podporuje náš růst. 

7. Pocit naplnění je lidskou potřebou

Jistě znáte Maslowovu pyramidu lidských potřeb. Tento významný psycholog na ní ukázal, že lidé k spokojenému životu potřebují uspokojit určité potřeby, od těch základních mezi které patří jídlo, pití či bezpečí, až po vyšší duchovní potřeby jako je sounáležitost a láska. Úplně na vrcholu se nachází seberealizace. Právě pocit naplnění je známkou toho, že se dokážeme realizovat.

🗣️ Robert Louis Stevenson řekl: “Být tím, čím jsme, a stát se tím, čím jsme schopni se stát, je hlavní cíl našeho života.” 

8. Smysluplné propojení osobního a pracovního života

Když víte, co vás naplňuje, můžete se vědomě snažit navrhnout si podle toho svůj život. Pak vaše práce bude zapadat do vašeho osobního života, ale i naopak. Váš profesní a osobní život se mohou prolnout v jeden, protože v obou najdete spokojenost. 

9. Váš život odpovídá vašim hodnotám

Když žijete v souladu se svými hodnotami, nevadí vám, když musíte občas něco obětovat. Děláte to s plným vědomím toho, co je pro vás důležité, a vynakládáte veškeré úsilí, abyste tyto hodnoty ve svém životě ctili. 

10. Zachráníte (nejen) svůj talent

Když žijete svůj účel s vášní, nejen že vás to přivede k životu, ale umožní vám to realizovat a rozvinout vaše talenty. Navíc to přitáhne i ostatní a bude je to inspirovat k tomu, aby také začali hledat, jak naplnit své poslání.

🗣️ Bolman a Deal říkají: „Každý z nás může přispět světu svým zvláštním přínosem, pokud dokáže vzít na sebe osobní a duchovní práci potřebnou k objevení vlastních darů a převzetí odpovědnosti za ně.”

Co můžete udělat, abyste v životě našli naplnění.

Naplnění je v životě naprosto zásadní. Ale najít jej není snadné a mnoho lidí v tomto ohledu tápe. S tím, jak se mění životní situace se také mohou měnit věci, které nás naplňují, a tak se můžeme v jedné chvíli ocitnout v situaci, kdy si nejsme jistí, co nám v životě přinese naplnění.

Pokud zrovna ohledně svého naplnění tápete, vyzkoušejte následující kroky.

  • Poznávejte sami sebe. Sebereflexe je nejdůležitějším krokem k nalezení svého smyslu.
  • Zvyšujte své sebevědomí přijímáním nových výzev.
  • Věnujte svůj život službě ostatním a změně.
  • Udělejte si čas na své vášně nebo věci, které vám přinášejí radost.
  • Nechte odejít minulé události, které vás mohou negativně ovlivnit.
  • Žijte více v přítomnosti, spíše než v minulosti nebo budoucnosti.
  • Cvičte vděčnost a uznání.
  • Přijměte, že to, co děláte se svým životem, ovlivˇbuje lidi okolo vás a budoucí generace.

💡 Tip: Pocitem smyslu a naplnění se zabývá i mnoho seberozvojových knih, které vás mohou v tomto hledání provázet. Pokud vás nebaví číst, zkuste nějaký motivační film.

Naplnění je mocná věc. Je to cesta k dobře prožitému a hodnotnému životu. A ačkoliv život pak není snazší, všechny kousky života do sebe lépe zapadají, když víte, co vás naplňuje. 

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz