Domů » Co má obsahovat předávací protokol? + VZOR

Co má obsahovat předávací protokol? + VZOR

od Patrik

Předávací protokol je hlavní a často jedinou přílohou nájemní smlouvy bytu či domu. Předávací protokol by měl jasně mapovat v jakém stavu byl byt či dům předán novému majiteli, kdy a v jakém stavu se movité i nemovité věci nacházely. Pokud je pronajímán byt vybavený, tak se předávací protokol často týká i nábytku a dveří, což jsou věci náchylné k poškození.

Co má obsahovat předávací protokol?

Úplně první informací v předávacím protokolu by měla být identifikace obou stran mezi, kterými dojde k předání. Nejlépe udělá zhotovitel předávacího protokolu, když přesně zkopíruje z již vyhotovené nájemní smlouvy například. Identifikační informace by měly obsahovat:

  • Celé jméno
  • Datum narození
  • Rodné číslo

Některé informace se uvádějí spíše doplňkově a jedná se především o:

  • Bydliště
  • Email
  • Telefonní číslo
  • Trvalé/přechodné bydliště
  • Číslo OP
  • Bankovní účet

Bankovní účet je důležitý hlavně v nájemní smlouvě, aby měl nájemník jasně a přehledně na obou dokumentech, kam má pravidelně zasílat nájem. I když toto není účelem předávacího protokolu, tak to může oběma stranám jen pomoci!

Stavy měřičů ke dni předání a klíče

Jednou z prvních informací jsou stavy měřičů ke dni předání nemovitosti. Zde se uvádějí dvě čísla. Prvním se měřič identifikuje a druhým se napíše hodnota na měřiči. Identifikuje se především plyn, voda a elektřina. Někteří pronajímatelé k předávacímu protokolu uvádějí fotky měřičů s datem, jiní zapisují hodnoty přímo před nájemcem, někde je vše postavené pouze na důvěře (nájemce si může vše kdykoliv zkontrolovat, takže zde není prostor na nějaké machinace).

Vstupní branou do bytu jsou klíče, které s podpisem předávacího protokolu nájemník obdrží. Obvykle se dávají 3 klíče od každých potřebných dveří. Jedná se tak o vchodové dveře, případně také boční dveře, francouzské okno, vrata nebo sklep.

Nájemník by si bez výslovného souhlasu neměl další klíče přidělávat, ale měl by požádat o tento úkon pronajímatele. V praxi je to některým pronajímatelům jedno a nechávají nájemníkům volnou ruku.

Když se v nájemním bytě rychle protočí několik nájemníků, kteří vyvolávají pochybnost a například vrátí i méně klíčů, tak je ideální variantou pro klid duše výměna FAB. Pronajímatelé mající více bytů mohou zámky točit mezi jednotlivými byty, což má stejný efekt.

Předávací protokol
Předávací protokol by měl stvrzovat převzetí nemovitosti v uvedeném stavu.

Celkový stav nemovitosti

Důležité je detailně popsat celkový stav nemovitosti a formu jednotlivých komponentů. Nejjednodušeji se vše vystihuje, když je nemovitost úplně nová. Naopak pokud jsou již některé věci na hranici životnosti, tak by si měl nájemník pohlídat, aby zaznamenaný stav odpovídal skutečnosti.

Dobré je postihnout především stav věcí, které snadno podléhají zkáze, když se o ně nájemník nebude dobře starat. Typicky se jedná o kuchyňskou linku, dřevěné podlahy, skříně, elektrospotřebiče.

Před novým pronájmem je dobrým zvykem, když je vymalováno, ovšem pokud se jedná o krátký podnájem a nájemce malbu neúměrně poničí, tak mu lze strhnout určitou částku z kauce.

Vrtání a zatloukání mají někteří lidé velmi rádi a prošpikují své zdi množstvím hmoždinek, hřebíčků. Dobré je do nájemní smlouvy uvést, že zásah do zdi může proběhnout jen s výslovným souhlasem majitele.

Na konci předávacího protokolu by měla být floskule, která potvrzuje, že pronajímatel předal byt v jasně definovaném stavu a nájemce je se vším seznámen.

Přebírající prohlašuje, že si předávané/ý nemovitosti/byt, včetně jejich/jeho příslušenství a všech součástí, před podpisem řádně prohlédl, jejich/jeho technický i právní stav je mu znám a v tomto stavu je/jej také dnešního dne od předávajícího přebírá.

Předávací protokol a movité věci

Movité věci jsou mnohem náchylnější k opotřebení než hrubá stavba. Z pohledu majitele je velice dobré chránit především podlahy, jelikož lino či plovoucí podlaha se dají znehodnotit i za pouhý rok od pořízení.

Vybavení domu by se v předávacím protokolu mělo evidovat po místnostech a není vůbec od věci pořídit i rychlé fotografie z mobilu v době předání nemovitosti. Z pohledu pronajímatele je dobré se zaměřit na věci nové a drahé, což je nábytek, podlahy, okna a dveře.

Předávací protokol by měl chránit stav nemovitosti a být takovým spořicím účtem majitele. Také by měl při odepření návratu kauce ochránit nájemce.

Předávací protokol může podepsat také zmocněnec za pomoci úředně ověřené plné moci, tato varianta není příliš běžná. Nejčastěji v případech, kdy má majitel na pronajímání zřízenou externí firmu.

Články, které stojí za přečtení: