Domů » Sebereflexe Vás posune blíže k vytouženému úspěchu!

Sebereflexe Vás posune blíže k vytouženému úspěchu!

od Anna Malá

Sebereflexe jako poznání sám sebe přináší nový pohled na to, kdo jste a kým byste mohli být. Jak chcete posouvat své hranice, když nevíte, co máte nyní k dispozici? Nemůžete inovovat systém, když nevíte co umí. Sebepoznání je jednou z cest, jak poznat své schopnosti a naučit se být přístupný těm novým.

Ztráta sebereflexe je pak něco, co nás dokáže brzdit a postavit do nevýhodné pozice ve společnosti. Sebereflexe nám umožňuje poměrně objektivně posoudit vlastní činy a chování. Objektivnímu sebehodnocení můžeme podrobit naše činy a následně vyhodnotit, jestli si myslíme, že toto chování bylo adekvátní či nikoliv. Díky sebereflexi a sebehodnocení můžeme posouvat náš ideál toho, jak bychom se chtěli chovat a jací bychom chtěli být.

Co je sebereflexe?

Na to co je sebereflexe se dá nahlížet z několika hledisek. Věda, psychologie, etika. Nejbližší našemu uvažování je ale nejspíše to, jak takové sebepoznání bereme z etického hlediska. Jde o jakési uvědomění sama sebe, toho kdo jsme, jací jsme, jaké je naše chování, jaké má takové chování následky, jaké jsou naše emoce. V širším ohledu to zahrnuje také přijetí takového chování, které bere ohled na své okolí, v rámci schopnosti hodnocení svých vlastních činů.

Nedostatek sebereflexe nás může nejen brzdit, ale může vést až k tomu, že bychom mohli být označeni za nepříčetné, v nejhorším případě nesvéprávné. Kdo nedokáže hodnotit své vlastní jednání, stává se člověkem, který tak nekontroluje své jednání, protože ho nedokáže vyhodnotit, mimo jiné, jako nevhodné, nebo nebezpečné. To je ovšem ten nejhorší scénář. Nedostatek sebereflexe je pro nás ale špatný ve většině v tom, že neumíme uchopit svůj vlastní potenciál.

Proto abyste se mohli posunout ve svém růstu, v osobním rozvoji, v profesi, blíže k úspěchu, je nutné abyste se poznali. Abyste dobře věděli, kdo jste, čím disponujete a kde se sami brzdíte. O tom je sebepoznání. Nahlédnutí do svého nitra, tam kde se schovává ta skutečná pravda o vás samotných. Bez upravování toho, co si o sobě myslíte. Sami před sebou nemusíte být lepší, hezčí, chytřejší, zábavnější. Podívejte se na to, jací doopravdy jste.

Člověk bez sebereflexe se chová úplně opačně. Dívá se na vše pouze svojí optikou a často si myslí, že všechny jeho činy jsou správné. Většinou se vůbec nedostane k hodnocení svých činů. Když už své činy hodnotí, tak si je jen slepě potvrzuje.

Reflexe a sebereflexe

Reflexe samotná je brána jako zpětný odraz, dle filosofie pak jako myšlení. Proto je sebereflexe brána jako způsob jak se „na sebe podívat do zrcadla a přemýšlet nad tím kdo jsme, nahlédnout dovnitř„. Když jednáte, chováte se nějakým způsobem, reagujete, pak reflektujete to, jak smýšlíte, jaké jsou vaše priority a postoje.

Nedostatek sebereflexe

Negativní sebereflexe je něco, do čeho byste se neměli pouštět. U sebereflexe totiž nejde o to se kriticky podívat na to, co neumíte. Není to ani nedostatek sebevědomí, jak si mnozí myslí. Není to dokonce ani o tom se vychvalovat, abyste si zvedli náladu nebo sebedůvěru. Sebereflexí si doslova „dáváte rande sami se sebou“. Poznáváte se, ptáte se, přicházíte možná na věci, které jste netušili, ale rozhodně se neshazujete.

Negativní sebereflexí se může stát také to, že to špatně uchopíte a výsledek se míjí účinkem. Takový počin může být také výsledkem ztráty sebereflexe. Je dobré vědět, proč se do sebepoznání pouštíte a brát to zodpovědně. Když budete své vlastní hlavě chtít namluvit věci, které nejsou pravda, kýžený výsledek se stejně nedostaví. Sebereflexe by neměla být mířena negativně ani pozitivně. Mělo by to být čistě poznání takové, jaké je.

Nedostatek sebereflexe neznamená nedostatek sebevědomí. Někdy to může znamenat právě opak. Je to jistá ztráta schopnosti hodnotit sám sebe.

Není to jen jako, když si koupíte o 2 čísla menší velikost oblečení a vyrazíte do ulic, nebo když se necháte shazovat, i přesto že jste úspěšnější než ten, kdo vás shazuje. Je to o všem, co vpouštíte do svého života přesto, že na to nemáte, nebo nevyužíváte svých šancí, protože si myslíte, že to nezvládnete.

Mnoho lidem dnes chybí dostatek zdravé sebereflexe vzhledem ke svému vzhledu či postavě. Mnozí jsou k sobě zbytečně tvrdí, naopak někteří lidé trpí obezitou a nejsou si schopni připustit, že je třeba potřeba změnit stravovací návyky nebo začít alespoň jednou týdně běhat.

Sebepoznání: Proč je důležité pro náš úspěch?

Sebereflexe, sebepoznání, sebehodnocení, sebepojetí. Když si uvědomujete sami sebe, pak si uvědomujete komplexní obraz své vlastní osobnosti, jednak v rámci své osoby, jednak v interakci se svým okolím. Není to o hledání chyb. Je to o tom, že dokážete vyhodnotit své schopnosti a možnosti, své mezery, slabé i silné stránky. Zkrátka vše co máte k dispozici a co vám může pomoci nebo naopak bránit v růstu.

Když chcete něco posunout dál, něco vylepšit, upgradovat, zjišťujete nejdřív v jakém stavu se to nachází. Pokud chci svému počítači nainstalovat nový „antivirák“, pak musím nejdřív vědět, jestli vůbec nějaký mám a jaký je. Třeba už to není potřeba nebo naopak „včera bylo pozdě“. Vím ale jistě, jaký je stav a co můžu udělat proto, abych změnila tak, jak potřebuji.

Sebepoznání takhle funguje. Slouží jako nástroj profesionálního nebo osobního rozvoje. Nahlížíte na své postoje, myšlení, způsoby reakcí. Díky tomu jste pak schopní reagovat lépe, podle svých představ, bez neuvážených impulzů. Díky tomu, dokážete eliminovat to co vás brzdí a naopak posílit to, v čem jste dobří. Výsledek takové práce pak je způsob myšlení, chování, reakcí, práce, které vás posouvají dál.

Ukázka sebereflexe

Sebereflexi je dobré provádět pravidelně. Stejně tak, jako je tomu u jiných metod a technik osobního rozvoje, i zde platí, že pokud chcete docílit nějaké výsledku, musíte si s tím dát práci. Nejdřív se na sebe, zcela bez pozlátek a přikrášlování nebo snad snižování svých schopností, podívat a poznat se. Toto nahlédnutí byste měli provádět pravidelně, protože jen díky tomu si poznatky vryjete do paměti a váš mozek je přijme za své.

Pro začátek si zkuste připravit seznam otázek, které budete pokládat sami sobě. Může vám to posloužit jako odrazový můstek. Budete-li poctivý, časem jistě sami budete dobře vědět na co se sebe ptát a jak. Otázky můžete také utvářet podle toho jak se cítíte, a pokud se zrovna nechcete ptát, pak se jen zkuste sami na sebe podívat. Chvíli jen tak stát a přemýšlet sami nad sebou. Vaše mysl vám možná ukáže cestu sama. Nebo zkuste meditaci.

Sebe-poznání: Zkuste například tyto otázky:

Jaké jsou právě teď mé pocity, co cítím?

Chtěl bych cítit něco jiného?

Čím pro mě je má práce?

Mám dostatek znalostí a zkušeností?

Jaký je můj dlouhodobý cíl?

Shoduje se můj cíl s mým přesvědčením?

Proč to dělám?

Co jsem minule udělal špatně?

Co bych mohl udělat jinak, abych to neudělal znovu?

Ať už zjistíte, že nežijete v souladu se svými prioritami, nebo že možná byste chtěli mít jiné priority. Nebo zjistíte, že máte jisté iluze a představy o vašem životě, kterých je potřeba se zbavit. Je jedno na co přijdete, důležité je, že to bude to pravé „vaše“ a vy budete vědět co máte v ruce a jak s tím naložit dál. V dnešní době žijeme ve světě iluzí, v podobě upravených profilů na sociálních sítích a takové nahlédnutí do sebe je trochu náročné. Jistě to ale stojí za to.

Články, které stojí za přečtení: