Domů » Nájemní smlouva VZOR zdarma ke stažení | Jak vytvořit?

Nájemní smlouva VZOR zdarma ke stažení | Jak vytvořit?

od Patrik

Nájemní smlouva slouží k ujasnění právního vztahu pronajímatele a nájemníka. Identifikuje obě strany, pronajímanou nemovitost, nájem, energie i další specifika dané nemovitosti. Pokud nechcete nic opomenout, tak se pečlivě držte vzoru nájemní smlouvy!

VZOR NÁJEMNÍ SMLOUVY KE STAŽENÍ NÍŽE!

Nájemní smlouva je absolutně zásadním dokumentem pro pronajímatele i nájemce, tak se pojďme podívat, co vyplnit a jak vytvořit velmi dobrou, avšak jednoduchou nájemní smlouvu. V polovině textu je odkaz na stažení prověřené šablony a vzoru nájemní smlouvy.

Na co při tvorbě jednoduché nájemní smlouvy nezapomenout? Držte se vzoru!

Asi každý i méně zkušený pronajímatel napíše do nájemní smlouvy obě osoby, výši nájmu, kdy je nájem splatný či dobu nájmu. Jsou ovšem důležité položky, na které v nájemní smlouvě nezapomínat.

 • chov domácích mazlíčků
 • kouření v bytě
 • počet osob
 • podmínky užití
 • limity užití
 • způsob vytápění a podrobné podmínky
 • limity úprav domu či bytu

První článek by měl identifikovat nemovitost a její rozsah. Movitý majetek a jeho stav se blíže rozepisuje v předávacím protokolu, ovšem není chybou tyto věci dublovat také do nájemní smlouvy. Často se v prvním odstavci uvádí také trochu obecný obrat: Byt je ve stavu způsobilém k nastěhování i k obývání.

Předávací protokol řeší především stavy měřičů plynu, elektřiny a vody. Také je popsán stav nemovitosti i movitého vybavení. Dobré je si před podepsáním nájemní smlouvy vše důkladně zkontrolovat, což platí především pro stranu, která si nemovitost pronajímá.

Co je dobré si zkontrolovat?

 • stav odpadů a odtok
 • stav bojleru, protékání a celkovou údržbu (pokud praskne voda, tak je pozdě něco řešit)
 • funkčnost všech elektrických zařízení včetně topení (klidně zkontrolujte si funkčnost žárovek)
 • plyn a jeho revizi

Nájemní smlouva ke stažení – VZOR k vyplnění

Vzorů nájemních smluv nalezneme na internetu hned několik. V našem vzoru nechybí nic podstatného a dokonale poslouží jako šablona pro nájemní smlouvy bytů a menších domů.

vzor nájemní smlouvy
Postup vytvoření nájemní smlouvy: Na dokument se vzorem nájemní smlouvy se dostanete při stisknutí tlačítka níže!

Vzor nájemní smlouvy

Vzor nájemní smlouvy neupravujte, ale vytvořte kopii, kterou můžete dle libosti upravovat a personalizovat dle vlastních potřeb. Nájemní smlouva vzniklá dle následujícího vzoru by měla obsahovat všechny potřebné náležitosti a chránit nájemníka a pronajímatele.

Nájemní smlouvy upravuje nový občanský zákoník, který pozměnil například ukončení či zvyšování nájemného. Nájemce je jaké slabší smluvní strana chráněn právního vztahu před možným nekalím chováním pronajímatele. Pronajímatel tak nemůže bezdůvodně zvyšovat nájem či dát výpověď pronajímateli. Vzor, který nabízíme, je jednoduchým vzorem, ovšem nepostrádá žádnou důležitou náležitost.

Nejdříve nájemní smlouva na dobu určitou

Dobrou praxí, která je i ve vzoru nájemní smlouvy nad tímto nadpisem, je nejdříve vytvořit nájemní smlouvu na dobu určitou, i když chtějí obě strany dlouhodobý pronájem. Pokud se jedná o krátkodobý pronájem, který využívají různí námezní pracovníci či studenti, tak tam je vždy dobré rovnou určit konec nájmu.

Studenti často chtějí nájem od října do května, což je pro pronajímatele značně nevýhodné, jelikož má práci s pronájmem, předáním nemovitosti a také u studentů jsou častější menší poškození bytů.

U dlouhodobých pronájmů je ideální nejdříve smlouva na dobu určitou, kdy si nájemce i pronajímatel vyzkouší, jak jim nemovitost vyhovuje. Po půl roce se mohou sejít a domluvit se o prodloužení doby pronájmu nebo o nájemní smlouvě na dobu neurčitou.

Pozor. Mnoho pronajímatelů uzavře smlouvu o pronájmu na dobu určitou a po vypršení nic neřeší. Nic neřeší ani druhá strana a nájem normálně běží dál. Když si však pronajímatel vzpomene,že chce dát byt k dispozici, tak je nájemce ve značné nevýhodě. Pro obě strany je férovější variantou dopsat do smlouvy na dobu neurčitou, že pokud smlouva vyprší a obě strany neprojeví zájem ukončit pronájem, tak se smlouva obnoví na ve stejném znění – opět smlouva na dobu určitou na jeden rok.

Pozor na jednoduché nájemní smlouvy!

Vždy je dobré v nájemní smlouvě jasně stanovit, kdo co platí a kdo má za co odpovědnost. Například u pronájmu domu se uvádí v jakém rozsahu může nájemce užívat zahradu a jaké zásahy v ní musí dělat.

Důležité je také postihnout předmět nájmu a již zmíněné zásahy do nemovitosti. Někteří nájemci mohou začít do nového bytu vrtat a lepit, následně po 3 měsících odejdou a nemovitost je zralá na revizi.

Předmět nájmu je především bydlení, ale někteří nájemci chtějí v objektu podnikat a pronajímatel se tuto skutečnost může dozvědět až po podepsání smlouvy.

Na co si dát pozor při podpisu smlouvy o nájmu?

V první řadě dbejte na férové jednání, které je zárukou oboustranné spokojenosti.

 • jasně sjednané nájemné, které je placené nanejvýš měsíc dopředu
 • přiměřená kauce či jistina (jedná se o 1-3 nájmy)
 • energie
 • předání a odevzdání nemovitosti
 • kouření, návštěvy
 • přihlášení trvalého bydliště
 • domácí mazlíčci

Rozsah poskytovaných služeb pronajímatelem

Některý pronajímatel si nechává energie psané na sebe a některý naopak přepisuje energie na nájemce. V některých případech je i hybridní řešení, kdy jsou některé energie přepsané a některé ne.

Platí zde pravidlo, že u nájemců, kteří jsou v bytě déle než dva roky, tak na ně pronajímatel přepisuje energie. U krátkodobých pronájmů, kde nemá pronajímatel nájemce prověřeného, je lepší když si nechává energie napsané na sebe.

Ve smlouvě je také často uvedeno, jestli je dům či byt pojištěn a jaká je případná spoluúčast nájemníka. Další poplatky mohou být za svoz komunálního odpadu, úklid, rezervy a další.

Nájemní smlouva VZOR
Nájemní smlouva vzor ke stažení.

Nájemné je zásadní částí nájemní smlouvy

Jednou z prvních věcí, na kterou se nájemník v nájemní smlouvě podívá, je bezesporu nájemné. Základem dobrých vztahů je do smlouvy uvést domluvenou částku.

POZOR: Za nekalou praktiku lze považovat navýšení domluvené ceny, což někteří pronajímatelé dělají. Vědí, že navýšení o cca 5 % oproti domluvené částce obchod/smlouvu nezhatí. Tyto praktiky do dnešní doby nepatří. Když se s takovým chováním setkáte, tak je lepší couvnout.

Pronajímatel i nájemce se musí shodnout na určité částce, která bude k jasně danému dni v měsíci převáděna na účet. nejdříve se většinou domluví a následně vše stvrdí nájemní smlouva.

Pokud nebude nájemné k danému dni na účtě pronajímatele, tak si obvykle vyhrazuje penále ve výši 0,1 % až 1 % za každý den. Dobrým zvykem nebo povinností je upozornění nájemce na nezaplacení nájmu.

Zvyšování nájmu by nemělo podle občanského zákoníku být radikální a samovolné. Ideální pro obě strany je například takzvaná inflační doložka, kdy je nájemné k určitému dni zvyšováno o inflaci.

Zvýšení nájmu nesmí přesáhnout celkem 20 % za uplynulé tři roky. Současně výsledná výše nájemného také nesmí překročit obvyklé nájemné za obdobný byt v daném oblasti a místě.

Pokud má nájemce zvířata, tak mu je podle zákona pronajímatel nemůže zakázat. Má ovšem jiné páky, jak z takového nájemce dostat více peněz nebo jej odradit. Pronajímatel může zažádat o vyšší kauci nebo o vyšší nájem, jelikož je zde předpoklad, že se zvíře bude podílet na opotřebení bytu.

Nájemní smlouva ústně VZOR

Nový občanský zákoník stanovil, že nájemní smlouvy jdou nyní uzavírat ústně a nemusíte tak mít písemnou nájemní smlouvu. Podle nového občanského zákoníku chybějící psaná smlouva neznamená to, že smlouva o nájmu opravdu nebyla uzavřena.

U bytů je ovšem písemná forma stále nutná. Naše doporučení zní: Uzavírejte smlouvy písemné a co nejvíce detailní – předejdete tak zbytečným problémům a komplikacím. Když by nájemce byt uzavíral více než tři roky, tak se automaticky smlouva o nájmu uzavírá.

nájemní smlouva ústně
nájemní smlouva ústně

Investiční pronájem

Při investici do nemovitosti za účelem zhodnocení peněz či dokonce za účelem investičního pronájmu je třeba dbát na několik faktorů z pohledu pronajímatele.

V poslední době je také velmi častý pronájem rodinných domů, které jsou dražší než byty, ale v přepočtu na metr čtverečný je naopak cena nižší.

U investičního pronájmu je velice důležitá cena pořízení a propočet doby návratnosti investice. Odborníci z branže investičních pronájmů doporučují příliš byty neopravovat a raději se spokojit s nižším nájmem. V současné době se vyplatí investovat do bytů například v Ústí nad Labem nebo Bílině, kde jsou ceny opravdu nízko.

Články, které stojí za přečtení: