Nájemní smlouva VZOR zdarma ke stažení | Jak vytvořit?

Nájemní smlouva slouží k ujasnění právního vztahu pronajímatele a nájemníka. Identifikuje obě strany, pronajímanou nemovitost, nájem, energie i další specifika dané nemovitosti. Pokud nechcete nic opomenout, tak se pečlivě držte vzoru nájemní smlouvy!

Nájemní smlouva je absolutně zásadním dokumentem pro pronajímatele i nájemce, tak se pojďme podívat, co vyplnit a jak vytvořit velmi dobrou nájemní smlouvu. V polovině textu je odkaz na stažení prověřené šablony a vzoru nájemní smlouvy.

Na co při tvorbě nájemní smlouvy nezapomenout? Držte se vzoru!

Asi každý i méně zkušený pronajímatel napíše do nájemní smlouvy obě osoby, výši nájmu, kdy je nájem splatný či dobu nájmu. Jsou ovšem důležité položky, na které v nájemní smlouvě nezapomínat.

  • chov domácích mazlíčků
  • kouření v bytě
  • počet osob
  • podmínky užití
  • limity užití
  • způsob vytápění a podrobné podmínky

První článek by měl identifikovat nemovitost a její rozsah. Movitý majetek a jeho stav se blíže rozepisuje v předávacím protokolu, ovšem není chybou tyto věci dublovat také do nájemní smlouvy. Často se v prvním odstavci uvádí také trochu obecný obrat: Byt je ve stavu způsobilém k nastěhování i k obývání.

Předávací protokol řeší především stavy měřičů plynu, elektřiny a vody. Také je popsán stav nemovitosti i movitého vybavení.

Nájemní smlouva ke stažení – VZOR k vyplnění

Vzorů nájemních smluv nalezneme na internetu hned několik. V našem vzoru nechybí nic podstatného a dokonale poslouží jako šablona pro nájemní smlouvy bytů a menších domů.

nájemní smlouva
Postup vytvoření nájemní smlouvy.

Nájemní smlouvy upravuje nový občanský zákoník, který pozměnil například ukončení či zvyšování nájemného. Nájemce je jaké slabší smluvní strana chráněn právního vztahu před možným nekalím chováním pronajímatele. Pronajímatel tak nemůže bezdůvodně zvyšovat nájem či dát výpověď pronajímateli.

Nejdříve nájemní smlouva na dobu určitou

Dobrou praxí, která je i ve vzoru nájemní smlouvy nad tímto nadpisem, je nejdříve vytvořit nájemní smlouvu na dobu určitou, i když chtějí obě strany dlouhodobý pronájem. Pokud se jedná o krátkodobý pronájem, který využívají různí námezní pracovníci či studenti, tak tam je vždy dobré rovnou určit konec nájmu.

Studenti často chtějí nájem od října do května, což je pro pronajímatele značně nevýhodné, jelikož má práci s pronájmem, předáním nemovitosti a také u studentů jsou častější menší poškození bytů.

U dlouhodobých pronájmů je ideální nejdříve smlouva na dobu neurčitou, kdy si nájemce i pronajímatel vyzkouší, jak jim nemovitost vyhovuje. Po půl roce se mohou sejít a domluvit se o prodloužení doby pronájmu nebo o nájemní smlouvě na dobu neurčitou.

Pozor na jednoduché nájemní smlouvy!

Vždy je dobré v nájemní smlouvě jasně stanovit, kdo co platí a kdo má za co odpovědnost. Například u pronájmu domu se uvádí v jakém rozsahu může nájemce užívat zahradu a jaké zásahy v ní musí dělat.

Důležité je také postihnout předmět nájmu a již zmíněné zásahy do nemovitosti. Někteří nájemci mohou začít do nového bytu vrtat a lepit, následně po 3 měsících odejdou a nemovitost je zralá na revizi.

Předmět nájmu je především bydlení, ale někteří nájemci chtějí v objektu podnikat a pronajímatel se tuto skutečnost může dozvědět až po podepsání smlouvy.

Rozsah poskytovaných služeb pronajímatelem

Některý pronajímatel si nechává energie psané na sebe a některý naopak přepisuje energie na nájemce. V některých případech je i hybridní řešení, kdy jsou některé energie přepsané a některé ne.

Platí zde pravidlo, že u nájemců, kteří jsou v bytě déle než dva roky, tak na ně pronajímatel přepisuje energie. U krátkodobých pronájmů, kde nemá pronajímatel nájemce prověřeného, je lepší když si nechává energie napsané na sebe.

Ve smlouvě je také často uvedeno, jestli je dům či byt pojištěn a jaká je případná spoluúčast nájemníka. Další poplatky mohou být za svoz komunálního odpadu, úklid, rezervy a další.

Nájemní smlouva
Nájemní smlouva by měla ošetřit opotřebení nemovitosti.

Nájemné

Jeden z hlavních bodů smlouvy je bezesporu nájemné. Pronajímatel i nájemce se musí shodnout na určité částce, která bude k jasně danému dni v měsíci převáděna na účet.

Pokud nebude nájemné k danému dni na účtě pronajímatele, tak si obvykle vyhrazuje penále ve výši 0,1 % až 1 % za každý den. Dobrým zvykem nebo povinností je upozornění nájemce na nezaplacení nájmu.

Zvyšování nájmu by nemělo podle občanského zákoníku být radikální a samovolné. Ideální pro obě strany je například takzvaná inflační doložka, kdy je nájemné k určitému dni zvyšováno o inflaci.

Zvýšení nájmu nesmí přesáhnout celkem 20 % za uplynulé tři roky. Současně výsledná výše nájemného také nesmí překročit obvyklé nájemné za obdobný byt v daném oblasti a místě.

Pokud má nájemce zvířata, tak mu je podle zákona pronajímatel nemůže zakázat. Má ovšem jiné páky, jak z takového nájemce dostat více peněz nebo jej odradit. Pronajímatel může zažádat o vyšší kauci nebo o vyšší nájem, jelikož je zde předpoklad, že se zvíře bude podílet na opotřebení bytu.

Investiční pronájem

Při investici do nemovitosti za účelem zhodnocení peněz či dokonce za účelem investičního pronájmu je třeba dbát na několik faktorů z pohledu pronajímatele.

V poslední době je také velmi častý pronájem rodinných domů, které jsou dražší než byty, ale v přepočtu na metr čtverečný je naopak cena nižší.

U investičního pronájmu je velice důležitá cena pořízení a propočet doby návratnosti investice. Odborníci z branže investičních pronájmů doporučují příliš byty neopravovat a raději se spokojit s nižším nájmem. V současné době se vyplatí investovat do bytů například v Ústí nad Labem nebo Bílině, kde jsou ceny opravdu nízko.