Domů » Domácí větrná elektrárna: Vyplatí se investovat + návratnost

Domácí větrná elektrárna: Vyplatí se investovat + návratnost

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
domácí větrná elektrárna

Mnoho lidí v dnešní době trápí nejen vysoká cena elektřiny a dalších zdrojů energie, ale zároveň hledají, jak žít ekologičtějším způsobem a zanechat po sobě co nejmenší stopu na životním prostředí. Solární panely jsou dnes již poměrně běžné, co ale taková domácí větrná elektrárna? Vyplatí se a jaká je její návratnost?

Jak fungují domácí větrné elektrárny?

Větrné elektrárny využívají sílu větru k výrobě elektřiny. Když vítr fouká, lopatky se otáčejí kolem dokola a pohánějí turbínu, která vyrábí elektřinu. Čím silnější je vítr, tím více elektřiny se vyrobí.

Existují dva typy větrných turbín domácí velikosti:

  • Stožárové – jsou volně stojící a staví se na vhodně exponovaném místě, s výrobním výkonem kolem 6 kW.
  • Na budově – jsou menší než stožárové systémy a mohou být instalovány na střeše domu, kde je vhodný zdroj větru. Často mají výkon kolem 2 kW.

Výhody větrných elektráren

Ačkoliv hlavní výhody jakýchkoliv alternativních zdrojů energie jsou nejspíš všem zřejmé, pojďme se na ně v rychlosti podívat:

Snížení účtů za elektřinu

Vítr je zdarma, takže po zaplacení počátečních nákladů na instalaci a údržbu se vaše náklady na elektřinu sníží. Náklady se budou týkat už pouze údržby vaší domácí elektrárny.

Snížení uhlíkové stopy

Elektřina vyrobená větrem je obnovitelná energie a neuvolňuje žádný škodlivý oxid uhličitý ani jiné znečišťující látky. Stejně tak spodiny, které vzniknou při výrobě vaší větrné elektrárny, jsou celkově mnohem nižší, než při spalování fosilních paliv.

Uskladnění elektřiny

Pokud váš dům má vlastní bateriové úložiště, můžete přebytečnou elektřinu skladovat a používat ji i v době bezvětří.

Finanční náročnost domácí větrné elektrárny

Stejně jako u ostatních alternativních zdrojů elektřiny i v případě větrných elektráren je potřeba počítat s vyššími náklady na pořízení a instalaci. Návratnost investice je poté ale velice dobrá. 

Náklady na instalaci

Náklady na systém závisí na jeho velikosti a způsobu montáže. Instalace turbíny namontované na budově stojí méně než instalace turbíny namontované na sloupu, ale bývají menší a méně účinné.

Za zařízení a instalaci stojí 6kW systém namontovaný na stožár přibližně 500 000 korun.

Náklady na údržbu

Údržbové kontroly jsou nutné každých několik let a zpravidla stojí kolem 3000 až 6000 korun ročně v závislosti na velikosti turbíny.

Dobře udržovaná turbína by měla vydržet více než 20 let, ale během této doby bude možná nutné vyměnit střídač, což u velkého systému stojí 30 000 až 60 000 korun. Ovšem jedná se o jedinu větší investici, kterou lze v případě správné a profesionální instalace očekávat.

domácí větrná elektrárna

Úspory

Dobře umístěná 6kW turbína může ročně vyrobit přibližně 9 000 kWh, což při současných průměrných cenách 5,8 Kč za 1kWh dělá 52 200 korun. Zároveň do budoucnosti můžeme očekávat stejnou anebo vyšší cenu elektřiny, což by znamenalo návratnost investice přibližně za 12 let.

Finanční podpora

Za přebytky elektřiny, které lze prodat do sítě, můžete také utržit poměrně hezké částky v závislosti na vaší smlouvě s distributorem a dále tím snížíte finanční náročnost této investice. Vzhledem k ekologicky šetrnému způsobu výroby elektřiny, můžete požádat i o dotace z evropských fondů.

Co provést a promyslet před instalací?

Pokud chcete mít svůj malý větrný elektrický systém ve vaší lokalitě, měli byste mít obecnou představu o:

  • síle větru ve vaší lokalitě, včetně odhadu ročního výkonu systému a tím pádem výběr správné velikosti turbíny a věže,
  • územních požadavcích a smlouvách ve vaší oblasti,
  • možnostech připojení do elektrické sítě a odprodeji přebytečné elektřiny,
  • ekonomice, návratnosti a pobídkách pro instalaci větrného systému ve vaší lokalitě.

Pokud všechny zmíněné kroky promyslíte a zjistíte, že pro vás domácí větrná elektrárna představuje dobré řešení, pak nezapomeňte kontaktovat na instalaci profesionála, který poradí s mnohými problémy a hlavně na instalaci dá záruku.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz