Jak mají být dlouhé běžky?

Jak mají být dlouhé běžky?

Zásadní otázkou při výběru běžeckých lyží tzv. běžek je jejich délka. Nejspíše každému je jasné, že délka vhodných běžek se odvíjí od účelu běžkaře a také jeho výšky. Ano výška je vlastně zásadním kritériem pro výběr vhodných běžek.

Délka hobby běžek

Máme několik základních typů běžek. Turistické běžky jsou nejběžnějším a k účelu hobby běžkaře nejvhodnějším typem. U turistických běžek se předpokládá především klasický styl, ale jde na nich samozřejmě i bruslit. Běžky vhodné pro turistiku by měly převyšovat postavu běžkaře zhruba o 15-25 centimetrů.

Další dvě proměnné které vstupují do výběru délky běžek jsou váha běžkaře a potřeba ovladatelnosti běžek. U běžek platí, že čím delší jsou tak tím by měly být rychlejší a čím kratší jsou, tak tím by měly být ovladatelnější. Pokud tedy máte dilema mezi dvěma velikostmi, tak můžete přihlédnout i k tomuto kritériu. Druhou proměnou je váha běžkaře – čím těžší běžkař, tak tím delší by běžky měly být.

Délka běžek vhodná mimo stopu

Stále častěji se setkáváme s běžkaři, kteří chtějí jezdit mimo stopu. Těmto běžkám se říká backcountry a mají přizpůsobenou skluznici na horší terén – tedy jsou širší a mohou mít i ocelové hrany na zledovatělý povrch. Délka těchto běžek by se měla převyšovat běžkaře 10 centimetrů.

Nejkratší jsou běžky na bruslení

Bruslení je specifickou technikou při niž jsou vhodné běžky pouze o 5 centimetrů delší než je samotný běžkař. U běžek na skate je vhodné řešit také tvrdost, která velice ovlivňuje odraz a celkový pocit z bruslení.

Délka holí k běžkám

Délka holí stejně jako délka běžek je závislá především na výšce běžkaře. Ovšem i u holí musíme vědět k jakému účelu je budeme používat. Obecně na turistické běžky jsou vhodné kratší hole než na běžky.

Nejlepším při výběru běžek je obrátit se na profesionály, kteří se vás zeptají jaké máte požadavky a podle toho zvolí vhodný typ i délku běžek.


Tags: