Domů » 5 kroků, než začnu psát odbornou práci

5 kroků, než začnu psát odbornou práci

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Než začnete psát odbornou práci

Psát odbornou práci není jednoduché. Je k tomu potřeba především disciplína, dobrý výzkum a pak kritické a logické myšlení. Jako všechny ostatní dovednosti i psaní, a tím pádem i psaní odborných prací, se dá naučit. Jaké jsou první kroky, které je potřeba učinit, než sedneme k samotnému psaní, aby to, co vytvoříme, dávalo hlavu a patu?

Jak napsat odbornou práci

Každý obor je jiný a také každé zadání je jiné, ale jsou určité kroky, které platí obecně pro všechny odborné práce. Jaké to tedy jsou a co udělat, než se pustíte do samotného psaní?

Krok 1: Pořádně si přečtěte zadání 

Během let mi rukama prošlo mnoho seminárních prací a nevěřili byste, jak často se stalo, že student odevzdal něco, co neodpovídalo zadání. Neumíte si představit, jak snadno se může stát, že začnete zpracovávat něco jiného, než co učitel zadal. Když dostanete za úkol napsat recenzi, věnujte několik minut tomu, abyste si zjistili, co je recenze a jak se píše. 

Několikrát si důkladně přečtěte instrukce a zvýrazněte si klíčová slova. Zkuste pochopit, jaký je účel úkolu. Váš styl psaní, tón a formátování musí odpovídat tomu, co se v práci požaduje. 

💡 Tip: Pokud vám stále není jasné, co máte udělat, vždy požádejte pedagoga o vysvětlení, než se rozhodnete psát.

Krok 2: Zkontrolujte požadavky na formátování a styl. 

Pokud píšete odbornou práci do školy nebo pro publikaci, mohou existovat specifické požadavky na formátování a styl, které musíte dodržet. Ujistěte se, že rozumíte i formálním požadavkům, jako např:

  • Jak dlouhá má být vaše práce,
  • Jaký citační styl máte použít,
  • Jaké jsou požadavky na formátování, jako velikost okrajů, řádkování a velikost a typ písma.

Každý vyučující má jiné očekávání, ke každému útvaru existují jiné konvence, pokud si nejste jisti, tak se neváhejte zeptat a udělejte to dříve, než se pustíte do psaní. 

💡 Tip: Přečtěte si, jak napsat dobrou povídku anebo reportáž.

Krok 3: Prozkoumejte téma 

Výzkum vám umožní proniknout do hloubky tématu. Udělejte si přehled o dané oblasti a jaké jsou nejnovější poznatky v oboru. A nezapomeňte na to, že musíte najít důvěryhodné zdroje!

Pokud děláte práci, kterou máte poté přednášet svým kolegům či spolužákům, vžijte se do nich: co by se o vašem tématu chtěli dozvědět? Začněte se seznamem dotazů, které jsou specifické pro vaše téma a potom si podle toho uspořádejte další postup. Postupujte od obecného ke konkrétnímu. 

Během výzkumu si musíte zaznamenávat své zdroje a sestavit si seznam odkazů, který později uvedete ve své práci během citací a vytváření seznamu zdrojů. Pouze správným citováním se můžete vyhnout plagiátorství, které je závažným problémem. 

Než začnete psát odbornou práci

Krok 4: Struktura práce

Přesvědčivá práce je taková, která je soudržná a konzistentní. Vaše argumenty na sebe musí navazovat a vyvíjet se, a proto přemýšlejte nad jejich nejlepším uspořádáním. Jedno by mělo logicky vést k dalšímu a nemělo by se jednat pouze o náhodně poskládané odstavce.

Každou myšlenku zkuste zakončit příklady z reálného života získanými z vašeho výzkumu a předvídejte protiargumenty ke svým tvrzením tím, že se jimi budete v eseji co nejvíce zabývat. 

Krok 5: Napište si zkušební úvod a závěr

Úvod představuje čtenáři téma, které bude číst, vysvětluje, s čím se setká a jaká je logika celé práce. Díky úvodu čtenář musí být schopný zjistit, zda ho práce bude zajímat a stojí mu za to ji číst, anebo zda má hledat něco jiného.  Zde představte hlavní výzkumnou otázku a jak jste postupovali. V některých případech zde můžete obecně shrnout zdroje, ze kterých jste vycházeli.

Úvod a závěr by na sebe měli navazovat. Závěr má shrnovat to, k čemu jste v práci došli. Jaké jsou základní výstupy a jakým způsobem na tuto práci lze navázat. To, co jste v úvodu představili, byste v závěru měli shrnout. 

Pokud si úvod a závěr alespoň nanečisto sepíšete předtím, než se pustíte do psaní samotné práce, získáte lepší představu, jakým směrem se budete při psaní ubírat a navíc vaše práce bude mnohem více koherentní, protože jednotlivá témata na sebe budou logicky navazovat.   

Tip na závěr: Práci si pro sobě přečtěte! 

Ačkoli vás může lákat své dílo ihned odeslat a neohlížet se zpět, věnujte čas korektuře a úpravám svého textu. Vězte, že neexistuje text, který by byl hned na poprvé celý správně, a pokud si ho po sobe nepřečtete a nezkontrolujete, váš vyučující to pozná.

Snažte se neupravovat ihned po dokončení, nechte ho den nebo dva uležet. S čerstvýma očima si všimnete více chyb. To samozřejmě znamená, že byste s psaním měli začít včas, abyste na tento krok měli dostatek času. 

💡 Tip: Svůj text si po sobě kontrolujte vždy! Ať už píšete e-mail anebo jste se přihlásili na stáž copywritingu. Úroveň vašeho textu a počet hrubek se hodně odrazí na tom, jak vás ostatní vnímají.

Někteří profesoři vám rádi poskytnou zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení, pokud svůj text pošlete dostatečně včas, tak toho využijte. Poslouží vám to nejen, abyste odevzdali lepší práci, ale především abyste se zdokonalili. To se vám jednou bude hodit i v profesním životě. 

Nezapomeňte, že psaní odborných praxí se s praxí zlepšuje. Než budete mít vystudováno, tak budete mít tuto dovednost v malíčku.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz