Domů » Jak se donutit učit? Vše je v hlavě!

Jak se donutit učit? Vše je v hlavě!

autor Kateřina Korčáková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Jak se donutit učit? Vše je v hlavě!

Učení může být někdy bariérou stojící mezi vámi a vašimi cíli. Ačkoli byste mohli celé hodiny trávit četbou knih, opakováním poznámek a proklikáváním se webovými stránkami plnými informací, tak se vám přesto zdá, že váš mozek má výraznou alergii na tento proces? Jak se však donutit učit? Stačí se zaměřit na to, co se děje ve vašem mozku. Připravte se na to, jak otevřít brány svého potenciálu, a jak zvládnout proces učení bez větších zádrhelů.

Pochopte, jak se váš mozek učí

Pochopení toho, jak váš mozek funguje, vám může pomoci lépe se učit. Když se například snažíte naučit něco nového, znamená to, že si v mozku budujete nová spojení. Tento proces může být zpočátku pomalý, ale časem se usnadní.

Učení začíná tím, že vaše pozornost se zaměří na konkrétní informace nebo události. Jakmile jste se zaměřili na konkrétní informace, vaše smyslové orgány (zrak, sluch, hmat atd.) přenášejí tyto informace do mozku. Mozek pak zpracovává tuto surovou datovou informaci. Informace jsou poté uloženy v různých částech mozku. K zapamatování informací pak dochází přes opakování a a souvislosti. Některé informace jsou uloženy v krátkodobé paměti, zatímco jiné postupují do dlouhodobé paměti. To závisí na tom, jak často a intenzivně na ně myslíte. Mozek je plastický a může se adaptovat v závislosti na nových informacích. To znamená, že můžete stále rozšiřovat své znalosti a dovednosti.

Určete si svůj styl učení a vytvořte si plán

Znalost vašeho stylu učení vám může pomoci přizpůsobit strategie učení vašim silným stránkám. Existují tři hlavní styly učení, mnoho studentů však vykazuje silné stránky ve více než jednom stylu učení.

 • Vizuální – preferují vizuální učení, mají tendenci lépe si pamatovat informace, které jsou prezentovány v grafické formě (obrázky, grafy, diagramy a písemné materiály).
 • Auditivní – učí se nejlépe skrze sluchové vjemy.
 • Kinestetický – zahrnují fyzickou aktivitu.

Plánování je základním kamenem efektivního učení. Vytvořte si harmonogram učení, který zahrnuje časové bloky určené pro studium konkrétního předmětu nebo tématu. Důležité je dodržovat plán a vyhýbat se odkládání. Pamatujte, že klíčem k úspěchu je pravidelnost a trpělivost.

💡 Tip: Zjistěte, jak bude vypadat budoucnost vzdělávacího systému.

Přeložte si informace do vlastních slov a vše rozdělujte

Překládání informací do vlastních slov může pomoci upevnit nové znalosti v mozku. Už jen tento proces vám pomůže lépe se učit. Po určení svého stylu učení a tvorbě plánu přizpůsobte poznámky sobě.

 • Vizuální učení – používejte barvy, zvýrazňovače a poznámky ve vizuální podobě.
 • Auditivní učení – zkuste si nahrávat své poznámky a poslouchejte je. Poslouchejte rozhovory nebo podcasty, nahrané přednášky.
 • Kinestetické učení – provádějte fyzickou činnost, manipulujte s předměty nebo zapojte své tělo.

Rozdělení látky na menší části je mnohem efektivnější než snažit se zapamatovat si vše najednou. Zkuste si vytvořit seznam témat a postupně je zpracovávat.

Otestujte si své znalosti

Sebetestování je mimořádně účinný způsob, jak urychlit proces učení. Umožní vám identifikovat oblasti, se kterými máte problémy, a zaměřit se na ně. Inspirujte se následnými otázkami, které můžete použít k otestování svých znalostí na libovolném tématu, které se právě učíte:

 • Jaký je hlavní cíl tohoto tématu?
 • Jaké jsou klíčové pojmy spojené s tímto tématem?
 • Jaký je význam a aplikace těchto klíčových pojmů?
 • Jaká jsou hlavní fakta nebo data v souvislosti v tímto tématem?
 • Jaké jsou hlavní body nebo kroky v procesu, který jste se snažili pochopit?
 • Máte otázky nebo něco, čemu stále nerozumíte nebo potřebujete lépe pochopit?

Zkuste také testovací kartičky, jsou skvělým nástrojem pro zlepšení učení a zapamatování si informací. Mohou být ve fyzické či digitální podobě. Na jednu stranu napište krátkou otázku nebo klíčový pojem, který si chcete zapamatovat. Na druhou stranu napište stručnou a jasnou odpověď. A opakujte!

Vypište si poznámky

Zdá se, že psaní nám pomáhá hlouběji zakódovat informace, které se snažíme naučit, protože existuje přímé spojení mezi naší rukou a mozkem. Zkuste si během přednášky psát poznámky rukou nebo po přednášce ručně přepisovat a reorganizovat poznámky či informace.

Při učení si zapisujte hlavní body, klíčové termíny a důležitá fakta. Díky tomu budete mít přehled o tom, co je nejdůležitější.

Snažte se, aby vaše poznámky byly organizované a strukturované. Používejte nadpisy, odrážky, čísla a podobné techniky, které pomohou vizualizovat hierarchii informací. Můžete používat různé barvy, zvýrazňovače a diagramy pro lepší vizualizaci. Vytvořte si své vlastní zkratky a symboly, které vám pomohou rychle zaznamenat informace.

Studentka přepisující poznámky
Přepisování poznámek. Zdroj: Pixabay.com

Učte se od někoho, kdo má více zkušeností

Učení od někoho, kdo má více zkušeností, vám může pomoci učit se rychleji. Může vám poskytnout zpětnou vazbu a vedení, které vám pomohou zlepšit vaše dovednosti.

Zkuste sdílení poznámek s ostatními studenty. Porovnáte své poznámky s těmi jejich a získáte nový pohled na dané téma.

Využijte předchozí znalosti k získání těch nových

Vztahování nových informací k věcem, které již znáte, vám může pomoci snáze pochopit ty nové. Pokud se například učíte o novém tématu, můžete si to, co se učíte, spojit s předchozími znalostmi, které máte o souvisejících tématech.

Hledejte spojení mezi tím, co již víte, a novým materiálem. Zjištění podobností, vzorů nebo konceptů mezi různými oblastmi vám umožní rychleji pochopit a zapamatovat si nové informace. Navíc pravidelné opakování starších znalostí vám pomůže udržet je v paměti a současně se otevřít novým informacím.

Zařaďte strategie aktivního učení

Tato strategie vám pomůže si udržet zájem a aktivně se zapojit do procesu učení. Mezi příklady patří:

 • skupinové učení,
 • učení se na konkrétních případech,
 • skupinové diskuse.

Diskutujte o učebním materiálu se spolužáky nebo učitelem. Výměna názorů a argumentace vám umožní hlouběji porozumět tématu. Pokud se snažíte něco naučit, zkuste to vysvětlit někomu jinému. Tím si ověříte své znalosti a utvrdíte si je.

Skupinové učení
Skupinové učení | Zdroj: Pixabay.com

Přizpůsobte si výuku a dávejte si pauzy

Abyste věděli, které výukové strategie budou nejefektivnější, zeptejte se sami sebe, co vás baví, jak se podle vás nejlépe učíte a o čem se chcete dozvědět více. Studenti se do procesu učení zapojí s větší pravděpodobností, když mají možnost vyjádřit svůj názor.

Nedávejte si za cíl sedět nad učením nepřetržitě. Pravidelně si dávejte krátké přestávky, které vám pomohou obnovit energii a udržet svou koncentraci. Studie naznačují, že ideální délka koncentrované práce je kolem 25-30 minut, po níž byste měli udělat krátkou přestávku.

Během pauzy je dobré krátké cvičení, procházka nebo meditace. Ujistěte se, že během pauzy pijete vodu a máte lehkou svačinu, abyste udrželi energii.

Udržujte motivaci

Učení může být náročné, a proto je důležité udržovat svou motivaci. Stanovte si cíle, odměňte se za dosažené úspěchy a připomínejte si, proč se učíte. Velké cíle rozdělte na menší a dosažitelné kroky. Každý malý úspěch vám dodá energii a motivaci pokračovat.

Nezapomeňte, že každý se učí jinak, proto je důležité najít strategie, které vám budou nejlépe vyhovovat. Osvojením výše uvedených strategií se můžete přimět k efektivnějšímu učení.

💡 Tip: Přečtěte si rozhovor s Honzou Kohutem, expertem na učení a paměť.

Vše, co potřebujete k tomu, abyste se donutili učit, skutečně leží ve vašich hlavách. Vaše mysl je místem nekonečných možností, a když ji správně naladíte, můžete dosáhnout neuvěřitelných výsledků. Učení by nemělo být něčím, co vás stahuje dolů, ale něčím, co vás pozvedá.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz