Domů » Citace internetových zdrojů: Jak citovat webové stránky?

Citace internetových zdrojů: Jak citovat webové stránky?

autor Patrik Pilous
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
citace webové stránky

Citace internetových zdrojů a obzvláště pak webových stránek klade vyšší nároky na autora než obyčejná kniha. U všech odborných textů najdeme citace, které nám objasňují z jakých zdrojů autor textu vycházel.

Také u diplomových a bakalářských prací je správné a jednotné citování jasnou podmínkou ke splnění formální akceptovatelnosti textu. Jak ovšem na stále oblíbenější citace webové stránky.

Tip: Baví Vás psaní a chcete mimo akademických textů psát také články na internet? Tak si přečtěte náš článek o práci copywritera a nebo se rovnou přihlaste na naší stáž copywritingu.

Jak citovat webovou stránku a internetové zdroje?

Pokud známe autora textu, tak bude bibliografický údaj v maximální možné míře totožný s citací článku z periodického tisku. Pokud není některý z údajů k dispozici (např. rozsah stran či datum zveřejnění), vynecháme ho.

Kurzívou zvýrazňujeme název internetového periodika či portálu. Za všemi internetovými adresami uvedenými v seznamu pramenů a literatury je třeba bezprostředně uvést datum přístupu. To znamená datum, kdy byly informace z dané internetové adresy převzaty.

Pokud si autor práce text vymyslí a spoléhá na to, že řekne vedoucímu, že v příslušný den to takto na oné webové stránce bylo, tak to je slepá ulička. Na internetu je mnoho služeb, které umožňují přesný náhled o stavu webu k určitému datu.

Příjmení, Jméno autora (Rok publikace). Název textu. Název internetového periodika, příp. portálu. Datum zveřejnění (Internetová adresa, Datum přístupu), Rozsah stran textu.

Jak citovat webovou stránku bez autora? Internetové zdroje můžete v práci členit do oddílů s autorem a bez autora pro navýšení přehlednosti a orientace.

Když není autor textu dohledatelný, tak lze nahradit jeho jméno provozovatelem či lépe majitelem daných webových stránek či periodika. Tato varianta není ideální a připadá v úvahu opravdu jen tehdy, pokud není autor k dispozici. Publikace bez uvedeného autora mohou vzbudit díky citaci pochybnosti – když víte, že na práci budou kladeny vysoké nároky, tak se snažte vyhnout nejen pochybným internetovým zdrojům, ale také nepoužívejte webové stránky bez jasně uvedeného autora textu.

Nekombinujte styly citování, ale snažte se citace webové stránky tvořit jednotně. Jen těžko totiž obhájíte, když budete uvádět u některých zdrojů celé jméno a u některých pouze začáteční písmeno. Pozor! Právě toto je častá chyba, která pramení ze zdroj. Někdy je totiž na určitých webech pouze začáteční písmeno a někdy celé jméno. Zkuste se pídit po celém jménu autora, aby právě toto nenarušilo jednotnost citací.

Jak doporučuje webové stránky citovat ZČU


Dominantní tvůrce webu. Název.  Vedlejší názvy [typ nosiče]. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit.datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

Místo či nakladatel jsou u webových zdrojů velmi těžko správně dohledatelné. Navíc místo se do citování internetových zdrojů dostalo spíše jako přežitek a i k účelu odkazování není důležité.

Také si dávejte velký pozor na webovou stránku, kterou citujete. Wikipedie je jako veřejně editovatelný zdroj absolutně nepoužitelná a někteří vyučující na vysokých školách nechávají přepracovat i výborné práce, když je Wikipedie v seznamu zdrojů a autor textu z ní použil byť jedinou větu. Wikipedie ovšem může dobře sloužit jednak k rešerši vybraným tématům a následně také k získání informací k ozdrojování publikací i webových stránek. Na Wikipedii je vhodné svojí pouť při tvorbě odborného textu započít a vytvořit si určitý obraz o tématu, ovšem wikipedia.org by se neměla objevit mezi citovanými internetovými stránkami.

Wikipedie je takzvaná volná internetová encyklopedie, kam mohou přispívat různí téměř anonymní uživatelé. Úplné nepravdy se na Wikipedii většinou nedostanou díky aktivní komunitě a propracovanému systému, přesto se můžeme převážně přechodně setkat v této otevřené encyklopedii s mýty.

Zdroje webových stránek Wikipedie
Zdroje webových stránek Wikipedie

Jak citovat webovou stránku

Jak citovat webovou stránku se vším všudy? Všimněte si, že autor této citace webové stránky uvádí i název podstránky a to dokonce dvojitě. Pokud chcete tento název podstránky webu uvádět také takto explicitně jako autor, tak využívejte H1 stránky nebo její titulek bez koncovky (lze nahlédnout do zdrojového kódu stránky).

Poznámka: H1 je většinou hlavní nadpis na začátku stránky a titulek stránky zjistíme při najetí na horní okénko v internetovém prohlížeči.

Převážně zpravodajské servery často názvy stránek mění, aktualizují a je možné, že s odstupem času bude na stránce jiný obsah než ten, který jste z této stránky citovali.

citace webové stránky z internetu
Příklad citace internetových zdrojů

Jak odkazovat příspěvky či články z webových stránek?

Jak na citace webových stránek?

Tvůrce. Název příspěvku či článku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky / webového sídla. [typ nosiče]. Místo: nakladatel, datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citování]. Dostupné z: DOI nebo adresa. Path: cesta.

U příspěvků či subjektivních článků je důležitý ve vztahu k relevanci jméno autora. Další informace o příspěvku mohou být v citaci vynechány.

Online knihy

Tvůrce. Název publikace. Vedlejší názvy [typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, datum publikování [cit. datum citování]. Edice, číslo edice. ISBN. Dostupné z: DOI nebo adresa.

Klasické knihy v PDF ofocené lze citovat a také je to tak správně jako klasické knihy. Nehraje zde roli, že z nich čerpáte v elektronické podobě.

Nepovinné údaje pro citace webové stránky a internetové zdroje

Vedlejší či doplňující názvy publikace jsou nepovinné a autor je nemusí uvádět. Jedná se například o podtituly, které nejsou uvedeny na obalu knihy.

Další tvůrci je také nepovinný údaj, který je uváděn spíše zřídka.

Generátor online citací webových stránek

Rychlou možností citace online zdroje je také generátor online citací, který ovšem nefunguje příliš dobře. Často vyhazuje výsledek, že se nepodařilo zjistit všechny informace a neposkytne nám žádný výsledek.

Lepším receptem na citace z internetu tedy je se je naučit a dělat ručně. Mnohým pomáhá si informace rychle kopírovat do vytvořeného vzoru. Online generátory mohou dobře posloužit u zdrojů, které jsou na toto připravené. V České republice nejsou generátory kompatibilní ani s velkými servery typu Lidových novin nebo IDnes. Ideální je při citování také vycházet z podkladů dané univerzity či instituce, pro kterou píšete. Některé univerzity či fakulty vydávají vlastní brožury, kde doporučují, jak přesně citovat.

Nyní byste již měli vědět vše o citování internetových stránek. Nechcete webové stránky pouze citovat, ale chcete vydělat peníze přes internet? Přečtěte si tento článek!

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz