Domů » Co je Průmysl 4.0 a budoucnost pracovního trhu

Co je Průmysl 4.0 a budoucnost pracovního trhu

od Patrik

Co je to Průmysl 4.0, známý také jako Industry 4.0 a Práce 4.0? Co mu předcházelo, jak změní naše každodenní životy a jaký bude mít dopad na pracovní trh a práci jako takovou? Změní se radikálně struktura pracovního trhu?

Průmysl 4.0

Abychom vůbec pochopili význam pojmu Průmysl 4.0 neboli Industry 4.0 (či také Práce 4.0), musíme nahlédnout hlouběji do historie, která nám v kontextu dějin odhalí, jak zásadní změnou byly ony revoluce.

Čtvrtá průmyslová revoluce s sebou přináší velké změny. Ovlivní mnohá odvětví průmyslové výroby, pracovní trh a dotkne se téměř všech aspektů našeho života. Je celkem jasné, že čtvrté průmyslové revoluci předcházely 3 další skokové přechody, které nastolily ve společnosti prudké změny:

Co předcházelo čtvrté průmyslové revoluci

1. průmyslová revoluce

Začala využitím páry v Anglii v 18. století a pro velkou část světa znamenala dosud nevídané změny. Období rozkvětu se říkalo období páry a industrializované země šly neuvěřitelnou rychlostí k hospodářsky dopředu. Lidé ve velkém opouštěli venkov a stěhovali se blíže železnici a fabrikám.

V roce 1814 zvítězila v závodu z Liverpoolu do Manchesteru parní lokomotiva nad koňským spřežením a tak předznamenala konec koně jako dopravního prostředku. Ještě zhruba 100 let koně soupeřili se stroji a následně se stali pouhou zábavou, když se v první světové válce ukázali jako absolutně nekonkurenceschopní.


2. průmyslová revoluce

Thomas Alva Edison vynalezl v roce 1879 žárovku a s tímto počinem vznikla druhá průmyslová revoluce charakteristická elektrifikací a vznikem montážních linek. Prudkému rozvoji masové výroby už nic nebránilo. Začali vznikat první komplexní linky a výroba se zefektivnila, zrychlila.

3. průmyslová revoluce

O třetí průmyslovou revoluci se zasadilo nasazení počítačů. Celý koncept představil ve své knize Jeremy Rifkin až v roce 2011, kde v pořadí třetí průmyslovou revoluci označil za skok, který dramaticky proměnil život lidí.

4. průmyslová revoluce

O dva roky později, v roce 2013, se v Německu začaly objevovat základní vize 4. průmyslové revoluce. Jejím charakteristickým znakem je masivní robotizace výrobních procesů, rozvoj chytrých technologií, komunikace, rozšiřování vysokorychlostního internetu apod. Výhodou robotizace je bezesporu úspora peněz a času.

Čtvrtá průmyslová revoluce také přichází s propojením a to propojením všeho. Součástí této revoluce budou také takzvané chytré domácnosti, které by měli změnit způsob bydlení.

Průmysl 4.0: IoT a Big data

V masivní robotizaci výrobních procesů vidí budoucnost mnozí velcí hráči. Jen malou částí z nich jsou například Siemens, ABB, IBM, Cisco, Volkswagen, Sysgo či SAP. Stále častěji zaznívají dva důležité pojmy: Internet of Things (internet věcí neboli IoT) a Big data.

Internet věcí je systém přenosu dat. Vložené čipy, senzory a software umožňují, že objekty jsou řízeny na dálku a hlavně spolu dokáží navzájem interagovat. Tím se podstatně liší způsob řízení strojů, kdy v minulosti bylo vše řízeno z centrálního počítače nebo z velínů.

Domníváte se, že s Internetem věcí nepřijdete běžně do styku a je to pojem týkající se pouze velkých společností? Jste na omylu! IoT nás doprovází na každém kroku. Je součástí mobilních telefonů, týká se vás při užívání internetového nebo mobilního bankovnictví i při samoobslužném placení v supermarketech a hypermarketech.

Změna pracovních pozic v průmyslu 4.0

Před několika lety to začalo prací z domova. Starší generace to nechápala. Oni se ulejvají doma a dostávají za to peníze? Opak je pravdou – ukázalo se, že práce je efektivnější, pokud lidé pracují polovinu pracovního týdne z domova. Na programátorských, marketingových a obchodních pozicích pracuje stále více lidí od svého PC doma.

průmysl 4.0
Průmysl 4.0

Mnoho lidí začalo také podnikat na internetu z domova pomocí eshopů a technologických startupu. Vydělávání na internetu se stalo dosažitelné, ale rozhodně ne jednoduché. Průmysl 4.0 by měl vše posunout ještě na nový level a zajistit propojenou práci skrze internet. V blízké budoucnosti budete moci ovládat stroje na dálku ze svého domova.

Bezpilotních tramvají bychom se mohli dočkat do 15-20 let.

Nepřeberné množství nových pojmů

Kromě pojmů Internet of Things či Big Data se díky 4. průmyslové revoluci setkáváme s množstvím nových nebo doposud ne tolik používaných výrazů. Jen malým množstvím příkladů jsou cloudová uložiště, 3D tisk, datová centra, Mooreův zákon, umělá inteligence a robotizace.

Každý jednotlivý pojem přitom ovlivní náš život v míře, kterou dnes ještě ani nedokážeme odhadnout. Vyrobit si dům pomocí 3D tiskárny, nechat umělou inteligenci pečovat o vaši domácnost nebo za vás řídit auto už dávno není sci-fi. Připravte se ale také na to, že vaši profesi nahradí do několika let roboti.

Zásadní změny v celé ekonomice

Výrobní průmysl a celá ekonomika je protkána zásadními změnami, které způsobily informační technologie, kyberneticko-fyzické systémy a systémy umělé inteligence. Často se také hovoří o revoluci kyberneticko-fyzicko-sociální, ve které je potřeba správně propojit virtuální svět s fyzickou realitou.

Každá větší firma je nyní vystavena této výzvě a její zanedbání může v budoucnosti stát firmu život. Společnosti se musí proměnit v Digital Enterprise – digitální podniky, které omezí počet zaměstnanců a více zefektivní a robotizují výrobu.

Evropská unie a její členské státy mají stejnojmennou iniciativu průmysl 4.0, která má za účel udržet EU na čele technologické pyramidy.

Články, které stojí za přečtení: