Domů » Jak se traumata z dětství projevují ve vztazích v dospělosti?

Jak se traumata z dětství projevují ve vztazích v dospělosti?

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
Traumata z dětství

Z psychologie dávno víme, že emocionální traumata z dětství mohou mít vliv i dlouho do dospělosti. Projevy jsou různé, ať už je to věčný pocit oběti, pasivně-agresivní chování, nebo vytváření falešné, vždy šťastné verze sebe sama. Emocionální traumata mají vliv nejenom na to, jak lidé žijí svůj život, ale také jaké vytváří vztahy a vazby s lidmi kolem nich. 

Jaký mají vliv dětská traumata na vztahy?

Ať již jste se sami stali obětí nějakého traumatu v dětství, či něco podobného postihlo vašeho partnera či blízké osoby, je vždy dobré vědět, jak se tyto problémy projevují ve vztazích a jakým způsobem je možné řešit případné problémy, které na základě toho vznikají.

Typy vztahových vazeb

Průběh dětství má mimo jiné zásadní vliv na vytváření vztahových vazeb. Traumata výrazně ovlivňují to, jakým způsobem se lidé připoutávají ke svým partnerům a jaké s nimi vytvářejí vztahové či citové vazby.

Jistá (bezpečná) citová vazba

Lidé, kteří vyrostli ve šťastných, zdravých a stabilních domovech, kde byli jejich pečovatelé emocionálně dostupní a reagovali na jejich potřeby, mají jistý (bezpečný) typ vztahové vazby. To znamená, že tito lidé cítí ve vztazích jistotu a bezpečí a proto nemají potřebu odmítat své partnery ani se jich příliš pevně nedrží. A pokud mají problémy ve vztazích, mají jinou příčinu.

Traumata z dětství a jejich vliv na vztahy v dospělosti
Lidé, jejichž pečovatelé byli emocionálně dostupní, mají v dospělosti bezpečnou citovou vazbu.

Nejisté citové vazby

Pokud se na rodiče či vychovatele nedalo spolehnout, dítě se necítilo v bezpečí či pochází z neuspořádané domácnosti, potom se u nich může vyvinou jeden z typů nejisté vztahové vazby.

Možnosti jsou tři:

  • Vyhýbavá vazba – osoba se vyhýbá blízkým vztahům nebo udržuje partnery v citové vzdálenosti. Může skrývat své pocity, odstrkovat blízké lidi, udržovat tajemství a uzavírat se, když ostatní projeví emoce. Navzdory tomuto chování a zdánlivému nezájmu o intimitu, tito lidé často silně touží po vztazích a cítí se sami.
  • Úzkostná vazba – tito lidé touží po spoustě intimity a neustále si dávají pozor na změny ve vztahu, někdy až hraničící s paranoiou. Můžou mít pocit, že se svému partnerovi věnují více, než jejich partner jim, mají nízké sebevědomí a projevují vysokou úroveň emoční dysregulace (výkyvy nálad).
  • Dezorganizovaná vazba – nastává v případě, že člověk kolísá mezi vyhýbavou a úzkostnou vazbou.

Jelikož se noví rodiče chovají častokrát podle toho, co sami zažili jako děti, je možné že, vztahové typy se do určité míry předávají v rodině. Být si vědom svého vztahového typu je tedy důležité nejen pro vlastní úspěšné rozvíjení vztahů, ale i proto se tato traumata nešířila na další generace. 

Co lze s vztahovými typy dělat?

Pokud jste našli sami sebe či svého partnera v některém ze nejistých vztahových stylů, není všechno ztraceno. 

1. Pouhá znalost vztahových typů může pomoci.

Pokud znáte svůj vztahový typ, můžete se podle toho řídit. Sebereflexe je v tomto ohledu klíčová. Víte-li, že patříte mezi lidi s úzkostným typem, můžete si až přespříliš všímat drobných posunů v chování svého partnera a vaše pocity tím mohou být zatemněny. Představte si, že váš partner přijde domů se špatnou náladou. Ukvapeně můžete dojít k závěru, že jste udělali něco špatně, nebo si myslíte, že to znamená, že vás už nemiluje. 

Pokud si uvědomíte, že vaši reakci řídí váš vztahový typ a ne fakta, můžete svému mozku dát trochu prostoru na uklidnění a zvolit vhodnější reakci. Stejně tak vám to umožní být více empatický, pokud se to stane vašemu partnerovi.

💡 Tip: Mezilidské vztahy zásadním způsobem přispívají k životní spokojenosti. Ovšem vaše štěstí by nemělo záviset pouze na partnerovi. Ve článku si přečtěte 11 Tipů, jak být šťastný.

2. Pomoci může i rozhovor s partnerem o vztahových typech.

Když si partner uvědomuje, jaké problémy způsobuje váš vztahový typ, může vám je pomoci překonat. Pokud máte tendenci lidi odstrkovat a váš vztah tím začíná trpět, můžete si se svým partnerem o tom promluvit. Umožní vám to zvolit strategie, jak situaci napravit, než bude pozdě.

Pokud máte blízké přátele, můžete se o svém vztahovém typu, pobavit i s nimi. Opravdové přátelství pomůže vytvořit bezpečné prostředí, kde upřímně proberete své chování ve vztahu. To se pak může pozitivně odrazit na partnerském vztahu.

💡 Tip: Máte-li pocit, že okolo sebe nemáte vhodné přátele, se kterými podobná témata řešit, podívejte se na náš článek, jak si najít přátele.

3. Najděte si partnera, jehož citový typ vyhovuje vašemu.

Nejlepší kombinace je samozřejmě vztah mezi dvěma lidmi s jistým vztahovým typem. Druhé nejlepší řešení je najít někoho s bezpečným vztahovým typem, který je citlivý a chápavý k tomu, jak trauma z dětství partnera ovlivňuje, a je ochotný s tím druhým na situaci pracovat.

Partner by ovšem neměl trvat na tom, jak vás změnit, ale jak vám pomoci stát se lepším já.

Nejdůležitější věcí, kterou byste ovšem měli vědět o traumatu z dětství vědět, je, že jeho dopad nemusí být trvalý.

Vztahové typy nemusí být trvalé

Ačkoliv dětská traumata nechávají přímo fyziologické změny v mozku, neuroplasticita znamená, že je možné tyto vzorce znovu změnit. Znalost vlastního vztahového typu, praxe a trpělivost dokáží vybudované programy v mozku změnit a otevřou cestu k láskyplným vztahům.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz