Domů » Jaké známe základní druhy pracovního poměru?

Jaké známe základní druhy pracovního poměru?

autor Petra Sýkorová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Existují různé druhy pracovního poměru.

Znáte práva a povinnosti zaměstnance? Víte, jak má vypadat pracovní smlouva? Kdy se hodí hlavní, a kdy vedlejší pracovní poměr? Jaký typ smlouvy uzavřít jako student, absolvent, žena na mateřské, důchodce nebo člověk v produktivním věku? V tomto článku si o tom všem popovídáme.

Co je pracovní poměr?

Jde o smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy zaměstnavatel nabízí zaměstnanci práci za mzdu (v soukromém sektoru) nebo plat (ve státním sektoru).

Druhy pracovního poměru

Pracovní poměr se sjednává na:

  • dobu určitou,
  • dobu neurčitou.

Pracovní poměr na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou je vhodná pro lidi na juniorních pozicích a stanovuje se obvykle na jeden kalendářní rok. Může být maximálně dvakrát prodloužena (nesmí přesáhnout tři roky), poté už se musí přejít na smlouvu na dobu neurčitou. Není zde žádná ochranná lhůta, takže zaměstnanec odchází uplynutím sjednané doby.

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Pracovní vztah na dobu neurčitou nabízí ochrannou lhůtu. Ta trvá 7 kalendářních dnů po skončení zaměstnání. Pokud v této lhůtě onemocníte, dostanete nemocenskou, i když už jste nezaměstnaní. Nemocenské dávky vám ovšem budou vyplaceny až od 15. dne pracovní neschopnosti. V ochranné lhůtě se nemusíte evidovat na úřadu práce.

Co musí obsahovat pracovní smlouva?

Podle zákoníku práce musí být práce sjednána vždy písemně. Je nutné, aby pracovní smlouva obsahovala tyto tři údaje:

  • druh práce,
  • místo výkonu práce,
  • den nástupu do práce.

Plný úvazek

Práce na plný úvazek je v rozsahu 40 odpracovaných hodin týdně. Funguje zde zkušební doba a nárok na příplatky a dovolenou. Říká se mu také „práce nastálo“ nebo „práce na hlavní pracovní poměr – zkráceně „na hlavák“. Zaměstnavatel z platu zaměstnance odvádí povinné částky státu (daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění) a je povinen zaměstnanci zajistit práci na každý pracovní den.

Existují různé druhy pracovního poměru.
Existují různé druhy pracovního poměru.

Práce konané mimo pracovní poměr

Méně svazující a bez větších jistot je uzavření spolupráce na dohodu – DPP či DPČ. Administrativa s tím spojená je rychlá a tyto zaměstnance si firma volá, jen když potřebuje. Lidově se takto zaměstnaným lidem říká brigádníci a jejich pracovnímu vztahu brigáda. Pokud to budeme brát z právního hlediska, žádný takový pojem v zákonech neexistuje. Přesnější výraz pro lidi pradující na dohodu je tedy dohodáři, ačkoli ani tento termín v zákoníku práce samozřejmě nenajdete. Zaměstnanci na DPP/DPČ („brigádníci“) chodí dle svých časových možností a chuti. Není tedy jejich povinnost docházet do práce, jak jim vedoucí nařídí.

Ačkoli nejčastěji pracují na dohodu studenti, důchodci či ženy na mateřské, může se takto někdo i živit, čili mít to jako hlavní (a možná i jediný) zdroj příjmu. Při splnění určitých podmínek může zaměstnavatel brigádníkům i odvádět zdravotní a případně i sociální pojištění, takže v některých případech to může být i regulérní plnohodnotný zdroj příjmu.

Částečný úvazek

Částečný úvazek trvá kratší dobu než 40 hodin týdně, obvykle o polovinu méně.

DPP – dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce se sjednává na maximálně 300 hodin ročně. Pro studenty a důchodce, za něž pojištění a daň z příjmů platí stát, je výhodný výdělek do deseti tisíc. Ten totiž neukládá povinnost odvádět zákonné odvody, takže si člověk vydělá více. Člověku, který nestuduje a je v produktivním věku, se vyplatí výdělek přes deset tisíc hrubého, protože tím pádem bude mít pokryté všechny odvody, a tedy i nárok na náhradu mzdy při nemoci od zaměstnavatele v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti a na nemocenskou po těchto 14 dnech.

DPČ – dohoda o pracovní činnosti

Zde je hranice pro odvody 3 500 Kč. Znamená to, že když máte hrubou měsíční mzdu vyšší než tři a půl tisíce, odvádí za vás zaměstnavatel zákonné poplatky. DPČ nesmí přesáhnout 20 hodin týdně. Na tento druh smlouvy můžete v klidu překročit 300 hodin.

Existují různé druhy pracovního poměru.
Existují různé druhy pracovního poměru.

Základní práva a povinnosti zaměstnance

Každá výdělečná činnost s sebou nese nějaká pravidla a každý pracovník má svá práva i povinnosti. Všechna kritéria a další věci ohledně pracovních vztahů jsou uvedená v zákoníku práce.

Práva zaměstnance

Mezi práva patří nárok na odpočinek. Pokud je pracovní doba 8 hodin, přestávka na jídlo a oddech musí být nejpozději po 6 hodinách práce. Tento čas není odměněn mzdou/platem. Také přestávky na kouření nejsou placené. Pro výkon práce musí zaměstnanec od zaměstnavatele dostat potřebné pracovní a ochranné pomůcky. Délka odskočení na toaletu je podle individuální potřeby.

Povinnosti zaměstnance

Naopak mezi hlavní povinnosti zaměstnance patří dodržování pracovní kázně a pracovní doby. Dále je pracovník povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a pracovní postupy a dbát na ochranu majetku firmy. Při zahájení spolupráce je nutné jít na prohlídku k závodnímu lékaři, který posoudí, zda jste zdravotně způsobilí k výkonu této práce. Zvláštními předpisy charakteristickými právě pro tu kterou firmu je vnitřní směrnice. Tou se zaměstnanci musejí řídit rovněž.

Další články o práci:

Teď už víte, jaké jsou druhy pracovního poměru. Napište nám, co je náplní vaší práce a jaký typ spolupráce vykonáváte. Pokud vás láká třeba práce z domova, mrkněte na náš článek Práce z domova: Stačí Vám pouze počítač a internet. Přečtěte si také:

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz