Domů » Jaká je vaše role v pracovním týmu a co z toho vyplývá?

Jaká je vaše role v pracovním týmu a co z toho vyplývá?

autor Radka Čechová
0 komentářů
role v týmu Benne a Sheats

V každém týmu se najde někdo, kdo posunuje práci výrazně vpřed a někdo, kdo má tendenci vše blokovat a zpomalovat. To, jak členové týmu navzájem spolupracují, komunikují a jak se k sobě vztahují, je klíčovým faktorem úspěšnosti týmu. Jak se chovají lidé v týmu, ve kterém pracujete? A jaká týmová role je ta vaše?

Skupinové role podle Benneho a Sheatse 

Asi nejznámější rozdělení týmových rolí definoval v roce 1981 Dr. Meredith Belbin, který představil 9 týmových rolí (inovátor, vyhledávač zdrojů, koordinátor, usměrňovač, analytik, týmový pracovník, realizátor, kompletovač finišer a specialista).

V tomto článku se ale podrobně zaměříme na 26 skupinových rolí, které již v roce 1948 publikovali dva vlivní teoretici Kenneth Benne a Paul Sheats. Jejich respektovaná práce  s názvem „Functional Roles of Group Members“ ovlivnila další raný výzkum o skupinových funkcích a přinesla zajímavý pohled na skupinové chování.

Pozitivní a negativní role v týmu

Benne a Sheats definovali 3 kategorie skupinových rolí: role úkolů, osobní/sociální role a dysfunkční/individualistické role. Jaká role v týmu je ta vaše?

Role úloh

První kategorie představuje týmové role potřebné k tomu, aby projekt postupně probíhal od začátku až do konce. Jednotlivci mohou zastávat jednu nebo více rolí během práce na projektu, nebo si je vzájemně předávat.

 • Iniciátor/přispěvatel – navrhuje originální nápady nebo různé způsoby, jak přistupovat k problémům. Zahajuje diskuze a přesouvá tým do nových oblastí průzkumu.
 • Žadatel o informace – požaduje objasnění připomínek a upozorňuje, jaké odborné informace chybí. Určuje, která fakta je potřeba najít, aby se tým mohl posunout kupředu.
 • Dárce informací – vyhledává a poskytuje potřebné informace a data. Je považován za autoritu a často ostatním radí i na základě vlastních znalostí a zkušeností. 
 • Hledač názorů – vyzývá členy týmu k vyjádření postojů, pocitů a názorů. Kontroluje, zda jsou uvedeny všechny perspektivy.
 • Dárce názorů – vyjadřuje své vlastní názory a přesvědčení o diskutované oblasti. Často uvádí názory z hlediska toho, co by se „mělo“ dělat.
 • Zpracovatel – bere počáteční nápady jiných lidí a dále je vyjasňuje a rozpracovává. Také se zabývá důsledky navrhovaných myšlenek a akcí.
 • Koordinátor – vysvětluje ostatním vztahy mezi myšlenkami. Může dát dohromady několik různých nápadů a učinit je soudržnými.
 • Kormidelník – kontroluje a objasňuje aktuální pozici týmu. Usměrňuje diskuzi a vrací ji zpátky k původnímu tématu.
 • Hodnotitel/kritik – hodnotí práci týmu podle objektivního standardu. Posuzuje jednotlivé návrhy a zkoumá, zda jsou zvládnutelné.
 • Hybatel – dává pozor, aby se tým posunoval energicky vpřed a bez dlouhých prodlev. Stimuluje a motivuje členy týmu, aby podnikli další kroky.
 • Procedurální technik – stará se o logistické záležitosti, plánuje kdy a kde se mají schůzky konat a zajišťuje zásoby, které jsou potřebné pro každou schůzku.
 • Zapisovatel – v týmu má roli sekretářky. Zapisuje všechny nové nápady a pozorně sleduje, co se děje na každé schůzce.

Osobní/sociální role

Tyto role přispívají k pozitivnímu fungování týmu.

 • Povzbuzovač – podporuje a chválí úsilí ostatních členů skupiny. Má vřelý přístup a stará se o pozitivní atmosféru na schůzkách.
 • Harmonizér – smiřuje spory mezi jednotlivci. Hledá způsoby, jak snížit napětí a rozptýlit negativní situaci pomocí dalšího vysvětlení nebo použitím humoru.
 • Hledač kompromisů – při konfliktech nabízí členům oboustranně přijatelná řešení, v případě potřeby ochotně ustoupí ze své pozice.
 • Strážný – zajišťuje správný tok komunikace tak, aby se mohli všichni členové vyjádřit. Povzbuzuje plaché členy k vyjádření nápadů a omezuje ty, kteří dominují.
 • Pozorovatel/komentátor – poskytuje týmu zpětnou vazbu o tom, jak funguje. Komentuje atmosféru a interakci ve skupině.
 • Následovník – pozorný posluchač, který nevyjadřuje své vlastní myšlenky. Přijímá to, co ostatní říkají a rozhoduje se podle většiny.

Dysfunkční/individualistické role

Tyto role v týmu narušují pokrok kupředu a oslabují soudržnost členů.

 • Agresor – napadá ostatní ponižujícími a urážlivými komentáři: „To je ten nejsměšnější nápad, jaký jsem kdy slyšel.“
 • Brzdič – oponuje každé myšlence nebo názoru, který je předložen. Současně odmítá dělat vlastní návrhy a zastavuje práci na projektu.
 • Hledač uznání – na schůzkách týmu se snaží strhnout pozornost na svou osobu a dožaduje se uznání. Chlubí se minulými úspěchy a vykresluje sám sebe pouze v pozitivním světle.
 • Zpovědník – používá setkávání týmu k odhalení osobních problémů. Svými komentáři nenápadně přechází na svůj osobní život. Např.: „Vy se hádáte stejně jako já a moje žena.“
 • Playboy/Playgirl – schůzky týmu jsou pro něj zábavný čas k odreagování. Rozptyluje ostatní lidi, vypráví vtipy, flirtuje a odvádí pozornost od úkolu.
 • Vládce – snaží se celý tým ovládnout a diktuje druhým, co mají dělat. Často zveličuje své znalosti a má pocit, že jen on může mít pravdu.
 • Hledač pomoci – vyvolává v druhých soucit tím, že vyjadřuje vlastní pocity nedostatečnosti a neschopnosti. Např.: „Nemohu vám pomoci, jsem z toho příliš zmatený a cítím se zbytečný.“
 • Obhájce vlastních zájmů – skrytě prosazuje vlastní přání a názory tím způsobem, že vnáší námitky založené na tom, co by si ostatní mysleli nebo cítili. Např.: „Lidem z IT oddělení by se tento nápad určitě nelíbil.“
Individualistické role brzdí práci celého týmu

Použití Benneho a Sheatsovy teorie pro zlepšení efektivity týmu

Teorii Benneho a Sheatse můžete použít k tomu, abyste zlepšili efektivitu a harmonii skupiny. Základem je podívat se, jaké role jsou obsaženy, které další by se ještě mohly hodit, a které by mohly být odstraněny.

1. Určete, které role jsou nejužitečnější pro aktuální fázi projektu

Benne a Sheats uvedli, že požadované týmové role se mohou lišit v závislosti na fázi vývoje projektu. V začátku proto nebudete nutně potřebovat nikoho v rolích hodnotitele/kritika nebo kormidelníka. Budete však potřebovat iniciátory, hybatele, procedurální techniky a dárce informací. Při diskuzi o alternativách je dobré mít zastoupení co nejvíce sociálních/osobních rolích. Tým bude úspěšnější, čím více členů bude hrát úkolové a sociální role.

2. Udělejte nábor a/nebo rozvoj chybějících rolí ve vašem týmu

Čím flexibilnější jsou členové týmu, tím lépe. To znamená, že členové týmu by měli být schopni přizpůsobit své role dle aktuálních potřeb. Ve flexibilním týmu využívá každý člen širokou škálu talentů a poskytuje týmu maximální přínos. Pomozte proto svému týmu pochopit, kde jsou mezery ve funkcích, které role jsou zastoupeny a diskutujte o tom, jak by obsazení chybějících rolí pomohlo úspěchu týmu.

3. Identifikujte všechny nefunkční role v rámci vašeho týmu

Nefunkční role v týmu by měly být minimalizovány, protože brání jeho celkovému fungování. Vytvořte si proto plán na eliminaci nefunkčních rolí v týmu prostřednictvím zvýšeného povědomí, koučováním nebo zpětnou vazbou. Když si celý tým uvědomí dysfunkční chování, mohou ho jednotlivci sledovat a pojmenovat ho, když k němu dojde. To samo o sobě by mělo snížit velkou část rušivého chování.

4. Pravidelně přehodnocujte

Týmy neustále mění svou funkci a účel. Ujistěte se proto, že neustále vyhodnocujete, co se v týmu děje a podnikejte kroky k maximalizaci jeho efektivity. Jedině tak bude váš způsob vedení lidí opravdu úspěšný.

Způsob, jakým se lidé chovají v týmech, se liší. Někteří lidé se snaží být užiteční a podporující, jiní více dbají na to, aby byla práce hotova včas a někteří členové mohou podněcovat tření, disharmonii nebo nesoulad v týmu. Zkuste proto zlepšit pracovní podmínky svého týmu tím, že porozumíte rolím, které všichni hrají.

💡 Tip: Přečtěte si také zajímavý článek o psychologii práce nebo o motivaci zaměstnanců.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz