Domů » Motivace zaměstnanců a její správné pochopení

Motivace zaměstnanců a její správné pochopení

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
motivace zaměstnanců

Motivace zaměstnanců je definována jako úroveň energie, odhodlání, vytrvalosti a kreativity, kterou zaměstnanci vnášejí do své práce. Vyšší motivace zaměstnanců vede k lepšímu zapojení a produktivitě. Není tedy překvapením, že motivace zaměstnanců se stala jednou z hlavních priorit většiny podniků.

Ale časy se mění, zatímco dříve mezi hlavní motivační faktory patřilo platové ohodnocení, dnes je to pouze jedna ze složek a ještě mnohdy není ani tou nejdůležitější. A ačkoliv zdroje motivace se mohou u jednotlivých lidí lišit, některé principy platí obecně. 

Proč je motivace zaměstnanců na pracovišti důležitá?

Mnoho výzkumů ukázalo, že motivace pracovníků je úzce spojena s jejich angažovaností. Větší motivovanost a zapojení zaměstnanců vede k mnoha výhodám.

Bez ohledu na to, jak velká nebo malá společnost je, motivace zaměstnanců je proto vždy jedním z největších cílů zaměstnavatelů. 

Motivovaní zaměstnanci:

1. Lépe zvládají nejistotu

2. Lépe řeší problémy

3. Jsou inovativnější a kreativnější

4. Jsou proaktivní

5. Jsou produktivnější

Průzkum motivace zaměstnanců společnosti Hay Group prokázal, že kanceláře s angažovanými zaměstnanci jsou o 43 % produktivnější.

6. Lépe rozumějí cílům společnosti

7. Pracují na dosažení svých vlastních cílů

motivace zaměstnanců je důležitá pro plnění cílů

8. Pracují na dosažení cílů společnosti

9. Jsou více zaměření na zákazníka

10. Zůstávají ve společnosti déle

Fluktuace je jedním z největších problémů pracovní síly. Podniky s angažovanými zaměstnanci mají o 87 % vyšší míru udržení zaměstnanců.

11. Jsou přizpůsobivější a otevřenější změnám

12. Jsou lepší týmoví hráči

13. Mají dobrý vliv na ostatní zaměstnance

Neangažovaní zaměstnanci mají často negativní dopad na ostatní. Navíc jejich negativita může vytvářet nezdravou firemní kulturu.

14. Jsou zdravější a mají méně nehod

Zpráva o finančních nákladech na zaměstnance ukázala, že podniky s nízkou angažovaností zaměstnanců hlásí o 62 % více nehod než podniky s vysokou angažovaností.

15. Jsou ambasadoři značky

Jak motivovat zaměstnance: 15 tipů, jak zlepšit motivaci zaměstnanců

Vzhledem k tomu, že dnešní pracovní síla je velmi odlišná od té, kterou jsme měli před deseti lety, mění se i motivační faktory. Ačkoliv jsou ovšem druhy motivace různé, existuje několik tipů, které mají přímý vliv na úroveň angažovanosti všech zaměstnanců.

1. Vyberte si správné vůdce

Přidělení správných lidí k vedení zaměstnanců je klíčové pro motivaci zaměstnanců. Dobří lídři mají schopnost vysoce motivovat a zapojit své lidi. Stejně tak je důležitá jejich schopnost sebereflexe a to, aby i oni sami věděli, jak najít motivaci, protože stav nadřízených se vždy přímo odráží na jejich týmu.

2. Koučujte své manažery

Neustálý rozvoj managementu a koučování jsou nezbytné pro udržení pracovní motivace. Jak se mění pracovní síla, mění se i vlastnosti a očekávání pracovníků, a manažeři musí být schopni držet krok. Otázka, jak motivovat zaměstnance, není triviální, je potřeba vzít v úvahu mnoho různých faktorů a skutečně svým lidem naslouchat.

Manažeři mají značný vliv na motivaci zaměstnanců

3. Definujte přesné, ale realistické cíle

Manažeři a lídři by měli být odpovědní za stanovení konkrétních a měřitelných cílů. Stanovené cíle by měly být šité na míru a mělo by se jednat o cíle, které pomáhají v profesním i osobním růstu. Pokud pracovní a životní cíle spolu korespondují, míra motivace výrazně vzroste.

5. Zlepšete interní komunikaci

Společnosti se špatnou interní komunikací trpí velmi nízkou úrovní motivace a zapojení zaměstnanců. Zaměstnanci, kteří nejsou informováni, se cítí vynechaní. Zlepšete svou interní komunikační strategii a zároveň zapojte zaměstnance více do dění společnosti.

6. Oceňujte práci a přínos zaměstnanců

Zaměstnanci musí vědět, že si jejich práce vážíte. Pokud dosáhli svých pracovních cílů, měli by vědět, jak to přispělo k úspěchu vaší společnosti.

7. Poskytujte strukturovanou zpětnou vazbu

Zpětná vazba je nezbytná k dalšímu rozvoji a růstu. Neustálá zpětná vazba pomáhá zaměstnancům zůstat v obraze a cítit se zapojení do dění společnosti. Osobní ohodnocení, či zpětná vazba, ovšem není rozhovor o chybách zaměstnance. Nechte zaměstnance, aby vedl rozhovor a mohl mluvit o tom, co se mu povedlo a co by naopak příště udělal lépe, a na základě toho společně dojděte k závěrům. 

8. Odměňte své zaměstnance

Nezapomeňte odměnit dobrou práci. Uznání a odměny by měly být nezbytností v každé organizaci. Nezapomeňte však své zaměstnance odměnit něčím, čeho si váží. Odměny zároveň nepoužívejte k soutěži mezi zaměstnanci, aby nekazily pracovní atmosféru.

9. Spojte se se svými zaměstnanci

Dobří lídři jsou často schopni spojit se se svými zaměstnanci na osobní i profesní úrovni. Pamatujte, že ne všechno a vždy se musí týkat práce. Pokud poznáte osobní život svých zaměstnanců, lépe pochopíte, co je motivuje a co jim může pomoci k větší angažovanosti.

Motivace a pozitivní prostředí

10. Vybudujte pozitivní pracovní prostředí

Zdravé pracovní prostředí je takové, kde lidé mohou volně mluvit, cítí se cenění, důvěřují svým vedoucím a mají dobré vztahy s ostatními zaměstnanci. Pokud na pracovišti nevládne pozitivní atmosféra, jak můžete očekávat, že lidé budou chodit rádi do práce a že budou motivovaní?

11. Podporujte kreativitu a inovace

Mladší generace, jako jsou mileniálové a generace Z, se rádi zapojují do různých aspektů podnikání. Umožněte jim využít jejich kreativitu a važte si jejich nápadů a iniciativ, protože pokud své nápady na podnikání nebudou realizovat v práci, budou to dělat doma.

12. Zplnomocněte své zaměstnance

Dejte zaměstnancům větší svobodu, aby se sami rozhodovali. Je těžké být motivován, když celá vaše práce je o tom, co vám ostatní říkají, abyste dělali. Zplnomocnění zaměstnanců je zásadní pro zlepšení vnitřní i vnější motivace.

13. Realizujte vzdělávací a rozvojové programy

Podpora rozvoje zaměstnanců a učení jsou skvělé způsoby, jak udržet své zaměstnance motivované. Sledujte jejich milníky, učte je novým dovednostem a povyšujte je na vyšší pozice s větší odpovědností. 

Dejte jim ovšem příležitost vzdělávat se v práci. Pokud po nich budete požadovat absolvování vzdělávacích programů v jejich volném čase, místo motivace se z toho stane zátěž, která nabourá jejich soukromý život.

Vzdělávání zvyšuje motivaci

14. Zaměřte se na kvalitu života zaměstnanců

Postarejte se o kvalitu života svých zaměstnanců a rovnováhu mezi jejich pracovním a soukromým životem. Naučte se, jak poznat syndrom vyhoření. A postarejte se o to, aby kromě práce měli vaši lidé i dostatek času a prostoru k odpočinku. Budou pak mnohem spokojenější a i produktivnější v práci.

15. Ujistěte se, že rozumíte tomu, co je motivuje

Ne všichni zaměstnanci jsou stejní a zdroje motivace mohou být různé. Někdo preferuje peněžní odměny, někdo ocení uznání v podobě milých slov, pro někoho je to možnost práce z domova.

Jak měřit motivaci zaměstnanců

Jak můžete něco zlepšit, pokud nevíte, jak to měřit? Obvykle se používají 3 běžné způsoby:

1. Osobní hodnocení/rozhovory

Nejen, že vám hodnocení výkonu může pomoci motivovat zaměstnance, ale může být také dobrým měřítkem. Špatné výsledky hodnocení výkonu mohou být velmi dobrým indikátorem nízké motivace a angažovanosti zaměstnanců. Jakmile je špatný výkon identifikován, zaměstnavatelé by měli pracovat na tom, aby zjistili, co způsobuje nízkou úroveň výkonové motivace.

2. Průzkumy motivace a angažovanosti zaměstnanců

Průzkumy jsou jedním z nejoblíbenějších způsobů měření vnitřní motivace zaměstnanců. Je důležité, aby průzkumy zapojení zaměstnanců byly anonymní. Kromě toho je dobré používat kombinaci různých typů otázek jako jsou otevřené otázky a škály.

3. Průzkumy spokojenosti zákazníků

Spokojenost zákazníků často závisí na spokojenosti zaměstnanců. Spokojení zaměstnanci podávají mnohem lepší výkon při kontaktu se zákazníky. Měření spokojenosti zákazníků vám proto může pomoci identifikovat úrovně motivace zaměstnanců. 

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz