Domů » Prokletá čísla: Kde, jak a proč?

Prokletá čísla: Kde, jak a proč?

autor Sandra.J
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Proč některá čísla považujeme za prokleté?

Prokletá čísla. Jaký je jejich původ a význam v různých kulturách? Zjistěte, kde se objevují tato nešťastná čísla, jakým způsobem se určují a proč na ně některé společnosti pohlížejí s obavami. Pověry spojené s prokletými čísly jsou záhadné a fascinující, a mohou nám pomoci lépe porozumět tomu, jak kulturní a historické kontexty ovlivňují naše vnímání čísel a štěstí či neštěstí.

Význam čísel

Čísla mají v lidské kultuře a společnosti význam a symboliku, která sahá hluboko do historie. Jejich významy jsou různorodé a spojují se s kulturním, náboženským a historickým kontextem. Čísla se využívají v matematice a ve vědě k měření, vyjádření kvantitativních hodnot a provádění různých výpočtů. Nicméně významy čísel nejsou omezeny pouze na matematiku a vědu.

Prokletá čísla

V mnoha koutech světa se skrývají pověry a tradice, které spojují určitá čísla s neštěstím, zlem a prokletím. Tyto “prokletá čísla” jsou pevnou součástí pověrčivosti a odrážejí naši víru a obavy. Zdají se být jen čísly, ale mají zlověstnou pověst a mnohdy hrajou roli ve výběru čísel pro důležité události, jako jsou svatby, narozeniny či koupě nemovitostí.

Číslo 4

V některých asijských kulturách se číslo 4 považuje za nešťastné a prokleté. V čínštině a japonštině má číslo 4 podobný zvuk jako slova, která jsou spojena s koncem a smrtí. To vedlo k pověře, že číslo 4 přináší neštěstí a je lepší se mu vyhnout.

V praxi to znamená, že v některých budovách a výtazích se čísla, která obsahují čtyřku, vynechávají. Místo toho používají písmeno F. Platí to zejména v nemocnicích a nemovitostech, kde se snaží minimalizovat použití čísla 4, aby se zabránilo asociaci se smrtí.

Neplatí to pro Německo, kde se číslo 4 považuje za šťastné, protože se spojuje se „čtyřlístkem“, který je symbolem štěstí.

Číslo 9

V některých arabských a muslimských zemích existuje pověra o prokletém čísle 9. Tato pověra se zakládá na zvuku a fonetických podobnostech čísla 9 v arabštině s některými slovy, která mají negativní význam.

A v Japonsku je zvuk čísla 9 velmi podobný japonskému výrazu pro „mučení“. Proto se číslo 9 vnímá jako nešťastné nebo spojené se smrtí.

Tato pověra o prokletém čísle 9 může mít různé důsledky ve společnosti, jako je vyhýbání se číslům obsahujícím devítku při volbě čísel pro důležité události. Někteří lidé se snaží minimalizovat používání tohoto čísla v každodenním životě, aby se vyhnuli asociaci se smrtí a neštěstím.

Nicméně v Číně je to šťastné číslo, protože se považuje za číslo císaře. Norové ho považují za posvátné číslo, protože jejich folklór obsahuje mnoho příběhů o čísle 9.

Číslo 13

Prokleté číslo 13 je jednou z nejznámějších a nejrozšířenějších pověr. Tato víra v negativní význam čísla 13 se nazývá triskaidekafobie.

Mnohé indicie ukazují na to, že v matriarchálních kulturách bylo 13 měsíců po 28 dnech, což souviselo s lunárním cyklem žen. Patriarchát toto rozdělení roku změnil na dvanáct dílů a třináctka získala ďábelskou pověst.

V naší kultuře je třináctka nešťastné číslo. Kristus povolal 12 apoštolů a sám byl tedy třináctý. Přestože Bible neurčila, v jakém pořadí zaujali jednotliví muži místo, během 19. století se vžila domněnka, že poslední, tedy třinácté místo zaujal Jidáš.

V severské mytologii najdeme podobnou situaci, během níž večeřelo 12 bohů u jednoho stolu ve Valhalle. Bůh Loki, známý svými podvody a úskoky, nebyl pozván, avšak dorazil jako třináctý host a přinesl smrt a zmatek. Proto byla v norských mýtech třináctka označená jako nešťastné číslo.

V pátek 13. října zahájil francouzský král Filip IV. Sličný pronásledování templářů a mnoho příslušníků slavného řádu bylo mučeno a zabito. Pro templáře se tak stal pátek třináctého prokletým dnem.

A když Kryštof Kolumbus přistál u amerických břehů, stalo se tak údajně 13. října – aby však nemusel čelit podezření, že jeho výprava je prokletá, změnil ve svých záznamech datum na 12. října.

Na těchto základech se vytvořil mýtus, že vše spojené s číslem 13 je špatné. A tak se můžete dočíst, že pokud vaše jméno obsahuje 13 písmen, jste prokleti a odsouzeni k tragickému osudu.

Takových události a pověr v historii můžeme najít desítky. Přestože neexistuje žádný přijatelný důkaz, že číslo 13 je nešťastné, zůstává znamením smůly kvůli tradičním názorům. 

13 patří mezi nejznámější prokletá čísla
Ilustrační obrázek | Zdroj: Pixabay

Číslo 17

Pověra o prokletém čísle 17 není tak rozšířená jako pověry o jiných prokletých číslech, jako je například číslo 13. Nicméně v Italii se číslo 17 vnímá jako nešťastné.

Je to proto, že římskými číslicemi píšou 17 jako XVII. Když přeuspořádáte čísla, dostanete VIXI. Toto je latinský výraz pro „Žil jsem“. Tuto frázi často používají na náhrobcích.

Číslo 39

Podle mnoha Afghánců má číslo 39 špatnou pověst kvůli dobře známému pasákovi, kterého poznávali díky tomuto číslu na SPZ jeho auta.

Pochybná pověst a nezákonný druh podnikání vedly k tomu, že se číslo 39 začalo spojovat s nemravností. Zrodilo se prokletí čísla 39. Kdokoli, kdo by měl poznávací značku s tímto číslem, riskuje, že bude spojen s obchodem se sexem, který je v muslimské zemi tabu.

Číslo 666

Číslo 666 je známé jako “číslo šelmy” a má zvláštní symboliku. Tato pověra je spojena především s křesťanskou tradicí, zejména s knihou Zjevení v Novém zákoně, kde se číslo 666 objevuje. Číslo 666 se v této pasáži objevuje jako symbol neštěstí a zla. V důsledku toho se toto číslo v západní křesťanské kultuře často vnímá jako negativní a spojuje se s ďáblem nebo démonickými silami. Existují pověry, které tvrdí, že číslo 666 může být použito k identifikaci “člověka šelmy” nebo “Antikrista.”

Prokletá telefonní čísla

Prokletá telefonní čísla jsou obvykle součástí pověr a mýtů, které se zakládají na přesvědčení, že některá telefonní čísla mohou přinášet neštěstí, tragédii nebo jiné negativní události. Tyto pověry jsou obvykle kulturně specifické a liší se v různých částech světa.

Prokletá telefonní čísla

0888 888 888 (Bulharsko): Tohle bulharské číslo doposud přineslo každému svému majiteli smrt. První majitel tohoto čísla zemřel na rakovinu. Další dva majitele čísla někdo zastřelil. Po těchto třech majitelích telefonního čísla se začaly šířit legendy o čísle smrti. Mobilní operátor číslo úplně zrušil a vyřadil ze svých seznamů.

999-9999 (Thajsko): Osoba, která na toto číslo zavolá, si může přát jedno přání, které se do roka a do dne vyplní. Další rok však dotčená osoba vážně onemocní a po dlouhém trápení zemře.

1-000-000-0000 (asijské země): Obyvatelé asijských zemí považují toto telefonní číslo za prokleté. Volající uslyší zvláštní mužský hlas, který volajícímu vyhrožuje, že jestli toto číslo nerozešle alespoň dalším pěti lidem, tak volajícího zabije.

Prokleté filmové telefonní číslo

Na konci traileru hororu Stephena Kinga Carrie se objevilo číslo 1 (207) 404-2604. Lidé, kteří na něj zavolali, obdrželi tři zprávy do hlasové schránky. V první zprávě byly odporné výkřiky, druhá zpráva obsahovala děsivou melodii a třetí hrůzu nahánějící šepot. Jednalo se o velice chytrou marketingovou propagaci filmu.

💡 Tip: Přečtěte si také článek: Egyptské symboly a jejich význam v moderním světě

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz