Domů » Kolik máme smyslů a jak je rozvíjet?

Kolik máme smyslů a jak je rozvíjet?

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
Rozvíjení smyslů

Dříve lidé předpokládali, že schopnost vidět, slyšet, hmatat, chutnat a čichat je samozřejmá. Běžně si mysleli, že smysly jsou plně vyvinuty brzy po narození. V posledních letech se však tato představa začíná měnit. Jak to tedy s těmi smysly je? Kolik jich máme? Je potřeba je vědomě rozvíjet a jak?

Rozvíjení smyslů od raného dětství

Především nyní chápeme, že naše schopnost používat smysly se vyvíjí během prvních šesti let života. Během prvních let se nervová soustava teprve formuje. Rozsah, v jakém se nervový systém vyvíjí, závisí na správné výživě a přiměřené stimulaci. Výzkum na opicích poskytuje důkazy, že nedostatečná stimulace hmatu a dalších smyslů vede k mnohem menšímu rozvoji nervových spojení a větvení.

Nervová zakončení, spoje a větvení ale nejsou jedinými aspekty nervového systému, které se vyvíjejí během prvních šesti let. Optometristé tvrdí, že v tomto období pokračuje vývoj i samotného oka. Pokud se oko vyvíjí nedostatečně, mělo by dítě dělat zraková cvičení, která oku v jeho vývoji pomohou. Zdá se totiž, že samotný způsob používání oka ovlivňuje jeho vývoj. Proto musíme dbát na to, aby dítě mělo možnost věnovat se činnostem, které dají oku plnou šanci na rozvoj.

Aktivní rozvoj a jeho vliv na inteligenci

Vědci prokázali, že vývoj neprobíhá pasivní nečinností. Děti dříve mohly volně běhat po krajině a lézt po stromech, chytat se větví, osahávat si kůru, pozorovat housenky, kutálet se z kopců, honit se za míčem atd. Dnes je pro děti žijící ve městech těžší získat takové aktivní zážitky. Pro dítě je snadné skončit vsedě před televizí, v pevné ohniskové vzdálenosti sledovat obrazovku s konstantním kontrastem a obrazy fixovanými pouze ve dvou rozměrech. To představuje pasivní typ činnosti, která nepodporuje rozvoj. 

Rozvoj samotného vnímání není automatický a je základem inteligence. To není těžké dokázat. Většina lidí si myslí, že základní dovedností jsou čtení, psaní a počítání. Dnes však stále častěji slyšíme o tom, že učitelé mají problémy naučit děti číst. Děti mohou mít problémy s obracením a zaměňovat “b” a “d” nebo dokonce “p” a “b” a tvrdí, že písmena vypadají stejně. Je tedy čtení skutečně to základní? Nebo je základem spíše schopnost rozlišovat linie, tvary a polohu v prostoru? Je zřejmé, že naše schopnost přijímat informace prostřednictvím smyslů a interpretovat je má velký vliv na naši inteligenci a schopnost číst, psát nebo cokoli dělat. 

Podpora smyslového rozvoje u malých dětí je tedy nejen zábavným a poutavým způsobem hry, ale slouží jako základ pro veškeré učení.

Kolik smyslů máme?

Na základní škole jsme se všichni učili pět smyslů: zrak, čich, sluch, chuť a hmat. Ale ve skutečně záleží hodně na tom, jak slovo “smysl” definujeme. Obvykle se “smyslem” rozumí schopnost vstřebávat informace z vnitřního a vnějšího světa. Mezi méně známé smysly patří vestibulární smysl a propriocepce a jsou spojeny s hmatem.

🎓 Zajímavost: Někteří filosofové a vědci tvrdí, že máme 22 až 33 různých smyslů. Zařazují mezi ně naši schopnost vnímat plynutí času, vnímání hladu anebo třeba intuici. Ostatní zvířata navíc mají ještě další smysly, které my lidé nemáme, jako třeba vnímání magnetického pole země.

Vestibulární smysl

Vestibulární smysl zahrnuje pohyb a rovnováhu. Je to smysl pro to, kde se naše tělo nachází v prostoru. Zavřete na chvíli oči a udělejte si rychlou inventuru svého těla. I když nevidíte ani se sebe nedotýkáte, víte, kde se v prostoru nacházejí vaše ruce a nohy. Vestibulární smysl je důležitý, protože nám pomáhá stát, chodit a sedět, aniž bychom se převrátili.

Propriocepce

Propriocepci se také říká smysl pro vnímání těla. Tento smysl nám pomáhá pochopit, kde jsou části našeho těla ve vzájemném vztahu. Pomáhá nám také zjistit, jakou sílu máme použít při různých činnostech (na příklad zvedání skleničky oproti litru mléka).

Tyto dva smysly pomáhají doplnit naši schopnost propojit se a komunikovat s okolním světem. Vestibulární a propriocepce se v kombinaci s našimi dalšími pěti smysly označují jako smyslové zpracování a to má zásadní význam pro rozvoj motoriky, řeči, kognitivních funkcí, učení, sociální oblasti, pozornosti a chování.

Jak rozvíjet smysly

Jak tedy můžete svému dítěti pomoci rozvíjet všechny vaše smysly? Klíčem k rozvoji jsou vstupní informace. Pomůže, když mozku vašeho dítěte poskytnete rozmanité smyslové informace, které může zažít a začít chápat. Udržujte dítě aktivní a poskytněte mu příležitosti k pohybu a různým způsobům interakce se světem. Zkuste následující aktivity:

  • Hrajte si: foukejte a praskejte bubliny, hrajte si na kukátko, objevujte pískoviště nebo smyslový stolek, vařte nebo pečte společně, hrajte si na honěnou nebo jezděte na kole.
  • Zkoumání: Pomozte dítěti zkoumat různé látky přiměřené jeho věku, které se liší velikostí (kelímky, kostky, korálky atd.) a strukturou (pudink, krém na holení, hrací těsto, Goop, nudle, voda, písek). Nechte je chodit bosky, aby poznaly různé povrchy. 
  • Pohyb: Podporujte dítě v plazení, chůzi, lezení, běhání, jízdě na koni, kutálení, skákání a houpání. Zkuste dítě zapojit do těžké práce: nechte ho tlačit nebo tahat zatížené věci, například přinést nákup.

Všechny tyto činnosti mohou pomoci podpořit smyslové zpracování dítěte, je však důležité je nepřetěžovat. Dopřejte dětem také dostatek času v klidném a tichém prostředí, aby se nepřetěžovaly a měly čas načerpat nové síly.

Tím, že dítěti pomůžete prozkoumat, pochopit a ovládat jeho tělo, mu pomůžete začít zkoumat a chápat svět kolem sebe.

Rozvíjení smyslů
Nebojte se při rozvíjení smyslů trochu zašpinit. | Zdroj: Pixabay

Muzeum smyslů jako zábava pro celou rodinu

Muzeum smyslů Praha je plné jedinečných smyslových vjemů a nabízí zábavnou aktivitu pro děti, rodiny i dospělé. Strávíte hodinu či více času zkoumáním zrcadlového bludiště, odvážíte se prozkoumat rotující vírový tunel nebo si odpočinete na posteli s více než 1000 hřebíky. 

Očekávat můžete naučné expozice, které povzbudí vaši mysl a vnímání a zábavným způsobem vám a vašim dětem tak pomůže rozvíjet vaše smysly. Mezi exponáty nechybí ani známé české a regionální vůně, což je jeden z často opomíjených smyslů, které se vědomě nerozvíjí. Mezi expozicemi můžete očekávat mnoho různých témat.

Poznejte tajemství barev

V muzeu si můžete na příklad prohlédnout model RGB související s fyziologií lidského oka. Uvidíte na vlastní oči třeba to, že pokud všechna barevná světla směřují stejným směrem a mají stejnou intenzitu, tvoří ve středovém bodě, kde se překrývají, bílou barvu. V další expozici se pak můžete podívat třeba na to, jak funguje kaleidoskop.

Zvuková zóna

Jak by vypadaly kreslené a filmové pohádky, kdyby neměly zvuk? Zamysleli jste se někdy nad tím, jak tyto zvuky vznikají? Co když situace vyžaduje hřmění, vítr a zvuky příšer? V interaktivní expozici “Foley” se dozvíte, jak vznikají filmové zvuky, a uslyšíte, jak ožívá náš animovaný film. Zvuk si užijete také v diskotékové místnosti.

Amesova místnost

Jak dlouho trvá, než vyrostete 10 cm? A co takhle metr nebo dva? Rok, dva roky, nebo snad deset let? Zde se můžete podívat, jak člověk vyroste a zmenší se během několika vteřin.

Tyto mnohé další výstavy se nachází v Muzeum smyslu Praha, které zábavnou formou pomůže vám i dětem objevovat svět tak, jak jej neznáte a pomůže vám rozšířit si představu o světě kolem sebe.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz