Domů » Wu Wei: Taoistický koncept aktivního nicnedělání

Wu Wei: Taoistický koncept aktivního nicnedělání

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
wu wei taoismus

Nicnedělání může někomu znít jako lákavá pozvánka k oddechu a relaxaci, pro někoho jiného to znamená hrůznou představu apatie a prázdnoty. V čínské filosofii taoismu ale wu wei, nebo-li aktivní nicnedělání, znamená něco docela jiného a je podle taoistů klíčem k nejušlechtilejšímu druhu jednání. Wu wei je totiž jádrem toho, co znamená následovat Tao nebo Cestu. 

Taoistická filosofie

Taoismus je náboženství a filozofie ze staré Číny. Taoismus zakladatel je obvykle považován Lao Tzu, který měl být autorem hlavního textu Tao Te-ťing, nicméně dle novějších nálezů se zdá, že se jedná spíše o legendární postavu a tento text je kompilací hlavních myšlenek od více autorů. Nicméně to v žádném případě neubírá na hloubce myšlenkám, které tato filozofie nabízí.

Hlavní myšlenkou je, že lidé a zvířata by měli žít v rovnováze s Tao. Tao je těžké definovat, ale bývá překládáno jako Cesta vesmíru. Tao je zdrojem všeho a základem veškeré reality. Všichni živí tvorové by tedy měli žít ve stavu harmonie s vesmírem a s energií, která se v něm nachází. 

wu wei v čínské kultuře

Když jsme v souladu s Tao, naše činy jsou přirozeně tím největším přínosem pro všechny, se kterými se setkáme. 

Další známé taoismus principy jsou jin, jang a chi: v životě existuje dynamická rovnováha mezi protiklady, které se navzájem doplňují a vytvátí jeden celek. To je jasně demonstrováno v jin (ženské) a jang (mužské) energii. Když jsou spojeny dohromady, tvoří úplnou energii známou jako chi, která je řídící energií veškerého života a je dokonale vyváženou formou energie.

Wu Wei v taoismu

Jedním z nejdůležitějších pojmů taoismu je wu wei, který se někdy překládá jako „nedělání“ nebo „nejednání“. Lepší způsob, jak o tom uvažovat, je však paradoxní „akce nečinnosti“. Koncept wu wei znamená být jako Tao. Neznamená nejednat, ale znamená „činnost bez námahy“ nebo „činnost bez akce“. 

Wu wei odkazuje na kultivaci stavu bytí, ve kterém jsou naše činy bez námahy a v souladu s energií světa. Potom člověk vykonává všechny úkony s maximální dovedností a účinností. Měli bychom se tedy přestat snažit vynutit si akci a uvolnit se. Když pak něco uděláme, naše činy budou přirozené, budou obsahovat tu správnou energii a dosáhnou požadovaných výsledků.

🗣️ Tao Te-ťing říká: „Udělejte to, co spočívá v nepodnikání žádné akce a zvítězí řád věcí.“

Mnoho lidí věří, že tento koncept je zcela zásadní pro to, jak se naučit žít dobrý život. Ale pro nás ze západní kultury je velmi obtížné tuto filosofii pochopit. V kultuře zaměřené na akci a aktivitu zní nicnedělání hloupě. Kdo kdy nicneděláním vydělal milion?

Tao wu wei má ale hodně společného se západním konceptem flow, kdy se člověk věnuje aktivitě a dělá ji přitom s plným zaujetím, nikoliv násilně, ale energie z něj jde sama. Když jsme ve stavu hluboké koncentrace, aktivita tak sama plyne a není vykonávána na sílu.

Jak pochopit wu wei?

Ačkoliv to pro nás může být těžko pochopitelné, nečinnost může být mocným pohybem, když je záměrný. Být v klidu vyžaduje odvahu a důvěru, že ve velkém, chaotickém vesmíru je pro nás místo.

1. Plavat s proudem nikoli proti němu

Wu wei znamená usilovat o to, aby naše chování bylo spontánní. Jde o to naladit se tak, abychom plavali s proudem vesmíru spíše než proti němu. Máme být jako strom, který se ohýbá ve větru. 

2. Oprostit se od ideálů

Wu wei zahrnuje opuštění ideálů, které se častokrát snažíme vnutit věcem okolo nás příliš násilně. Vybízí nás k tomu, abychom reagovali na skutečné požadavky situací, kterých si obvykle všimneme pouze tehdy, když odložíme naše vlastní plány řízené egem. 

3. Být jako voda

Wu wei poukazuje na to, že bychom měli být jako voda, která je podřízená a slabá, avšak překoná i to, co je tvrdé a silné. Jemným setrváním a dodržováním konkrétního tvaru problému lze překážku obíhat a postupně erodovat.

Wu Wei a koncept vody

Wu wei ukazuje, že když přestaneme dělat vlny a naučíme se čekat a sledovat, uvidíme vnější síly jasněji a děláme moudřejší pohyby. Když jednáme zbrkle, každý krok je potenciální chybou, protože naše rozhodnutí řídí rozvířené emoce a ego.

4. Wu wei neznamená přestat ovlivňovat svět okolo

I když se zdá, že když přijmeme filosofii wu wei, přestaneme se angažovat ve světě, ve skutečnosti jenom zmizí naše ego a nastoupí nová jednota mezi já a naším okolím. Uvolní se tak energie, která je normálně zadržována příliš agresivním, svévolným stylem myšlení.

Jako všichni tvorové máme omezené množství energie. Tím, že nejednáme, šetříme energii, abychom ji mohli vydat, když nastane ten správný okamžik. Takže wu wei není o rezignaci nebo lenosti. Jde o správné rozložení sil. 

5. Wu Wei (nejen) pro umělce

Spíše než se pracně pokoušet věrně reprodukovat přírodu, měl by umělec najít přírodu v sobě a poddat se jejím voláním. Úkolem malíře není napodobovat vnější povrch věcí, ale prezentovat chi neboli „ducha“ věcí, tím, že ho v sobě pocítí – a pak ho nechá proudit ze sebe ven svým nástrojem či způsobem svého života.

Jak aplikovat wu wei v životě?

Celá filosofie zní lákavě, nicméně jak ji skutečně převést do života a zařídit, aby koncept wu wei v nás zapustil své kořeny?

1. Relaxujte

Napětí omezuje nejen tělo, ale i mysl a emoce. Není to zdravý způsob existence, zvláště když je stres dlouhodobý a stává se naším obvyklým způsobem fungování. Když se cítíte lehce a uvolněně, svět, situace a lidé se zdají mnohem snazší.

Stav uvolněné bdělosti umožňuje řešit situace jednoduše a s lehkostí. Meditace, procházky v přírodě či jóga v tomto ohledu pomáhají. Najděte si pro sebe čas, který budete věnovat pouze tomu, abyste uvolnili svou mysl a tělo.

Wu Wei jóga

K možnostem správné relaxace patří také péče sami o sobe. Zaměříte-li se skutečně sami na sebe a svou pohodu bude to nejlepší způsob, jak žít zdravě. Máte-li hlad, žízeň, ztuhlé tělo, nikdy správné relaxace nedosáhnete. Celková péče je tedy nezbytná, podle taoismu k tomu patří i správné vyvážení energií, k čemuž mohou pomoci i různé potraviny jako třeba wu wei zi, či wu-wei-zi. 

2. Naučte se, kdy a jak správně reagovat.

Když se cítíte klidní a vyrovnaní, vaše mysl je relativně jasná a můžete přesněji vidět, měřit a reagovat na situace. Odpovědi obvykle existují nebo se samy objeví, když ustoupíte z cesty a přestanete vytvářet překážky toku energie. Naučte se tedy, jak se uklidnit.

Další zásadní složkou wu wei je vědět, kdy nejednat. Někdy je držení se zpátky tou nejvhodnější reakcí. Vždy vyhrávají ti, kdo vědí, jak se ovládat. Pokud jsou vaše emoce rozvířené, něco mermomocí chcete, cítíte v sobě napětí, nejprve se vnitřně uklidněte a teprve poté uvidíte, jaký je vhodný následující krok.

Život je o rovnováze činnosti a nečinnosti, jako jin a jang.

3. Střídejte práci a odpočinek.

Nepracujte na něčem až do úplného vyčerpání. Dělejte si pravidelné přestávky, abyste načerpali sílu a osvěžili se. Ukázalo se, že nejlépe fungujeme, když po krátkých intenzivních návalech aktivity následují chvíle odpočinku. Když se pak vrátíte k čemukoli, co děláte, vaše mysl bude svěžejší, což povede k lepším náhledům, produktivitě a radosti. Toto je důležité především, pokud mezi vaše problémy patří častá únava.

Ať už děláte cokoli, snažte si to užívat. Najděte si jeden aspekt, který vás baví (jakkoli nepatrný), a zaměřte se na něj. Radost je energizující a povzbuzující, zatímco pocit dřiny a nudy nás ubíjí a utlumuje. Pokud na tom, co děláte, není nic, co by se vám líbilo, zachovejte si alespoň postoj přijetí. 

4. Nezaměřujte se na výsledky.

Snažte se být co nejlepší, ale neřešte výsledky. Jsme zodpovědní za své činy, ale ne za výsledky našich činů. Výsledky totiž nejsou závislé na jediné příčině, ale na mnoha, z nichž mnohé jsou mimo naši kontrolu.

Nemá smysl se starat o to, co nemůžeme ovlivnit. Jen přijměte, že v životě je větší celek. Tao se nakonec postará o všechno. I když okamžité výsledky nejsou takové, jaké bychom si možná přáli. Cokoli se v životě stane, stane se, protože to nemohlo být jinak. Uděláte pro sebe to nejlepší, když necháte život, aby se postaral o sám o sebe. Umět přijímat celý svět takový, jaký je, je cesta k tomu, jak být šťastný.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz