Domů » Ženy, které si myslí, že nejsou atraktivní, mají horší partnerské vztahy

Ženy, které si myslí, že nejsou atraktivní, mají horší partnerské vztahy

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
atraktivní ženy mají lepší vztahy

Ženy, které si myslí, že nejsou atraktivní, mají tendenci si myslet, že své partnery méně přitahují. To vede k tomu, že mají méně uspokojivé vztahy. Přišly na to studie, které se snažily prohloubit porozumění souvislostem mezi vlastním tělesným obrazem a spokojeností v romantických vztazích.

Proč ženy, kterým se nelíbí jejich tělo, mají méně uspokojivé vztahy?

Studie publikovaná v časopise Personality and Social Psychology Bulletin našla důkazy, že lidé s nízkým sebevědomím ohledně svého vzhledu mají méně uspokojivé vztahy. Částečně proto, že promítají svou nejistotu ohledně svého těla na své partnery. Tento jev byl nejzřetelnější u žen. Ty, když se cítily méně atraktivní, tak z toho častěji usuzovaly, že své partnery méně přitahují a uváděly nižší spokojenost, jak ve vztahu, tak v sexu.

Vědci provedli dvě studie, první mezi 197 heterosexuálními páry, které byly spolu v průměru 2,88 roku. Oba členové páru vyplňovali samostatné dotazníky hodnotící spokojenost s vlastním tělem a spokojenost ve vztahu. Hodnotili také atraktivitu svého těla a atraktivitu svých partnerů. Nakonec každý z partnerů ohodnotil, do jaké míry se domnívají, že odpovídají ideálním standardům atraktivity svých partnerů.

Ve druhé studii vědecký tým shromáždil 97 heterosexuálních párů s průměrnou délkou vztahu 3,91 roku. Tentokrát studie zahrnovala kromě měření sexuální spokojenosti účastníků také index tělesné hmotnosti (BMI). Poté vědci porovnávali, zda spolu tyto dvě hodnoty korelují.

atraktivní ženy

Projektování vlastních postojů na ostatní

Autoři se rozhodli provést tuto studii na základě pozorování, že lidé s nízkým tělesným sebevědomím mívají méně uspokojivé vztahy

Jako možné vysvětlení navrhli, že tento efekt může být způsoben chybným myšlenkovým vzorem zvaným „projection bias“. Jedná se chybné projektování vlastních postojů na ostatní. Tímto myšlenkovým stereotypem trpíme všichni. Předpokládáme, že ostatní sdílejí stejné myšlenky a přesvědčení jako my sami.

💡 Tip: Na téma chybné myšlenkové stereotypy, či kognitivní zkreslení, vzniklo mnoho studií a knih. Zdaleka nejde jen o přisuzování vlastních myšlenek ostatním lidem. Mezi významné vědce zabývající se těmito tématy patří Daniel Kahneman, Dan Ariely či Daniel Gilbert.

Vnímání vlastního těla a spokojenost ve vztahu u žen

Obě studie ukázaly, že čím méně se ženy považovaly za atraktivní, tím méně věřili, že přitahují své partnery. Tato projekce ovlivňuje spokojenost žen ve vztahu, ale nikoli spokojenost mužů. Ženy, které své tělo vnímaly hůře, měly nižší spokojenost ve vztahu díky přesvědčení, že jejich partner je také nespokojený s jejich tělem. 

Výsledky druhé studie ukázaly, že ačkoli ženy s vyšším BMI měly tendenci věřit, že své partnery méně přitahují, tato hodnota není významně svázána se skutečným hodnocením jejich partnerů. Váha žen nebyla ústředním prvkem přitažlivosti pro jejich partnery. Ženy s vyšším BMI však měly horší vztah a sexuální uspokojení díky tomu, že samy měly pocit, že své partnery méně přitahují.

Ženy, které věřily, že své partnery přitahují, uváděly uspokojivější vztahy bez ohledu na to, jaká byla jejich skutečná váha a bez ohledu na to, za jak atraktivního považovaly svého partnera.

ženy, co si nepřipadají atraktivní mají horší vztahy

Vnímání vlastního těla a spokojenost ve vztahu u mužů

U mužů míra, v níž věřili, že své partnerky přitahují, nesouvisela s jejich spokojeností ve vztahu. Místo toho, nejlepším ukazatelem spokojenosti mužů ve vztahu byla míra, toho jak muži považovali své partnerky za atraktivní.

U mužů nesouvisel se jejich obraz sebe sama neodrazil se na jejich partnerském nebo sexuálním uspokojení. Avšak to, jak moc je jejich partnerky přitahovaly a jak cítili, že přitahují svou partnerku, bylo pozitivně spjato s mužskými vztahy a sexuální spokojeností.

Znamená to, že u mužů se projection bias tolik neprojevil. Jejich spokojenost závisela na tom, jak moc jim partnerka projevovala, že jí přitahují. Nikoliv na tom, jak vnímali své tělo. To se pak neodrazilo na jejich vlastních domněnkách ohledně toho, zda jsou pro partnerku atraktivní.

Proč by se ženy měly mít více rády

Dohromady tyto výsledky naznačují, že to, jak se ženy cítí ve svém vlastním těle, rozhoduje o jejich spokojenosti. Zatímco pro muže je ústředním bodem vztahu a sexuální spokojenosti projevovaná přitažlivost mezi partnery.

Autoři poznamenávají, že jejich výzkum byl průřezový a kauzalitu mezi proměnnými nebylo možné prozkoumat. Odhalené skutečnosti jsou ovšem i tak zajímavé. 

proč je důležité cítit se atraktivní

🗣️ Citát: „Zjistili jsme, že domněnky žen o jejich těle jsou spojeny s tím, jak si myslí, že je vnímá jejich partner. . . Spokojenost žen ve vztahu je silně spojena s jejich vnímáním toho, jak jsou pro partnera přitažlivé, což ukazuje na to, že kvalita vztahu je pro ženy možná neoddělitelně spojena se zaměřením na hodnocení partnerů.“

Zdravé a spokojené vztahy jsou pro to, jak být šťastný, zcela zásadní. Z uvedených studií ovšem vyplývá, že ženy se mají nad sebereflexí v ohledu spokojenosti ve vztahu pozastavit. Mají hlouběji své pocity a domněnky prozkoumat, zda jsou skutečně platné. Nespokojenost ve vztahu může totiž pramenit z něčeho úplně jiného, než by si mohly myslet.

💡 Tip: Pokud je vám toto téma blízké, mohl by se vám líbit článek jak se naučit sebelásce.

Při osobním rozvoji by se ženy měly zaměřit především kladné sebehodnocení a na to, jak žít zdravě. Upnout svou pozornost na samotné hubnutí může být kontraproduktivní. Mohou totiž zhubnout sebevíc, pokud ale nezmění vlastní hodnocení, potom to nebudete mít vliv na spokojenost ve vztahu. A stejně tak se může stát, že pokud mezi jejich životní cíle patří spokojenost a pohoda a začnou se mít rády, dojde tak ke snížení hladiny stresu a samovolné úpravě váhy. 

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz