Domů » Co je ekonomická recese a jaký má význam?

Co je ekonomická recese a jaký má význam?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
červená mapa planety recese

Recese je v ekonomice pojem, který značí výrazný, rozsáhlý a dlouhodobý pokles ekonomické aktivity celé země nebo skupiny ekonomik. Většina lidí tento pojem přirozeně chápe jako něco špatného, co se jich finančně dotkne a straší se s tím v hlavních zprávách. V tomto článku si vše vyjasníme a uvedeme na příkladech jasný význam tohoto pojmu.

Při přesnějším definování vycházejícím z ekonomie se nejčastěji můžeme setkat s tím, že pokud máme dvě po sobě jdoucí čtvrtletí záporného růstu hrubého domácího produktu (HDP), tak tento stav znamená hospodářskou recesi. Ekonomická recese je naprosto přirozenou součástí hospodářského cyklu. Otázkou ovšem je, jak hluboká bude a jak dlouho bude trvat? To ovlivňuje mnoho faktorů.

Ekonomickou recesi lze ale také měřit na základě údajů o reálných mzdách v nezemědělském sektoru, průmyslové výrobě a maloobchodních tržbách. Recesí nemůžeme nazývat nějaký výkyv v určitém segmentu ekonomiky, ale musí se jednat o pokles hluboký, všudypřítomný a trvalý, aby se dal považovat za recesi. Recesi můžeme často identifikovat až po jejím skončení.

Ekonomický růst a recese

Klasická zemědělská společnost rostla velmi pomalu, avšak od průmyslové revoluce v 19. století většina ekonomik trvale roste a dlouhodobější hospodářské poklesy jsou výjimkou. Je to tím, že člověk díky technologiím dokáže vytvářet mnohem větší hodnotu než kdy dříve. A vše se stále zefektivňuje a urychluje. Díky tomu může ekonomika růst.

Hospodářské recese jsou však běžné, ale všichni se jich přesto obávají. Jelikož v hospodářské recesi musí většina lidí snížit své životní standardy a utáhnout si opasky. Na druhou stranu krize tvoří příležitosti! Jen pro představu podle Mezinárodního měnového fondu došlo v letech 1960-2015 již ke 130 ekonomickým recesím, které postihly 22 vyspělých ekonomik.

V posledních letech jsou recese méně časté a netrvají tak dlouho. O to jsou však intenzivnější. Poklesy hospodářského výkonu a zaměstnanosti, které recese způsobují, se mohou stát samovolnými. Například klesající spotřebitelská poptávka může přimět podniky k propouštění zaměstnanců, což ovlivňuje kupní sílu spotřebitelů, která může dále oslabit spotřebitelskou poptávku. Vše je na sebe navázané a tak se jeden zádrhel v ekonomickém řetězci v určité napjaté situaci přenese do dalších odvětví – jako domino.

Pro investory jsou ekonomické recese spojené s medvědími trhy, což znamená dlouhodobý pokles trhů. Lidé, co mají uložené peníze v akciích najednou ztratí část svého bohatství. Následně začínají ještě více šetřit a dále podporují spirálu recese. Zdravá ekonomika země je stejně důležitá jako silná spotřeba. Pro představu v největších krizích ztratí během relativně krátké doby firmy až 4/5 své hodnoty. A to se objektivně v této firmě nemuselo nic až tak zásadního stát.

medvědí trh investice

Akciové trhy často klesají ještě před hospodářským poklesem, takže investoři mohou předpokládat, že recese začala, když se nahromadí investiční ztráty a klesnou zisky podniků, i když ostatní ukazatele recese, jako jsou spotřebitelské výdaje a nezaměstnanost, zůstávají ještě zdravé. I když v dnešní době velmi ovlivňují cenu akcií také drobní investoři z jejich investičních platforem.

💡Tip: Přečtěte si příběh tulipánové bubliny.

Státy a centrální banky mají určité nástroje, které v recesích pouští, aby tlumily dopady. Některé z těchto stabilizačních faktorů jsou automatické, například pojištění v nezaměstnanosti, které dává peníze do kapes zaměstnancům, kteří přišli o práci. Jiná opatření vyžadují konkrétní kroky, například snížení úrokových sazeb na podporu investic.

Jak vzniká ekonomická recese?

Ekonomové se snaží vysvětlit, proč a jak se ekonomika dostává do recese. Tyto teorie lze obecně rozdělit na:

  • ekonomické
  • finanční
  • psychologické
  • kombinované

Někteří ekonomové se zaměřují na ekonomické změny, včetně strukturálních změn v průmyslových odvětvích, jako na nosnou myšlenku. Například prudký a trvalý nárůst cen ropy může zvýšit náklady v celé ekonomice a vést k recesi nebo rychlá cesta k automatizaci může vést k vyšší nezaměstnanosti a nižší strukturální spotřebě.

Dalším pilířem jsou finanční faktory. Tyto teorie se zaměřují na růst úvěrů a akumulaci finančních rizik v době konjunktury, na pokles úvěrů a peněžní zásoby při nástupu recese nebo na obojí. Dobrým příkladem tohoto typu teorie je monetarismus, který říká, že recese jsou způsobeny nedostatečným růstem nabídky peněz.

Poslední silnou myšlenkovou linií jsou psychologické faktory, jako je přehnaná spotřeba a zadlužování v době hospodářského rozmachu a hluboký pesimismus v době poklesu, aby vysvětlily, proč dochází k recesím a proč přetrvávají. To je časté i u hospodaření vlád, kdy v době ekonomického rozmachu politici navyšují nebývale výdaje a zvyšují mandatorní výdaje státu. Když následně přijde recese, tak musí bolestivě brzdit tuto rozežranost.

Koncept Minského momentu, pojmenovaný po ekonomovi Hymanu Minském, kombinuje oba tyto faktory a vysvětluje, jak může euforie na býčím trhu podnítit neudržitelné spekulace.

💡Tip: Opak recese je zotavení nebo konjuktura, kdy ekonomika roste.

Ekonomická recese vs deprese

Pokles po celosvětové finanční krizi v roce 2008 a propady s dvojitým dnem na počátku 80. let byly nejhorší od Velké hospodářské krize a recese v letech 1937-38. Tyto krize si lidé dobře pamatují.

Podle MMF mohou běžné recese způsobit pokles pouze o 2 % HDP, zatímco ty závažné mohou ekonomiku vrátit o 5 % zpět. Když se podívám v roce 2023 například na Ukrajinu, která díky agresi Ruska ztratila za rok přes 37 % svého HDP, tak se tato čísla mohou zdát nízká.

Co je hospodářská deprese? Deprese je obzvláště hluboká a dlouhotrvající recese, ačkoli neexistuje žádný obecně uznávaný vzorec, který by ji definoval. Během Velké hospodářské krize klesl výkon americké ekonomiky o 33 %, akcie se propadly až o 80 % a nezaměstnanost dosáhla 25 %. Jedná se o bezprecedentní pád, který nebyl zapříčiněn žádným válečným konfliktem ale vnitřními problémy.

Externí faktory recese

Jak se do určité recese dostat dobrovolně nám ukázala pandemie COVID-19. Příkladem ekonomického šoku, který může způsobit recesi, je pandemie COVID-19 v roce 2020 a omezení v oblasti veřejného zdraví zavedená za účelem jejího zastavení. Hloubka a rozsáhlost hospodářského poklesu způsobeného pandemií COVID-19 v roce 2020 vedl k rozpravám o recesi. Zajímavě se ovšem choval akciový trh, který po prvotním pádu raketově vystřelil.

V roce 2022 mnozí ekonomičtí analytici diskutovali o tom, zda se americká ekonomika nachází v recesi, či nikoli, vzhledem k tomu, že některé ekonomické ukazatele na recesi ukazovaly, ale jiné nikoli.

Investiční poradci a někteří ekonomové tvrdí, že ekonomika sice splňovala technickou definici recese po dvou po sobě jdoucích čtvrtletích záporného růstu, ale že řada dalších pozitivních ekonomických ukazatelů ukazuje, že ekonomika v recesi není.

Proti recesi hovoří skutečnost, že zaměstnanost se nadále zvyšovala v ČR i USA, přestože HDP klesalo. Zpráva dále poukazuje na to, že ačkoli reálný disponibilní osobní příjem v roce 2022 také poklesl, velká část tohoto poklesu byla důsledkem ukončení stimulačních opatření v rámci programu COVID-19 a že osobní příjem bez těchto plateb nadále rostl.

Jak jsou ekonomické recese průměrně dlouhé?

Ekonomické recese v USA od roku 1979 trvaly v průměru méně než 10 měsíců.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz