Domů » Co je koučink a jaké by měl mít výsledky?

Co je koučink a jaké by měl mít výsledky?

autor Anna Kolářová
0 komentářů
Koučink

Ohledně koučinku existuje mnoho mýtů. Například to, že kouči radí lidem, že se koučem může stát každý, a vlastně i díky tomu, že je na světě mnoho koučů apod. Není tomu úplně pravda. V našem dnešním článku Vám přinášíme informace o tom, co je koučink. Jak by měl dobrý kouč přistupovat ke klientovi tak, aby měl klient viditelné výsledky. Nakonec zařadíme několik poznatků a tipy na kurzy koučinku pro ty, kteří by se chtěli věnovat právě koučinku.

Co je koučink?

Slovo koučink pochází z anglického slovesa coach = trénovat, vézt. Koučink je proces, ve kterém kouč pomáhá svému klientovi nalézt individuální řešení anebo rozvoj klienta v dané oblasti. Kouč rozhodně není trenér anebo poradce. Pouze špatný kouč říká svému klientovi, co má dělat. Naopak dobrý kouč pomáhá klientovi se dobře rozhodnout. Vede ho k tomu. Dobrý kouč nemá rozhodovat ani jinak jednat za svého klienta.

V Psychologickém slovníku můžeme najít definici koučinku jako metodu, používanou „k taktnímu a ohleduplnému ovlivňování“. Americká komunita Coachville, jejímž zakladatelem je Thomas Leonard (je také zakladatelem ICF – International Coach Federation), definuje koučink jako “konverzaci, ve které kouč pomáhá hráči (klientovi) hrát jeho hru lépe a vyhrávat ji podle klientových vlastních pravidel”.

Koučink není psychoterapie. Může tak na první pohled vypadat, ale kouč nepoužívá žádné psychologické a psychoterapeutické teorie. Kouč je osoba, která je partnerem, průvodcem, důvěrníkem a spolupracovníkem klienta. Jak už bylo výše načato, kouč nemá klientovi radit, doporučovat, schvalovat, či ho jiným způsobem ovlivňovat svými postoji. Kouč musí zcela klientovi důvěřovat, v jeho schopnost najít vlastní řešení.

Etický kodex Mezinárodní federace koučů (ICF)

Jelikož je koučink v posledních letech uznáván jako řádné povolání, ICF vydala pro kouče na celém světě vlastní kodex. Kodex má čtyři části.

 1. část – ICF filosofie koučinku. V této části se hovoří o tom, že ICF podporuje takovou formu koučinku, ve které je klient uznán jako expert na svůj život a práci, že je tvořivý, nápaditý a celistvý. Úlohou kouče je objevit, objasnit a sladit se s klientem.
 2. část – Definice koučinku. Hovoří o profesionálním koučinku jako o profesionálním trvalém vztahu, který má klienty podporovat v dosahování mimořádných výsledků v jejich životech a kariérách. Procesem koučinku si klient například prohlubuje schopnost učení a tím zlepšuje kvalitu svého života.
 3. část – Standardy ICF profesionálního vedení. Hovoří o tom, co znamená pro kouče profesionální jednání s klientem. Jak zachovat klientovo soukromí a jak se vyvarovat konfliktu zájmů.
 4. část – ICF etický slib. Něco na způsob Hippokratovy přísahy pro lékaře.

Koučovací metody

 • GROW (koučink). Je technika zaměřující se především na firemní vzdělávání. Využívá se při vzdělávání manažerů a také v některých sportech (tenis, golf, apod.).
 • Inner Game. Této metodě se hojně věnuje Timothy Gallway. Vydal několik knih, které se zabývají touto metodou. I když se většina z nich soustředila na sport, metody byly hojně využívány i ve zdravotnictví, obchodu a vzdělávání.
 • Život Jako Hra. Tato metoda využívá toho, že život je jako hraní hry. Každý má jiné cíle při hraní her. Někdo chce zvítězit, jiný si hru chce užít, další získat nové schopnosti, vědomosti atd. Této metodě se věnuje komunita Coachville. Její odnož existuje i v České republice.
 • Inner Freedom. Tato metoda se zabývá stavem přítomnosti, rozpínání a radosti, které nejsou podmíněny okolními událostmi. Cílem této metody je dosažení permanentní vnitřní svobody.
 • World Power. Touto metodou se opět zabývá Coachville. Metoda World Power obsahuje 9 kroků, během kterých transformuje klient svých 9 prostředí v osobní úspěch. Opět se zde objevuje téma hry, jako života.

Očekávané výsledky koučinku

Lidé vyhledávají kouče z několika důvodů:

 • chtějí ušetřit svůj drahocenný čas
 • chtějí lépe vybalancovat svůj život – pracovní a osobní
 • chtějí se rozvíjet a zdokonalovat
 • chtějí dosáhnout lepších výsledků
 • chtějí dosahovat svých vytyčených cílů rychleji a snadněji
 • chtějí ze svých slabých stránek udělat ty silné

Podle výzkumů lidé očekávají tyto výsledky (sestupně od nejvíce zastoupených po ty nejméně):

 • osobní změna chování – schopnost naslouchat, spolupracovat, předsvědčit či redukovat stres (v dnešní době velmi žádaná změna v osobním chování)
 • zvýšení efektivity vedení
 • podpora silnějších vztahů
 • osobní rozvoj
 • integrace soukromého a pracovního života

Výzkumy také ukázaly, ve kterých oblastech byl koučink nejúspěšnější (tedy které oblasti koučink nejvíce ovlivnil):

 • změny chování – důraz na vytváření vztahů, lepší integrace soukromého a profesního života
 • zvýšení porozumění sebe sama – lepší porozumění vlastním motivacím a roustoucí sebeuvědomění
 • schopnost stát se efektivnějším vůdcem – práce se sebedůvěrou, schopností motivovat se, zvýšení optimismu (co se týče budoucnosti)

Koučink bude klientovi přinášet ovoce, pokud bude kouč splňovat výše uvedená kritéria, tedy bude-li dodržovat kodex. Dalším zásadním kritériem je ten, aby si kouč s klientem bezvýhradně sedli, potažmo důvěřovali. Aby klient mohl dosahovat svých cílů, anebo je nalézat a hledat cesty k nim, musí být otevřený ke svému koučovi.

Chcete se stát koučem?

Chcete-li se stát koučem, měli byste absolvovat kurz, nebo výcvik, který Vás naučí koučovat. Bohužel mnoho kurzů se v dnešní době zabývá prázdnou teorií (historie koučinku, teoretických konceptů atd.). Proto se z mnoha účastníků kurzů nestávají koučové. Začít byste měli koupí a absolvováním dobrého krátkodobého kurzu. Dále byste si měli otestovat, jestli a jak Vám koučink dává smysl. No a nakonec svůj první výcvik použít na vytvoření si klientely a získané finance věnovat do svého dalšího vzdělávání.

Znaky dobrých koučů:

 • koučové se opravdu starají o své klienty, které koučují
 • koučové mají vysoké standardy a ambice
 • nejlepší koučové mají vysoké sebevědomí a mají neutuchající touhu se neustále vzdělávat

Kurzy můžete absolvovat na mnoha místech v České republice. V Brně nabízí kurzy například Markéta Hamrlová, která sama koučink provozuje již 20 let. Její výcvik má akreditaci Ministerstva školství. Na stránkách Coaching World naleznete informace o kurzech v Praze nebo Plzni. Můžete si také vybrat koučinkový kurz podle tématiky, které byste se chtěli věnovat. Příkladem může být týmový koučink anebo rodinný koučink.

Máte nějaké zkušenosti s koučinkem? Využili jste někdy Vy sami služeb osobního kouče? Anebo přímo Vy jste osobním koučem? Podělte se s Vašimi zkušenostmi v komentářích.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz