Domů » Základy investování do akcií, které musíte znát

Základy investování do akcií, které musíte znát

autor Tina
0 komentářů
Akcie a akciový trh, Zdroj: Pixabay

Přemýšlíte o tom, že se zařadíte mezi investory a vstoupíte do neznámých vod investování? Konkurence je vysoká a jestliže začínáte, musíte počítat s tím, že ne hned budete patřit mezi investiční žraloky. Ale žádný učený z nebe nespadl a každý musel někde začít. Čím více se budete vzdělávat, tím větší šanci máte na úspěch. Začněme základy investování do akcií.

Co si představit pod pojmem akcie

Ze školních lavic si možná pamatujete, že akcie je podíl na majetku společnosti. Jedná se o druh cenného papíru, který dává držitelům podíl na vlastnictví ve společnosti. Vlastníte určité procento firmy a máte nárok na poměrný podíl z jejích zisků. Investování do akcií zahrnuje spoluvlastnictví ve firmě. S rostoucí nebo klesající výkonností společnosti, roste i hodnota vaší investice.

Společnosti nabízejí své akcie, aby získaly finanční prostředky důležité k růstu a rozvoji. Druhým důvodem je zvýšení motivace pro vlastní zaměstnance. Zaměstnanec získá svým způsobem i druh vnitřní motivace, když se může za výhodných podmínek stát alespoň částečným spolumajitelem firmy.

V současnosti se díky technologiím stalo investování do akcií dostupné i pro běžné lidi (retailové investory). Stačí si stáhnout aplikaci, přečíst si 1-2 knížky a pustit se do toho. Na vlastní riziko. Pokud vás tento typ investování zajímá, tak se podívejte na našeho průvodce investováním do akcií. Nebo se podívejte na moderní investiční platformy, kde vám umožňují investovat nejen do akcií, ale také do kryptoměn, zlata či podílů nemovitostí – z pohodlí domova a na pár kliků. Ovšem s onou zodpovědností a rizikem!

Začít můžete třeba na Revolutu, ale pokud to myslíte vážně, tak se naučte s nějakou prověřenou investiční aplikací. Zde si můžete přečíst například recenzi o XTB.

Rozdělení akcií na základě různých kritérií

Akcie jako takové můžeme diferenciovat na základě odlišných přístupů. Volně převoditelné a tedy i snadno obchodovatelné akcie splňují podmínky k možného anonymnímu investování. V tomto případě mluvíme o akciích na majitele nebo také na doručitele.

Akcie vydané na jméno, ať už fyzické nebo právnické osoby, existují pouze v zaknihované podobě. Převádí se smlouvou o registraci dle § 21 zákona o cenných papírech. Obchodovatelnost akcií na jméno je tímto značně omezená.

Z hlediska fyzické podoby akcie můžeme odlišit akcie listinné, které mají skutečnou podobu od akcií zaknihovaných, které existují ve formě účetního záznamu v systému, který vede centrální depozitář cenných papírů.

Cyklické a necyklické akcie – rozdělení dle výkyvů ekonomického cyklu

Různorodost společností a odvětví na trhu nabízí nutnost kategorizace pro lepší přehlednost. Produkty společností, pohybujících se na burze, reagují odlišně na výkyvy ekonomického cyklu.

Akcie společnosti, jejichž profit a vývoj kopíruje ekonomickou situaci a prosperují hlavně v době ekonomického růstu, jsou nazývány jako cyklické. Jedná se hlavně o firmy vyrábějící luxusní zboží, po kterém stoupá poptávka v době ekonomického blahobytu.

Oproti tomu společnosti, které nabízejí produkty denní spotřeby, jsou méně náchylné na výkyvy ekonomického cyklu. Akcie těchto společností jsou nazývány necyklické nebo také defenzivní akcie.

Existují také společnosti, jejichž profit zaznamenáváme hlavně v krizových obdobích. Jako příklad uveďme pojišťovnictví a zdravotnictví.

💡Tip: Pokud se v akciích nechcete hrabat alespoň hodinu denně, tak určitě doporučujeme volit ETF nebo diverzifikovat v čase i oborech jednotlivé akciové tituly. Velmi okřídlená poučka zní, že jen velmi málo investorů porazí index neboli zjednodušeně průměr či ony ETF.

Jak rozlišujeme akcie z hlediska práv a povinností spojených s držením tohoto cenného papíru?

Držení akcie získá její vlastník práva vztahující se k společnosti a jejímu zisku. Odlišují se následovně:

 • Kmenové akcie – Držením kmenové akcie získá akcionář všechna čtyři základní práva spojená s vlastnictvím akcií. Tedy právo na spolupodílení se na řízení společnosti (samozřejmě do výše celkového podílu). Právo na podíl na zisku společnosti. Stejně tak nabývá právo na podíl na likvidačním zůstatku společnosti a v neposlední řadě získá držením kmenových akcií právo na přednostní upsání nově emitovaných akcií v takové míře, aby podíl ve společnosti zůstal nezměněn.
 • Prioritní akcie – Stanovy akciové společnosti mohou definovat vydání takzvaných prioritních nebo také přednostních akcií. Prioritní akcie opravňují k přednostnímu vyplacení dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku. Na oplátku ale mohou vlastníci prioritních akcií ztratit hlasovací právo v případě, že je z prioritních akciií vyplácena dividenda.
 • Zaměstnanecké akcie – Firmy mají možnost motivovat své zaměstnance také formou bonusového získání zaměstnaneckých akcií za výhodnější cenu. Protože se jedná o bonus, který je určen jako motivace pro specifickou skupinu lidí, je u nich zpravidla omezena převoditelnost a možnost odprodeje.

Jaké druhy akcií by měl znát dobrý investor?

V předchozí části jsme si osvětlili základní rozdíly mezi akciemi. Nyní se zaměříme na pojmy, které se objevují v souvislosti s jejich obchodováním.

 • Růstové akcie – Jedná se o akcii společnosti, o které se investoři domnívají, že bude v budoucnu přinášet vyšší výnos.
 • Hodnotové akcie – Akcie společností, které jsou dle současných ukazatelů na trhu podhodnocené a které vzhledem ke své vnitřní hodnotě mají atraktivní tržní cenu.
 • Dividendové akcie – Akcie, jejichž držením získá majitel právo na dividendu, tedy podíl na zisku. Dividenda se vyplácí v pravidelných intervalech, většinou jednou za rok nebo čtvrtletně.
 • Blue chips akcie – Akcie zavedených a stabilních společností s vysokou tržní hodnotou. Vývoj cen blue chips akcií má vliv na ekonomiku a jsou považovány za lídry trhu. Více o blue chip akciích najdete v tomto článku.
 • Akciové ETF – Jsou burzovně obchodovatelné fondy. Investice ETF jsou prováděny přes regulované a transparentní trhy.
 • Frakční akcie – Představují možnost investovat pouze s částí akcie, tedy frakcí. Díky nim můžete lépe diverzifikovat a investovat na základě stanovené částky.

Pro ponoření do světa investic uvedeme ještě dva pojmy, které se objevují ve většině investičních aplikací a to:

 • Outstanding shares – Představuje množství emitovaných tedy vydaných akciií. Množství outstanding shares vás infomuje o množství, ale ne všechny akcie jsou veřejně obchodovatelné.
 • Floating shares – Tedy plovoucí akcie představuje množství akcií, které jsou veřejně obchodovatelné a kolik akcií je momentálně dostupných na burze.

Co ovlivňuje cenu akcie?

Ceny akcií mohou být ovlivněny faktory specifickými pro firmu a také událostmi na širším trhu. Například cena akcií společnosti může vzrůst, pokud její ředitelé učiní pozitivní oznámení. Případně se cena může změnit v souladu s náladou globálních investorů v důsledku rostoucích nebo klesajících úrokových sazeb, úrovní spotřebitelských výdajů nebo vlivem geopolitických událostí.

Jaký druh zisku lze získat držením nebo obchodováním s akciemi?

 • Kapitálové zisky – Koupíte akcii s předpokladem, že se cena ude v budoucnu navyšovat. Při prodeji ve vhodném čase, vyděláte na rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou.
 • Příjmy z dividendy – Valná hromada společnosti může rozhodnout o vyplácení dividend. Jedná o prostředky, které by jinak mohly být investovány do rozvoje firmy. Další nevýhodou je dvojí zdanění. Firma vyplácí dividendu jako pevnou částku na jednu akcii ze zdaněného čistého zisku. Akcionář musí výnos z dividend zahrnout do svých kapitálových příjmů, které také podléhají zdanění. Více o daních z dividend se dočtete zde.
 • Short sellingContracts for Difference (CFDs) rozdílové smlouvy, umožní spekulaci na pokles či růst ceny bez toho, abyste akcie vlastnili. CFD představují vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. Uvádí se, že kolem 70 % účtů retailových investorů skončilo ve ztrátě. Prosím zvažte, zda vaše zkušenosti a vědomosti odpovídají riziku, které obchodování s rozdílovými smlouvami vyžaduje. CFD jsou opravdu vyšším levelem, ale jsou rozhodně více spekulací než investicí. Do toho se v začátcích rozhodně nepouštějte. A dobře si ověřte, že akcie, které nakupujete nejsou CFD. U nich totiž platíte za držení.

Jak profitovat z akcií?

Ceny akcií se řídí stejnými zákony poptávky a nabídky jako každé jiné zboží na trhu. Akcie a trhy jsou provázané a reagují i na sebemenší informace o možném vývoji. Obchody probíhají na burzách po celém světě a řídí se předpisy a nařízeními, které slouží k efektivnímu fungování střetu nabídky s poptávkou. Koupí akciií společnosti získáváte i její část, a proto byste měli věřit v její dobrou budoucnost. Pokud investujete dlouhodobě neděláte výše popsaný Short selling.

Akcie mají svou nominální hodnotu, která je krytá základním kapitálem společnosti. Tržní cena se vytváří na trhu.

Nákup akciií je ve většině případů dlouhodobou investicí, a proto by vás neměl zvyklat růst nebo náhlý pokles ceny akcie, který není odůvodněn ekonomickými výsledky společnosti. Cena může kolísat krátkodobě pouze na základě směsi informací, které spojují minulý, současný a odhad budoucího vývoje.

V současné době se nejvíce nakupují akcie pomocí internetu v aplikacích ve vašem chytrém telefonu. Stačí několik kliknutí a můžete vlastnit svou první akcii. Jediné, co potřebujete, je otevřený účet u ověřeného a fundovaného brokera. Akcie lze koupit i v některých bankách.

Obchodování s akciemi, Zdroj: Pixabay

Znamenají akcie rychlou cestu k pasivnímu příjmu?

Každý dobrý broker vám na tuto otázku odpoví jednoznačně. Akcie jsou běh na dlouhou trať a k dostatečnému pasivnímu příjmu je zapotřebí velký kapitál. V případě, že vás akcie zaujaly a hledáte možnost, jak dlouhodobě ochránit své úspory před znehodnocením inflací či kurzovým kolísáním koruny, je dobré se seznámit s nástroji fundamentální a technické analýzy. Fundamentální analýza slouží ke zjištění, zda je akcie na trhu podhodnocená či naopak. Technická analýza sleduje cenové grafy a jejich vývoj.

Fundamentální analýza vám může pomoci zvážit pravděpodobnost, že obchodní model firmy povede k růstu a generování vyšších zisků v budoucnu. Tento přístup často upřednostňují dlouhodobí investoři, kteří jsou obvykle schopni překonat jakoukoli volatilitu trhu. Těm, kteří se více zajímají o krátkodobé cíle, může studium cenových grafů a používání nástrojů technické analýzy pomoci porozumět okamžité nabídce a poptávce po akciích a také tomu, kam cena potenciálně směřuje, spíše než zdůvodnění těchto cen. se pohybuje.

💡 Tip: Zaujalo vás investování a chcete vědět víc? Určitě si přečtěte i článek o rozdílu mezi investováním a tradingem.

Obchodování s akciemi pro začátečníky zahrnuje zvážení vašich celkových investičních cílů a vašich důvodů pro investování. Vaše schopnost přijmout riziko spojené s držením akcií a nevyhnutelným kolísáním tržních cen určuje, o jaké typy akcií byste se měli zajímat.

Někteří investoři nakupují akcie, aby získali široký záběr na finančních trzích. Pokud je tomu tak, blue-chip akcie nebo akciové ETF nabízejí nižší riziko-výnos. Můžete také věnovat čas hledání růstových akcií, které by mohly překonat trh. Obecně se doporučuje diverzifikovat své portfolio. A proto se někteří investoři rozhodnou použít oba přístupy a vytvoří kolekci akciových pozic, které se vzájemně doplňují. Vyrovnají tak výnosy a snižují riziko. Jinými slovy, není dobré mít všechna vajíčka v jednom košíku.

💡 Tip: Možné návrhy na investice do ETF pro rok 2024 můžete najít v tomto článku.

Jak funguje obchodování na burze?

Většina obchodníků spekuluje aktivně na krátkodobě výkyvy cen akcií. V případě, že se obchod odehrává v rámci jednoho dne, mluvíme o intradenním obchodování nebo o day tradingu. Při swingovém obchodování drží obchodník otevřené pozice v delším časovém horizontu dní, ale ne více než několik týdnů.

Nákup dividendových akcií naopak vyhovuje investorům, kteří hledají přístup s nízkou údržbou a vyhovuje jim akcie déle držet. Zájemci o aktivnější obchodování s akciemi musí tomuto procesu věnovat více času a zdrojů. Bez ohledu na přístup vám jasně promyšlený plán pomůže udržet se v kurzu a existuje řada různých strategií, které vám pomohou podpořit každý typ investora nebo obchodníka.

Zájem o akcie nemusí být pouze z důvodu dividendy nebo očekávaného růstu ceny. Investory se mohou snažit i o získání většího podílu společnosti a s tím spojené možnosti spolurozhodovat o budoucích rozhodnutích.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz