Domů » Co je práce na zkrácený úvazek a jaké má výhody?

Co je práce na zkrácený úvazek a jaké má výhody?

autor Monika Kolářová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Zkrácený úvazek ve větší firmě

Co je práce na zkrácený úvazek a jaké má výhody? Týdenní pracovní doba je v České republice stanovená na 40 hodin, u specifických a vícesměnných provozů je to pouze 37, 5 hodiny. To je klasický fond pracovní doby. Ovšem existují případy, kdy zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, péči o člena rodiny či studiu, plný úvazek nezastane. Znáte svá práva i povinnosti, které plynou ze zkráceného pracovního úvazku?

Co se rozumí pod pojmem zkrácený úvazek?

Jedná se o smluvně sjednané zkrácení fondu pracovní doby. Zaměstnancům je možné nabídnout tříčtvrtinový nebo poloviční úvazek, ale také jen čtvrtinový nebo dokonce třípětinový úvazek. S daným ujednáním musí souhlasit obě strany. Zkrácený úvazek je upravený zákonem §241 zákoníku práce.

Kdo má nárok na zkrácený úvazek?

O zkrácený pracovní úvazek si mohou žádat matky pečující o předškolní děti. Ze zákona na něj mají nárok až do věku patnácti let dítěte.  Další skupinou jsou aktivní důchodci nebo studenti. Ti mohou využívat také práci na Dohodu o provedení pracovní činnosti.

Zkrácený pracovní úvazek je také optimálním řešením pro lidi potýkající se s dlouhodobou nemocí nebo pro zaměstnance, kteří si rozhodli zvýšit odbornost a věnovat se dalšímu vzdělávání a kvalifikaci.

Je zkrácený úvazek efektivní pro firmu?

Obliba zkrácených úvazků v Česku pozvolna roste a zaměstnavatelé na ně také častěji přistupují. Má pro ně řadu výhod, ale samozřejmě také určitá úskalí. Především se jedná o náročnější administraci spojenou s přijetím více zaměstnanců.

Obecně je možné říct, že zkrácený úvazek je pro firmy prospěšný. Firma získává loajální zaměstnance, kteří mají prostor pro svou realizaci, péči o rodinu a také dostatečný a kvalitní odpočinek. Není nic horšího než přepracovaný nebo „vyhaslý“ zaměstnanec.

Některé studie hovoří také o faktu, že prostřednictvím zkráceného úvazku je možné do pracovního procesu i sociálního kontaktu, který z něj plyne, vtáhnout více lidí. To má zásadní vliv na snížení nezaměstnanosti a také vytváření pozitivního klimatu ve společnosti.

Zkrácený pracovní úvazek podporuje pozitivní klima ve společnosti i loajalitu zaměstnance

Jaké jsou výhody zkráceného pracovního úvazku?

Pro zaměstnavatele i zaměstnance plynou ze zkráceného úvazku mnohé výhody. Obě strany mají možnost na tomto profitovat. Mezi hlavní výhody patří:

  • Možnost udržet si zajímavý a dobře ohodnocený úvazek, nebo naopak možnost zajistit ve firmě přítomnost renomovaného odborníka, jehož ztráta by při špatném manažerském rozhodnutí mohla znamenat i likvidaci firmy.
  • Zkrácený úvazek umožňuje vysoce kvalifikovanému zaměstnanci kontakt s oborem a přehled o tom, co se právě děje. Je to nesporná výhoda především u profesí, které se poměrně rychle vyvíjí a ubírají různými směry, např. oblast IT, lékařství, účetnictví, výzkum.
  • Operativně je možné prostřednictvím zkráceného úvazku řešit krátkodobý nedostatek zakázek a udržet ve firmě ustálený tým pracovníků. Po překonání krizového momentu je možné úvazek opět smluvně upravit a navýšit.
  • Zaměstnavatel si získává zájem zaměstnance, jeho loajalitu a také kvalifikovanějšího odborníka, který se svými znalostmi podílí na zvýšení efektivity a ekonomické pozice společnosti.
  • Díky zkrácenému úvazku je možné zaměstnat více kvalifikovaných odborníků. O jedno pracovní místo se podělí více pracovníků. A také zaměstnanci se zkráceným úvazkem získávají možnost spolupracovat s více firmami a odborně růst. I zvídavost je cestou k profesnímu úspěchu.
  • Zaměstnanec se naučí kvalitněji pracovat s časem a jeho výkon je vyšší a stabilnější.

Jaké jsou nevýhody zkráceného úvazku?

Zaměstnavatel zaznamenává vyšší náklady spojené s administrativní zátěží, kterou přináší zaměstnávání vyššího počtu zaměstnanců. Také je nucený operativněji pracovat s fondem pracovní doby, aby došlo k jejímu optimálnímu využití a především efektivně plánovat směny.

Zaměstnanec si musí uvědomit fakt, že nižší úvazek mu přináší nižší finanční ohodnocení, nižší odvody na sociálním a zdravotním pojištění, nižší míru firemních benefitů a také kratší dovolenou.

Proto je dobré uvážit nezbytnou dobu setrvání na zkráceném úvazku popřípadě jeho kombinaci s jiným druhem pracovního úvazku nebo podnikáním.

Na co si dát u zkráceného úvazku pozor?

Ačkoliv zaměstnavatel vyhoví našim požadavkům a upraví vám týdenní pracovní dobu, můžete se dostat do obtíží. Jaké nesnáze vás čekají?

  • Snadno nastane situace, kdy vás ve směnném provozu bude váš zaměstnavatel nutit zůstat na celé směně místo zkrácené. To komplikuje situaci především rodičům malých dětí, kteří tím mají omezené možnosti pečovat o své děti.
  • Dalším aspektem je práce pro malé firmy s limitovaným počtem zaměstnanců, kdy vás budou přesvědčovat o vaší nezastupitelnosti.
  • Také je nutné vzít v potaz nižší mzdu i odvody na důchodovém pojištění. To se při dlouhodobém zkráceném pracovním úvazku zákonitě projeví na výši vašeho budoucího důchodu.
  • Dalším problémovým okamžikem u zkrácených pracovních úvazků je práce přesčas. Zaměstnavatel vám ji nemusí uznat jako něco „nad rámec“ běžného úvazku a odmítne vám hradit příplatky stejně jako u zaměstnanců, kteří pracují na plný úvazek.

Měnící se trh práce přináší nové technologie i pracovní příležitosti. Nově vznikající pracovní pozice umožňují i práci z domova, tzv. home office, což může být zajímavou šancí především pro rodiče po mateřské dovolené. Zkrácený pracovní úvazek má své nesporné výhody, ale je vhodnější ho využívat spíše v limitovaném horizontu, nebo jako alternativu k jinému druhu pracovní činnosti. Pokud vám zaměstnavatel odmítá zvýšit pracovní úvazek na původní rámec je, ten správný čas na úvahy o změně zaměstnání.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz