Domů » Dohoda o provedení práce a pracovní činnosti 2020

Dohoda o provedení práce a pracovní činnosti 2020

autor Kateřina
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů

Hledáte příležitostný přivýdělek k hlavnímu pracovnímu poměru nebo studiu a nevíte, která smlouva je pro Vás ta nejvýhodnější? Dohoda o provedení práce nebo dohoda o provedení pracovní činnosti? Čtěte dál a vše se dozvíte.

Dohoda o provedení práce a pracovní činnosti

Jaké jsou typy a rozdíly mezi dohodou o provedení práce a pracovní činností.

Jaké typy smluv Vám může zaměstnavatel nabídnout?

 1. hlavní pracovní poměr (HPP)
 2. dohoda o pracovní činnosti (DPČ)
 3. dohoda o provedení práce (DPP)

Co to je dohoda o provedení pracovní činnosti?

Dohoda o provedení činnosti je oproti klasické pracovní smlouvě na hlavní pracovní poměr jednodušší, kratší. Jednodušší je zejména v oblastech přijetí, ale také propuštění zaměstnance. Ve většině případů se uzavírá při kratší spolupráci – typu brigáda, dočasné zastoupení. V každém případě musí být dohoda uzavřená písemně, nikoliv ústně. Zákoník práce nevymezuje žádné ústně uzavřené dohody ani smlouvy.

Dohodu o pracovní činnosti lze uzavřít mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou. A to i přes to, že pracovní doba bude přesahovat 300 hodin za jeden kalendářní rok. Tím se liší od dohody o provedení práce. Odměna po vykonání práce je splatná obecně vždy nejpozději v následujícím měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na odměnu. Výplatní termíny si ale každý zaměstnavatel stanovuje sám.

Nevíte, v čem začít podnikat v roce 2020 nebo chcete věděl, jak vydělat na internetu?

Co musí dohoda o pracovní činnosti obsahovat?

 1. název dokumentu „Dohoda o pracovní činnosti“
 2. název společnosti, jméno zástupce společnosti, sídlo, IČO
 3. jméno zaměstnance, adresa trvalého bydliště, rodné číslo
 4. druh práce, kterou budete pro společnost vykonávat
 5. místo výkonu práce
 6. datum nástupu do práce, délka platnosti smlouvy (doba určitá/neurčitá)
 7. sjednaná výše odměny za hodinu, výplatní termín, číslo bankovního účtu zaměstnance
 8. podmínky rozvázání smlouvy či jejího zrušení, výpovědní lhůta
 9. prohlášení o vyhotovení dvou originálů pro obě strany
 10. datum podpisu, podpis zmocněného zástupce a razítko společnosti, podpis zaměstnance

Vzor dohody o pracovní činnosti viz. níže

Co to je dohoda o provedení práce?

Dohoda o provedení práce má jeden hlavní rozdíl, který se vymezuje oproti ostatním pracovním smlouvám. Zaměstnanec je omezen pracovní dobou v rozsahu maximálně 300 hodin v jednom kalendářním roce. V případě, že máte uzavřenou DPP u více zaměstnavatelů, počet pracovních hodin se nemění, tzn. že i když podepíšete více DPP, můžete odpracovat pouze 300 hodin. V dohodě o provedení práce musí být stanovena doba, na kterou je dohoda uzavřena.

U obou dohod je většina pravidel stejná jako u klasického pracovní poměru, mají pouze pár výjimek, které je dobré znát:

 • výpověď
  Pokud není v dohodě uvedeno jinak, zaměstnanec i zaměstnavatel může ukončit pracovní poměr bez uvedení důvodu, a to s 15denní výpovědní lhůtou.
 • pracovní doba
  Dohoda musí být uzavřena písemně a musí jasně definovat sjednané práce, pracovní dobu i dobu, na kterou se dohoda uzavírá.
 • dovolená
  Zaměstnanec, který pracuje na základě dohody o provedení pracovní činnosti nemá nárok na dovolenou. DPČ také nezahrnuje odstupné.
 • nemocenská
  V případě, že měsiční příjem je vyšší než 3 000,-, dochází tedy k dovádění záloh na pojistné, tudíž má zaměstnanec také nárok na nemocenskou. Naopak, pokud je měsiční příjem méně než 3 000,-, zaměstnanec na nemocenskou nárok nemá.

VÝHODY

 1. zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhovat zaměstnanci práci ani pracovní dobu
 2. dohoda nestanoví žádné omezení, pokud jde o dobu trvání pracovněprávního vztahu
 3. zaměstnanci nevznikají práva spojená s výkonem závislé práce v pracovním poměru

NEVÝHODY

 1. omezený rozsah práce, kterou může zaměstnanec pro zaměstnavatele konat

Jsi student a nevíš, jak DPČ funguje?

Většina z nás si pamatuje na svoji první brigádu. Většina z nás začínala právě na dohodě o pracovní činnosti. Studentské brigády mohou být uzavírány jak na pracovní poměr, tak ale i na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP, DPČ. Jejich danění je velmi podobné jako u ostatních zaměstnanců. Studenti mohou ale navíc uplatnit slevu na dani na studium. Pokud student nepodepíše prohlášení u zaměstnavatele, bude odvedena 15% daň, a to bez ohledu na výši vydělaných peněz. Pokud ho ale student podepíše, bude vypočítána záloha na daň a zároveň uplatněna sleva jak na poplatníka tak i na studenta.

ODVODY: Kdy se odvádí daně z DPČ a kdy ne?

Když měsíční příjem zaměstnance přesáhne částku 3 000,- je povinen odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Pokud ale dosáhne pouze na částku např. 2 990,- pojištění platit nemusí. Od ledna 2014 jsou DPČ daněné stejně jako příjem z pracovního poměru. To znamená, že zaměstnavatel je povinen vždy odvést 15% zálohu na daň z přijmu bez ohledu na to, jak vysokého výdělku zaměstnanec dosáhl nebo zda podepsal Prohlášení.

 VZOR pro dohodu o pracovní činnosti: Dohoda o pracovní činnosti 2020

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz