Domů » Co jsou algoritmy a proč bychom se o ně měli zajímat?

Co jsou algoritmy a proč bychom se o ně měli zajímat?

autor KarolinaRicht
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Co jsou algoritmy a proč bychom se o ně měli zajímat.

Algoritmy – slovo, které evokuje technologie, počítače či obecně odvětví IT. Jsou nedílnou součastí programování, na čemž právě stojí většina technologií. Ačkoliv je toto jednou z prvních asociací, kterou většina z nás má, algoritmy jsou také důležitou součástí našeho každodenního života – a to i pokud z něj vyjmeme technologie. Je důležité tedy vědět, co vše algoritmy ovládají a jak velkou součástí našich životů jsou – ovlivňují nejen obsah který konzumujeme online, ale u některých jedinců také mohou silně přispět k tvorbě názorů.

Algoritmy a jejich definice

Jak bychom tedy můžeme algoritmy definovat?

 • algoritmus je soubor definovaných a konkrétních pracovních kroků, které jsou určené k provedení určitého cíle;
 • jsou to tedy procedury či soubory pravidel, které jsou využívány k řešení problémů, nebo výpočtů.

Algoritmy na základě předdefinovaných pravidel řeší opakující se problémy – toto může být například řazení čísel jako součást matematické operace, nebo ale také doporučení uživatelského obsahu na sociálních sítích. Algoritmy lze vyjádřit pomocí přirozeného jazyka, ale také pomocí programovacích jazyků či vývojových diagramů.

Zjednodušeně tedy algoritmy použijí počáteční vstupní informaci, na základě které provedou výpočet, jehož výsledkem je konkrétní výstup. Pro zjednodušení se můžeme podívat na příklad z každodenního života, a to vyhledávací algoritmus (například vyhledávače Google). V momentě, kdy to vyhledávacího řádku napíšete hledanou frázi, použije ho algoritmus jako vstup. Ten pak provede souborem instrukcí pro prohledávání databáze informací, a nabídne vám výsledek – výstup – tedy informaci, kterou jste chtěli vyhledat.

Příklady z každodenního života

Pro lepší porozumění je dobré si algoritmy představit jako opakující se operace, které automatizují či zjednodušují pracovní postupy. Nejjednodušší příklad z každodenního života může být například pečení dortu podle receptu – i toto je série kroků, které vám pomohou dosáhnout určitého cíle. Pracovní kroky jsou vždy stejné, liší je na základě typu koláče – podle toho jaký chcete upéct (vstup), se změní pracovní postup (algoritmus) a tak i výsledný produkt (výstup).

Dalšími algoritmy z každodennosti jsou:

 • Semafor pro řízení dopravního toku, ale také například postup při přecházení jako chodec. Kroky algoritmu přo přecházení mohou být popsány následovně:
  1. Dojdi k semaforu
  2. Svítí na semaforu červená? Pokud ano – počkej, vrať se na začátek bodu 2. Pokud ne, pokračuj bodem 3.
  3. Přejdi přes přechod
 • GPS využívá algoritmus nejkratší trasy, zároveň také ale určení přesné polohy uživatele;
 • rozpoznávání obličeje pří odemykání telefonu.

Algoritmy a sociální sítě

Algoritmy jsou velkým tématem v rámci sociálních sítí, obsahu a jeho dosahu. V tomto kontextu jsou to pravidla a systémy, které pomáhají obsah dostat k relevantnímu publiku. Algoritmy tak rozhodují, co asi bude uživatele nejvíce zajímat, a tak mu naservírují příspěvky, které pro něj budou relevantní. Takto tedy určují, filtrují a třídí, vybírají a doporučují jednotlivcům obsah. Ovlivňují tedy to, co vidíme na sociálních sítích, ale tím také například naše rozhodování.

Každá sociální síť funguje na základě minimálně odlišujících se algoritmů, ale pro každou jsou velice důležité. Není možné, aby uživatel shlédl všechen obsah, který se za jeden den objeví online. V této chvíli tedy vstupují do hry algoritmy, které všechen obsah pečlivé roztřídí a přiřadí obsah publiku s podobnými preferencemi. Tím jednotlivcům pomůže rychleji najít to, co se jim bude líbit.

Tři hlavní úkoly algoritmů sociálních sítí tedy jsou:

 • třídění a filtrování obsahu a propojování relevantních příspěvků s uživateli;
 • personalisované přizpůsobení uživatelského prožitku;
 • maximalizují dosah (čím více uživatelů najde váš obsah, tím lépe se algoritmus zaměří na uživatele s podobnými zájmy).
Ikony sociálních sítí: i zde jsou algoritmy důležité.

Proč bychom se o algoritmy měli zajímat?

Algoritmy jsou tedy součástí našeho každodenního života – ať už nevědomky – když třeba ve všední den ráno provádíme kroky naší ranní rutiny, a nebo při používání telefonu. V rámci internetu a sociálních sítí se ale algoritmy stále častěji používají k rozhodování za nás, o nás nebo s námi – a to často aniž bychom si to uvědomovali.

Pojďme si toto ilustrovat na příkladu obsahu na Facebooku. Pokud Facebook používáte často, algoritmus vás pravděpodobně již dobře zná: jakému obsahu věnujete pozornost, a jakému naopak ne (jakým příspěvkům například dáte like, jaké okomentujete apod.) Čím více se od vás učí, tím více vám doporučuje obsah, který se vám bude líbit. Co ale nevidíte, jsou právě ty příspěvky, o které se tolik nezajímáte, které se řadí do kategorie obsahu, kterému jste v minulosti nevěnovali tolik pozornosti. Vzniká tak tzv. efekt komnaty ozvěn.

Algoritmy a efekt komnaty ozvěn

Termín “komnata ozvěn” označuje situaci, kdy se “se skupina osob vzájemnou komunikací utvrzuje ve svých názorech. Shodné názory se opakováním zesilují (vrací se jako ozvěna), zatímco odlišné názory jsou zeslabovány či přímo vylučovány” (zdroj definice: Wikipedie) V tomto případě tuto funkci zajišťují algoritmy. Ty často “krmí” uživatele obsahem, který je v souladu s jejich stávajícími přesvědčeními a preferencemi. Pokud tedy máte tendenci zabývat se určitým politickým názorem nebo souborem zájmů, algoritmus vám bude i nadále poskytovat obsah z této perspektivy, nikoliv ale pak druhou stranu mince. Efekt komnaty ozvěn jde tedy ruku v ruce s konfirmačním zkreslením, kdy jednotlivci upřednostňují informace a interpretace, se kterými mají předchozí zkušenosti a podporují jejich názor. Člověk se tak dostává do začarovaného kruhu obsahu.

Proč bychom se tedy o algoritmy měli zajímat?

Mnoho uživatelů sociálních sítí a internetu si neuvědomuje, že když otevře Facebook (Instagram či jinou sociální síť), rozhoduje o tom, co se jim má zobrazit a co ne, algoritmus. Obsah, který jako uživatel vidíte, je předfiltrován a předpřipraven. Algoritmy rozhodují o tom, čemu bude věnována pozornost a co bude ignorováno, a dokonce i o tom, co bude vůbec zveřejněno a co bude cenzurováno. To platí také pro obecné vyhledávání. Algoritmy tedy plní funkci jakéhosi neviditelného hlídače.

Pojďme si tedy shrnout funkce algoritmů v každodenním životě:

 • prostupují technologie;
 • jsou součástí našeho každodenního života;
 • ovlivňují obsah, který vidíme na sociálních médiích.

Je tedy důležité alespoň rámcově algoritmům rozumět a vědět, na základě jakých principů fungují a jak ovlivňují tok informací na sociálních sítích a na internetu obecně. Je velmi pravděpodobné, že se technologie filtrace obsahu budou vyvíjet dále a radikálněji – proto je samozřejmě přínosné o těchto neviditelných hlídačích obsahu vědět a zajímat se o principy jejich fungování.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz