Domů » Jak se mstí psychopat? Jaká je účinná obrana?

Jak se mstí psychopat? Jaká je účinná obrana?

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
psychopat a jak se mstí

Téma psychopatie je fascinující, pokud jste ve svém životě žádného psychopata nepotkali, a děsivé, pokud ano. Lidé, kteří necítí empatii a další emoce, nejsou totiž jen postavy z filmů. 1% lidí jsou psychopati a dokonce mohou být produktivními členy společnosti. Lze s nimi ale navázat normální vztah? Ale co když se něco pokazí a psychopat se mstí?

Kolik je na světě psychopatů?

Psychopati jsou častěji ve vězení než ostatní lidé ale zároveň většina z nich ve vězení není. Existuje mnoho lidí, kteří nemají svědomí nebo necítí empatii a normálně se účastní běžného života. A se vší pravděpodobností máte co do činění alespoň s jedním.

Psychologie není černá a bílá a tak i psychopatie je škála, nikoliv vlastnost, kterou někdo má nebo nemá. Plnohodnotných psychopatů je přibližně 1 % populace. Takže jen v ČR to činí okolo 100 000 lidí. Ale Ronald Schouten, autor knihy Téměř psychopat, odhaduje, že 5-15% lidí lze označit jako subklinické psychopaty. A tedy je jich dost na to, abyste v životě někoho takového potkali.

Mohou to být machiavellští manipulátoři v práci, kterým jde jenom o to dostat se na co nejvyšší pozici. Špatní přátelé a přítelkyně, kteří vás přivádějí k šílenství, a to někdy zcela záměrně. Anebo nějaký minulý partner, který vámi manipuloval jenom, aby dostal to, co chtěl.

psychopat umí být okouzlující

Co to znamená být psychopat?

Psychopatie je psychologický stav, kdy jedinec projevuje hluboký nedostatek empatie pro pocity druhých. To, že není empatický, ale neznamená, že tomu konceptu nerozumí. Mezi psychopat příznaky patří třeba extrémní egocentricita anebo ochota zapojit se do nemorálního či antisociálního chování za účelem krátkodobých zisků. Psychopaté jsou narcističtí a impulzivní. A protože jim chybí empatie, vidí ostatní lidi jako předměty, které je možné na své cestě za cílem použít.

Psychopat a jeho prožívání pocitů

Psychopati vykazují specifický nedostatek emocí, jako je úzkost, strach a smutek. Cítí ale emoce, jako je štěstí, radost, překvapení a znechucení, podobně jako většina lidí. Takže i když mohou mít potíže s rozpoznáním ustrašených nebo smutných tváří a méně reagují na hrozby a tresty, dokážou rozpoznat šťastné tváře a na odměnu reagují pozitivně, ačkoliv potřebují větší odměny než ostatní, aby to v nich vyvolalo stejnou reakci. 

Umí zůstat klidní i ve vypjatých situacích

Psychopati umí snadno okouzlit a mají schopnost sebevědomě riskovat. Jsou bezohlední, cílevědomí a umí činit odvážná rozhodnutí, což je někdy může postavit do dobrého světla. Díky tomu se dobře hodí do prostředí jako Wall Street, vysoký management či politika. 

Měli bychom také podotknout, že jejich nedostatek emocí, jako úzkost a strach, jim pomáhá zůstat v děsivých situacích klidnými. Experimenty ukázaly, že mají sníženou úlekovou reakci. Zatímco ostatní nevědí, jak se uklidnit, psychopati v situacích vyvolávajících strach reagují daleko méně intenzivně. To může být užitečná vlastnost, pokud jsou vojáci, chirurgové nebo pracují ve speciálních jednotkách.

💡 Tip: Jak zjistíte, jestli je váš šéf psychopat?

je váš šéf psychopat?

Emoční bolest psychopatů

Obrázek o jejich životě ale nesmí být černobílý. Psychopati také mohou trpět emoční bolestí a to z různých důvodů. Stejně jako kdokoliv jiný, psychopati si přejí být milováni a opečováváni. Tato touha však zůstává často nenaplněna, protože pro ostatní není snadné zůstat v jejich blízkosti. 

Psychopati si alespoň občas uvědomují dopady svého chování na ostatní a mohou být upřímně zarmouceni svou neschopností se ovládat a zapadat do normální společnosti. Životy většiny psychopatů postrádají stabilní sociální sítě nebo vřelé a úzké vazby s ostatními lidmi. Pokud se tedy mstí, může to být způsobené těmito nedostatky.

Jak se mstí psychopat? 

Psychopati nejsou vždy pomstychtiví. Ale když už se mstí, umí být neuvěřitelně vynalézaví. Slídí, jsou posedlí a mnozí tak činí legálními způsoby. Často to dělají takovým způsobem, že se jejich způsoby mohou zdát legitimní i těm nejzkušenějším. 

Jeden psychopat, který se rozhodl mluvit o svém prožívání zcela otevřeně, sám říká:

Jsem dobrý v ubližování lidem. Obvykle zraňuji lidi emocionálně. My psychopati na to prostě máme talent. Neustále studuji lidi. Studuji, jak jednají. Studuji, jak uvažují. Pak, když mi něco udělají, mohu snadno vymyslet, jak se jim nejlépe pomstít.”

Pro mě je to všechno příliš snadné. Ani sám nevím, proč je to tak snadné. Prostě je. I když mám o tom teorii. Myslím, že pro mě je to tak snadné, protože se nikdy emocionálně k lidem nepřipoutám. Mám stejně blízko k někomu, koho znám 5 let, jako k někomu, koho znám dvě hodiny. Díky tomu je pro mě neuvěřitelně snadné lidem ublížit nebo je zradit.”

Hlavním problémem, když se mstí psychopat, tedy je, že ví, jak na vás. Pokud vás znají, mají naprosto jasnou představu o tom, kde a jak zaútočit a podniknout všechny kroky k tomu, aby vás jejich činy zasáhly tam, kde to bolí. Pokud si přečtete výpověď výše, tak můžete lépe pochopit uvažování psychopatů a tím být více podezřívavý.

Když jsme přesvědčeni, že si někdo zaslouží svůj trest a my cítíme radost z pádu dané osoby, tak jednáme částečně psychopaticky. Ale ten druhý pocit, který jsem měl, nebyl pocit viny, byl to znechucení. Tím, že jsem pociťoval uspokojení nad pádem někoho jiného, jsem se stal stejným jako oni a sám jsem se zasvinil hanebným znechucením a závistí, ale špatně jsem ho identifikoval jako vinu.”

“Problém s vynášením spravedlnosti spočívá v tom, že je těžké ji vykonávat, aniž bychom se nestali podobnými člověku, který se provinil. Uvažte, že oko za oko je zrcadlením přestupku. A co hůř, je to zrcadlení emocionálního a duševního stavu, který byl na počátku trestného činu: hněvu a pomsty. Zrcadlení je to, co nám umožňuje cítit empatii, ale také to, co nám umožňuje cítit se slizce. Když zrcadlíme něčí činy, začínáme cítit, jaké to je BÝT jimi.”

Pokud je člověk v prostředí plném psychopatů, tak je mnohem větší šance, že bude takové sklony mít také. Výchova, lidé a prostředí formují jedince. Pokud chcete vědět, jak se mstí psychopat, tak máte určitý návod. Samotná pomsta je určitým definičním znakem psychopatů. A následná krutost, bezohlednost je výsledkem, který dopadne na oběť.

Jak usvědčit psychopata

Samozřejmě nemůžete hned nazvat každého, kdo se k vám zachoval špatně, psychopatem. Buďte ale skeptičtí k lidem, kteří se agresivně snaží zalíbit, stejně jako k těm, kteří jsou milí ke svým nadřízeným, ale zlí na své podřízené. Všímejte si, jak se tito lidé chovají k číšníkům či jiným lidem v nižším postavení.

Zdá se, že někteří lidé dokáží psychopata “vycítit”. Výzkumníci J. Reid Meloy a M. J. Meloy studovali fyzické reakce odborníků v oblasti duševního zdraví a trestní justice při rozhovorech s psychopatickými pachateli nebo pacienty a zjistili, že někteří dokáží vycítit, když jednají s psychopatem (mezi jejich reakce patřily nervózní pocity v žaludku, bušení srdce, dušnost či slabost ve svalech). Poslouchejte tedy svou intuici.

Jaká je účinná obrana, když se mstí psychopat?

Pokud hledáte, jak zničit psychopata, pak nejspíš nemáme dobrou zprávu. Zničit psychopata je nejen náročné. Navíc se tak sami dostáváte na stejnou úroveň jako on a pouštíte se na cestu, která bude dlouhá a bolestivá. A nezapomínejte na to, že on má vždy výhodu, kterou nepřekonáte. Má celoživotní praxi. Začít pak hledat, jak se bránit, když už se mstí, je pozdě.

To ovšem neznamená, že se nelze vůbec bránit. Pokud se psychopat vyskytne ve vašem osobním životě, prostě se s ním přestaňte stýkat. Problémy, které vám tato známost přinese, vám za to rozhodně nestojí. Nemyslete si, že vám se podaří s ním mít normální vztah. Nemyslete si, že vy ho zvládnete anebo změníte. Nejlepší obranou je v tomto případě útěk.

psychopat a obrana proti jeho mstě

Pokud se psychopatovi vyhnout nemůžete, například v pracovním prostředí, základní kroky jsou následující:

1. Nehrajte s ním jeho hry

Nehrajte jeho hry, protože je v nich lepší než vy. Už v tom má praxi. Pokud si budete hrát na hrdinu, řítíte se do pasti.

Harvardská psycholožka Martha Stout říká, že si možná myslíte, že jste hrdina, ale ve skutečnosti se řítíte do léčky. Odolejte pokušení soutěžit se svůdným psychopatem, přechytračit ho anebo ho analyzovat. Prychopata byste rozhodně neměli podceňovat. Kromě toho, že se snížíte na jeho úroveň, odvádíte svou pozornost od toho, abyste se chránili.

2. Poznejte sami sebe

Přijměte, že s některými lidmi to prostě nejde. Spíše, než abyste hledali, jak psychopata zachránit, věnujte svůj čas na to, abyste poznali lépe sami sebe. Zjistěte, kde leží vaše slabá místa. Protože psychopati jsou experti na jejich zjišťování. Řešte své slabé stránky dříve, než je zneužijí.

3. Vytvořte si dobrou pověst a silné vztahy

Vybudujte si dobrou pověst a vztahy s lidmi okolo sebe. Psychopati okolo sebe často šíří dezinformace a lžou o každém, kdo pro ně může představovat hrozbu. A to v určitou chvíli můžete být i vy. Ujistěte se, že až to přijde, vaše pověst a vztahy budou dost silné na to, aby tento útok přežily.

Opravdové přátelství je důležité i v případě, že se psychopat vyskytne ve vašem soukromém životě. Pokud vás blízcí lidé před někým varují, měli byste jim naslouchat.

4. Dohody, kde všichni vyhrávají

Psychopati jsou agresivní osobnosti. Chtějí vyhrát. Pokud to dokážete udělat tak, že s vámi raději budou spolupracovat, než se vám snažit ublížit, možná dokážete udržet jejich bezohlednost na uzdě. Jen si dávejte pozor, abyste se nepřidali na jeho stranu. Udržet před nimi krok bude velice únavné a z dlouhodobého hlediska toxické.

5. Nebuďte s nimi v kontaktu

Pokud máte tu možnost, tak se jich zbavte a odstraňte je ze svého života. Je to nejsnazší způsob, jak budete mít lepší a kvalitnější život bez starostí.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz