Domů » Empatie: Víte, jak vidí svět ostatní lidé?

Empatie: Víte, jak vidí svět ostatní lidé?

autor Petra Sýkorová
0 komentářů
Empatie

Umíte se vcítit do ostatních? Lze to natrénovat! Bez empatie jsou vazby s lidmi špatné. Jaký je její význam ve společnosti? Ovládněte analytické myšlení!

Co je empatie?

Empatie je jednou ze složek emoční inteligence. Jak správně tušíte, jde o schopnost chápat city ostatních. Její správný význam přiblíží následující definice.

Empatie = (psych.) schopnost vcítit se do pocitů, jednání druhé osoby, vcítění

Slovník cizích slov

Naše vztahy musí být hojně podporovány schopností pochopit druhé a vžít se do jejich kůže. Jste dostatečně empatičtí? Jak se zachováte, když vám někdo řekne, že se bojí něčeho pro vás velmi primitivního? Vysmějete se mu? Nebo mu podáte pomocnou ruku s nabídkou problém vyřešit?

A co uděláte, když vaší kolegyni v práci někdo zemře? Budete předstírat, že její pláč nevidíte, nebo ji obejmete a něčím povzbudíte? Dokážete lidem odpustit, když na vás křičí, protože jsou ve shonu a všudypřítomný stres a napětí rozsévají kolem tmu, která by se dala krájet?

Jste empatik, či bezcitný cynik? Empatii se lze naučit, stačí jen chtít. Stejně jako u všeho, i zde je nutné na sobě pracovat.

Empatie je podle Jolany Buckové a kolektivu „schopnost vstoupit do situace a emoční polohy jiného člověka a tímto způsobem jej chápat citově i kognitivně“ (Slovník analytické psychologie).

Chceš-li učinit lidi šťastnějšími, neobdarovávej je, nýbrž jim splň některé z jejich přání.

Epikúros (341–270) – řecký filosof

Jak postupovat, když chci zlepšit svou empatii?

Může se stát, že člověk, kterého chcete podpořit, se jen stěží osmělí překonat svůj strach z odmítnutí. Bude se stydět a váhat, zda vám to má říct. Vysmějete se mu? Pochopíte to? Tyto otázky si rozhodně položí. Zahoďte hrubost. Otevřte své srdce.

Příklady empatie

Dávejte si pozor na to, co říkáte. Volte pečlivě slova a mluvte pozitivně. Soustředěně vnímejte jeho slova a neskákejte druhému do řeči. Nepřerušujte ho, když to není nutné. Pro inspiraci zkuste náš článek o pozitivní psychologii. Nekřičte, jednejte klidně, s chladnou hlavou.

Empatie nasloucháním
Empatie nasloucháním

Naslouchejte

Projevujte svou účast. Nalaďte tón řeči a výraz obličeje vhodným způsobem. Hodí-li se to, snažte se dotyčného rozveselit. Vyprávějte mu něco o sobě, nějaký příběh ze života, který pro něho bude inspirací. Může to být něco podlého, směšného či úsměvného.

Závěrem mu řekněte, jaké z toho plyne ponaučení. Poskytněte mu nějakou radu či ho odkažte na odbornou pomoc (psycholog, psychoterapeut a v případě nutnosti medikace mu dejte kontakt na psychiatra). Když se chce například někdo zabít, léky jsou nezbytné. Řekněte mu, že jste tu pro něho. Spolupracovat by měl v náročných situacích s psychologem i psychiatrem. Buďte vrba a naslouchejte. Dejte najevo, že co tu zazní, zůstane jen mezi čtyřma očima.

Odpouštějte

Nebuďte ve všem vždy tak nekompromisní, a občas také lidem nějaké nedostatky odpusťte. Snažte se jim pomoci pracovat na jejich eliminaci.

Mezi soucitem a empatií je rozdíl v interpretaci. Empatie stmeluje, soucit má někdy negativní nádech. Jak nejlépe pomoci někomu, kdo má potíže, viz video.

Zpětná vazba s citem

Empatie je také to, když někoho nechcete ranit svou přehnanou upřímností. Neznamená to, že máte lidem mazat med kolem pusy, avšak měli byste používat jazyk s citem.

Poskytněte příslušnému človíčkovi zpětnou vazbu (feedback), ať ví, jak se v dané věci zlepšit. Zkrátka dobře míněná povzbuzující slova. Když mu o chybách neřeknete, nebude o nich vědět a neodstraní je. Zbytečně svůj potenciál zadupe do země. Snažte se ve všem najít něco kladného a ne lidi pouze kritizovat. Z vašich připomínek si musí něco odnést, ne se nechat destruktivně odradit. Upozorněte ho na chyby a navrhněte mu, jak je eliminovat. Vůbec se toho nebojte, a když něco omylem řeknete špatně, ihned se omluvte a uveďte věci na pravou míru.

💡 Tip: Pokud nejste moc zběhlí v mluveném slově, mrkněte na článek o tom, jak začít přirozeně konverzaci. Bojujete s ostychem? Zkuste dotyčného oslovit ve chvíli, kdy zrovna kolem nikdo není, nebo mu přátelsky navrhnout, zda by nešel třeba na kávu. Tam si potom v klidu poklábosíte. Jestliže nevíte, jak začít rozhovor, zkuste také zhltnout náš článek o small talks, abyste věděli, jaké věty volit.

Empatie nasloucháním
Empatie nasloucháním

Pomáhejte, kde to je třeba

Šiřte kolem sebe dobro. Všímejte si lidí kolem sebe. Usmějte se na cizího člověka, kterého míjíte. Neskutečně mu to zvedne náladu. Nevyhýbejte se lidem. Číhejte na všechny příležitosti, kdy jim být prospěšný. Ve škole půjčíte někomu věci. Rozdělíte se s někým, kdo si ji zapomněl, o svačinu. Vyberete peníze pro potřebné.

Vidíte někoho zdravotně postiženého? Pomozte mu! Převeďte nevidomého člověka, odneste starým lidem nákup, umyjte jim nádobí a naštípejte dřevo. Konejte dobré skutky, jak nejčastěji dokážete. A nikdy si za ně nic neberte! Jen vnitřní pocit vás musí hřát.

Mějte oči otevřené. Někdo nedosáhne na nejvyšší regál v supermarketu? Jestliže jste čahoun, podejte mu to. Poraďte bezradnému chodci, kudy jít. Existují tisíce možností, jak bezplatně nabídnout své služby. Zrakem ostřížím doslova monitorujte své okolí.

No a nezapomeňte ani na zvířata a rostliny. Dejte napít žíznivému psovi, zachraňte topícího se broučka, otevřte sýkorce okno, když vám vlétne do pokoje. Zalévejte květiny, aby jim nebylo horko a neodumřely.

Empatie nasloucháním
Empatie nasloucháním

Empatie znamená bez předsudků

Berte lidi takové, jací jsou. Každý máme nějaké nedostatky, to je lidské. Když potkáte člověka bez domova, zkuste v sobě potlačit nedůstojné opovržení. Místo toho se s ním raději dejte do řeči a trochu ho tím povzbuďte. Není-li to podvodník, dejte mu nějakou tu kačku na živobytí. Karma je zdarma, no ne? Čiňte dobro, a ono k vám přijde i od druhých. Naučte se číst lidi.

Lidé bez empatie

Lidé bez kapky empatie moc příjemní nejsou. Někdy ale nemají dostatek pochopení jen přechodně, v určité situaci. Za jiných okolností oplývají citem. Empatického člověka poznáte tak, že vyjádří pochopení pro vaši situaci a rozpoložení mysli. Lidé bez empatie jsou naopak nesmlouvaví, plní opovržení, závisti a nepřejícnosti. Mějte smysl pro empatii a život bude fajn.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz