Domů » Jak založit sro neboli společnost s ručením omezeným?

Jak založit sro neboli společnost s ručením omezeným?

od KaJ

Společnost s ručením omezeným je stále rozšířenější formou obchodní společnosti. Úspěšní živnostníci se dostávají do situace, kdy jim již objemem nevyhovuje formát živnosti, vydělávají více peněz a chtějí zaměstnávat lidi. Přestože založení je stále jednodušší, nejedná se o pouhou formalitu. Jak založit „sro“ společnost a na co nezapomenout?

Co znamená s. r. o.?

Společnost s ručením omezeným neboli s. r. o. je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků. Může být založena i jen jednou osobou a nezáleží na tom, zda se jedná o osobu právnickou či fyzickou.

Založena je sepsáním společenské smlouvy u notáře. Vzniká ale až zápisem do obchodního rejstříku. Přičemž je nutné, aby bylo splaceno minimálně 30 % vkladu každého společníka, celkově aspoň 50 % celkového vkladu.

Postavení společníků určuje majetková účast ve společnosti. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která se koná minimálně jednou ročně. Statutárním orgánem jsou jednatelé, kteří se na řízení podílejí nejvíce. Jednají podle zakládající smlouvy a to jednotlivě nebo společně.

Důležitý je také čistý trestní rejstřík jednatele společnosti. Výpis lze získat na počkání na pobočkách pošty nebo na obecním či městském úřadě. Podmínkou není, aby byl úplně bez záznamu. Důležitá ale je bezúhonnost jednatele.

Jak založit s. r. o.?

Pro začátek podnikání s sročkem je potřeba splnit několik základních podmínek. V Česku není založení pouhou formalitou. Proto se stává, že jednatelé často kupují již dříve vzniklé společnosti. I to má však určitá pravidla. Co se tedy musí splnit pro založení společnosti s ručením omezeným?

Společenská smlouva

Jedná se o zakládající dokument společnosti. Obecně se doporučuje, aby smlouva byla jednoduchá, jednoznačná a flexibilní. Pokud by tomu tak nebylo a v budoucnosti by bylo potřeba provádět změny v jejím znění, muselo by se tomu tak stát pod dohledem notáře, to je komplikované a především nákladné.

Základní kapitál, sídlo a název

  • Základní kapitál je tvořen libovolnou částkou od 1 Kč. Doporučuje se ale vkládat kapitál větší, společnost pak působí důvěryhodněji. Zároveň by kapitál měl být dobře dělitelný, to usnadňuje převody a změny podílů.
  • Pro každou nově založenou společnost je vždy potřeba sídlo. S výběrem nemovitosti musí souhlasit všichni její spoluvlastníci. Jejich souhlas je potřeba potvrdit úředně ověřeným podpisem a při zakládání společnosti nesmí být potvrzení starší než 3 měsíce.
  • Název společnosti musí obsahovat dovětky jako je “společnost s ručením omezeným“, “spol. s. r. o.“ nebo “s. r. o.“. Měl by být nezaměnitelný a neklamavý, nestačí tedy odlišení od jiných společností změněním velikosti písmen.

Živnostenské oprávnění

Aby společnost mohla podnikat ve vybraném oboru je potřeba zvolit alespoň jeden předmět podnikání. Pro živnosti, které nepatří mezi volné, je potřeba ustanovit odpovědného zástupce. Musí mít vhodné vzdělání a praxi. To je požadováno živnostenským zákonem podle konkrétní vybrané činnosti.

Založení a vznik společnosti

Jakmile máte všechny potřebné dokumenty, můžete požádat notáře o zapsání do obchodního rejstříku. Ten to zpravidla provede tentýž den. Existence společnosti ale bude zveřejněna až den následující.

V dnešní době existují firmy, které poskytují založení společnosti s ručením omezeným na zakázku během několika dní. Výhodou je ušetření času a starostí při shánění potřebných dokumentů. Nevýhodou jsou finance navíc.

Společnost lze také založit zdarma a online. Tato služba je dotována z financí na podporu podnikání. Za její poskytnutí se nic neplatí. Hradí se jen běžné administrativní poplatky. Stačí vyplnit žádost a systém vygeneruje všechny potřebné dokumenty. Vy pak doložíte jen úředně ověřený podpis.

Články, které stojí za přečtení: