Domů » Klam přeživších aneb Proč jsou vidět jen ti úspěšní?

Klam přeživších aneb Proč jsou vidět jen ti úspěšní?

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
klam přeživších

Správné rozhodování vyžaduje detailní data a jejich analýzu, ale co když vidíte jenom část celkového obrazu? Klam přeživších je jedno z kognitivních zkreslení a znamená, že před sebou máme vždy jenom ty úspěšné, kteří přežili. A častokrát si neuvědomíme, že naše data neukazují ty desítky, stovky či tisíce neúspěšných.

Co znamená klam přeživších?

Touha učit se od úspěšných je přirozeným instinktem, ale tato strategie se může snadno vymstít. Rádi upíráme svou pozornost na úspěšné jedince. Často nás přitahují lidé, kteří dosáhli úspěchů navzdory přesile či protivenství nebo podstoupili velká rizika. Proč by nás ale měli zajímat i ti, kteří neuspěli?

Válečné bombardéry

Nejslavnější příklad, který se tradičně používá k vysvětlení klamu přeživších, vysvětluje průstřely bombardérů z druhé světové války a to, jak jejich špatná interpretace mohla snadno způsobit zásadní katastrofu. 

Americká armáda požádala matematika Abrahama Walda, aby prozkoumal, jak nejlépe ochránit letadla před sestřelením. Armáda věděla, že pancéřování pomůže, ale nemohli ochránit celé letadlo protože by bylo příliš těžké, aby dobře létalo, a tak bylo potřeba najít pouze ty kritické části. 

Zpočátku měli v plánu prozkoumat letadla vracející se z boje, zjistit, kde byla zasažena nejhůře. Bylo to na křídlech, kolem ocasního střelce a dole uprostřed těla. A tyto části chtěli vyztužit.

klam přeživších

Wald si ale včas uvědomil, že se stali obětí klamu přeživších, protože v jejich analýze chyběla cenná část obrázku: letadla, která byla zasažena, ale která se nedostala zpět. V důsledku toho armáda plánovala pancéřovat přesně ty špatné části letadel. Díry po kulkách, na které se dívali, ve skutečnosti ukazovaly oblasti, které mohly být zasaženy a letadlo mohlo dál pokračovat v letu. Tedy přesně ty oblasti, které nepotřebovaly zpevnění.

Proč jsou vidět jen ti úspěšní?

Na každý velký úspěch na světě připadají tisíce, dokonce desetitisíce neúspěchů. Příběhy neúspěchu však nejsou tak sexy jako příběhy o triumfu, takže se jen zřídkakdy sdílejí s ostatními. Když ale konzumujeme jeden příběh úspěchu za druhým, zapomínáme na realitu a přeceňujeme šance na skutečný úspěch.

Máme rádi dobré příběhy

Máme rádi příběhy, kde hrdinové uspěli navzdory velkým nebezpečím či rizikům, příběhy, kde se z chudého chlapce stane úspěšný podnikatel anebo příběhy, kde hrdina jde proti pravidlům společnosti, rozhodne se nestudovat a nakonec pohádkově zbohatne. Problém nastává, když vítěze zaměňujeme za pravidlo a neuvědomíme si, že se jedná o výjimku. Takoví lidé jsou anomálie na jednom konci distribuční křivky. I když se od nich lze mnohému naučit, nesmíme očekávat stejné výsledky, jakých dosáhli oni.

💡 Tip: Skvělým zdrojem dobrých příběhů, které představují klam přeživších jsou filmy o podnikání či knihy o podnikání. Určitě si je přečtěte, jelikož jsou zdrojem pozitivní motivace, ale pamatujte, že se jedná jen o jednu stranu mince.

Příčina a následek nebo náhoda

Můžeme něčeho dosáhnout, když se budeme dostatečně snažit? Ne nutně. Štěstí hraje v našem životě mnohem větší roli, než bychom si chtěli připustit. Potřebujeme být ve správné chvíli na správném místě a potkat ty správné lidi. 

My ale chceme spíše povzbuzení, které poskytuje klam přeživších, a následnou víru v naše vlastní schopnosti. Výsledkem je nafouknutá představa o tom, jaké máme šance stát se úspěšnými.

Ale faktem je, že úspěch není nikdy zaručen. Většina podniků selže, většina lidí se nestane bohatými ani slavnými, většina pokusů se pokazí. Neznamená to, že se nemáme snažit, jen se máme snažit o realistické pochopení reality.

🗣️ Barnaby James řekl: Pozor na rady úspěšných.

Klam přeživších v podnikání

Klam přeživších je obzvláště běžný ve světě podnikání. Společnosti, které brzy selžou, se ignorují, zatímco vzácné úspěchy se chválí po celá desetiletí. 

klam přeživších v podnikání

Studie výkonnosti trhu často vylučují společnosti, které zkrachují. To může zkreslit statistiky a úspěch se pak zdá pravděpodobnější, než ve skutečnosti je. 

Stejně jako historii píší vítězové, tak velká část našich znalostí o podnikání pochází od těch, kteří přežili a uspěli. Ti, kteří skončí na mizině, jsou častokrát obviňování ze svých neúspěchů lidmi, kteří ignorují jakou roli sehrála náhoda v úspěchu těch druhých.

Nebezpečné porušování pravidel

Populární knihy častokrát chválí ty, kteří porušili pravidla a ignorovali konvenční rady a přesto vytvořili ziskové podniky. Pro většinu lidí by to byl neuvážený hazard. Mnoho z těch miliardářů, které oslavujeme, uspěli navzdory svým neobvyklým volbám, nikoli díky nim. 

🗣️ Daniel Kahneman řekl: Hloupé rozhodnutí, které dobře dopadne, se ve zpětném pohledu stává skvělým rozhodnutím.

Je nebezpečné podceňovat roli načasování, štěstí, kontaktů a socioekonomického zázemí. Člověk z prosperující rodiny s konexemi, který ve správnou dobu založí firmu, má větší šanci na přežití, i když vypadne z vysoké školy nebo udělá něco netradičního. Někdo s jiným původem, jednající v nevhodnou dobu, stejnou šanci mít nebude.

Devadesát pět procent všech startupů selže

Téměř každá generická prezentace pro startupy začíná slovy „devadesát pět procent všech startupů selže“, ale jen velmi zřídka se na chvíli zastavíme a zamyslíme se nad tím.

klam přeživších a start upy

Pokýveme hlavami a s nadšením se obrátíme k hrdinům, kteří to dokázali, abychom vstřebali moudrost a našli návod k budování úspěšných společností. Učit se od úspěšných představuje mnohem hlubší problém a může snížit pravděpodobnost úspěchu více, než si dokážeme představit.

Zkoumání života úspěšných podnikatelů nás učí jen velmi málo. Udělali bychom mnohem lépe, kdybychom začali naslouchat příběhům neúspěchu a analyzovali jejich příčiny a pak podle toho jednali.

Zvažte, co nevidíte

Pamatovat na klam přeživších, když se všude prezentují jen příklady úspěchu, je obtížné. Není instinktivní zastavit se a přemýšlet nad tím, jaké jsou základní šance na úspěch a zda se díváte pouze na konkrétní šťastné náhody anebo na celou skutečnost. 

Kdykoli čtete o úspěšném příběhu v médiích, vzpomeňte si na všechny lidi, kteří se pokusili udělat to samé a selhali. Pochopení klamu přeživších samozřejmě nemá být důvodem k tomu se o nic nepokusit, ale spíše základním nástrojem, který vám pomůže lépe porozumět světu a připravit se. Pokud se chystáte něco udělat, udělejte to plně informovaní.

💡 Tip: Klam přeživších vás rozhodně nemá odradit od podnikání, má být jenom upozorněním. Pokud znáte i příběhy neúspěchu a víte, čemu se vyvarovat, zde nabízíme návod, jak založit firmu.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz