Domů » Motivace zaměstnanců: Co hraje roli?

Motivace zaměstnanců: Co hraje roli?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
lidé v kanceláři

Každý zaměstnanec ke své práci potřebuje motivaci. Pro každého může být motivující něco jiného, nicméně existuje 5 faktorů, které vždy hrají důležitou roli. Které to jsou? Dozvíte se v článku.

Zaměstnanci potřebují cítit uznání

Zaměstnanci chtějí být oceněni za svou práci a výsledky. Uznání může být formální nebo neformální, individuální či kolektivní a také finanční nebo nefinanční. Často se odměna omezuje pouze na finance, ale to je chybné. Obecně odměňování zvyšuje sebevědomí, loajalitu a spokojenost zaměstnanců. Nesoustřeďte se tedy pouze na finanční ohodnocení, ale hojně také zaměstnance chvalte za dobře odvedenou práci. Ať už osobně, nebo i před kolegy. Velmi důležitá je také atmosféra v kolektivu. Když se vytvoří mentalita, kdy se v kolektivu pouze pomlouvá a komentuje zaměstnavatel, tak to výrazně zvyšuje nespokojenost i jinak relativně spokojených lidí.

Mimo kolektivu by také vedoucí v práci měli umět správně motivovat.

Klíčová je i zpětná vazba

Zpětná vazba pro zaměstnance je zásadní. Je nesmírně důležité, aby každý člen věděl, jak si vede a co se od něj/ní očekává. Zpětná vazba by měla být pravidelná, konstruktivní, specifická a spravedlivá. Pomáhá celkově zaměstnancům zlepšovat své dovednosti, napravovat chyby a dosahovat vytyčených cílů firmy.

Práce musí mít smysl

Zaměstnanci musí ve své práci vidět nějaký dopad na společnost, 

zákazníky nebo spolupracovníky. Může to být pouhá maličkost, ale i ta dokáže zvýšit motivaci zaměstnance. A čím může být smysluplnost posílená?

  1. Vysvětlením vize, poslání a hodnot organizace.
  2. Předáním odpovědnosti za své úkoly.
  3. Dokázáním, že jejich práce přispívá k většímu celku.

Možnost rozvoje přispívá k motivaci

Většina zaměstnanců chce růst a učit se nové věci. Tento rozvoj může být podporovaný tím, že se zaměstnancům nabízí možnosti školení, kariérního růstu, mentorství nebo rotace pracovních pozic. Rozvoj pomáhá zaměstnancům rozšiřovat své obzory, zvyšovat kvalifikace a naplňovat své ambice.

Tip: Přečtěte se 10 rad, jak motivovat zaměstnance.

Základem všeho jsou dobré vztahy na pracovišti

Zaměstnanci, kteří mají dobré vztahy se svými nadřízenými, kolegy a podřízenými jsou obecně více šťastní a motivovaní. Vztahy mohou být zlepšeny: 

  • podporou komunikace,
  • vzájemnou spoluprací,
  • důvěrou a respektem na pracovišti

Dobré vztahy pomáhají zaměstnancům cítit se součástí týmu. Následně mohou získat podporu a uznání od ostatních a vyhnou se tak konfliktům a stresu.

Efektivní motivace zaměstnanců s HR systémem

S otázkou motivace zaměstnanců vám pomůže také sofistikovaný HR systém. Jak? To vysvětluje Tomáš Foltas, “V HR sytému Alveno máte také vyhrazený prostor na informace ke každému zaměstnanci. Zapíšete si tam i jeho hlavní motivatóry. Kromě samotné docházky budete mít vždy po ruce i to, co na takového zaměstnance platí”.

Pomoci může také elektronická evidence docházky zaměstnanců. Podíváte se do systému a zjistíte, kdy přesně zaměstnanec nebyl v práci. Pokud předem neuvedl důvod, zkuste se ho zeptat. Může to být právě kvůli nedostatečné motivaci. Evidence docházky vám usnadní život. Nemusíte si nic složitě zapisovat do tabulek, nebo dokonce na papír, všechna data jsou uložena na Cloudu a dostupná odkudkoli.

smějící se žena

Chcete se dozvědět více o motivaci zaměstnanců? Podívejte se na blog Alveno.cz.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz