Domů » Jak si určit životní hodnoty a priority?

Jak si určit životní hodnoty a priority?

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
životní hodnoty

Občas máme všichni pocit, že se život děje rychleji, než stíháme vnímat. Častokrát něco chceme jinak, ale vlastně nevíme, kde v tom koloběhu všech aktivit začít. K tomu, aby váš život vypadal tak, jak skutečně chcete, je důležité uvědomit si své hodnoty a priority a těm váš život přizpůsobit. Představíme vám 15 efektivních způsobů, jak vaše hodnoty objevit a vyjádřit ve vašem každodenním životě.

Co jsou životní hodnoty a priority?

Jednoduchá životní hodnoty definice by mohla znít takto: Vaše hodnoty ukazují, co považujete za důležité pro svůj život a práci. Určují anebo by měly určovat vaše priority a v hloubi duše jsou měřítkem, podle kterého poznáte, zda se váš život vyvíjí tak, jak chcete.

Když věci, které děláte, a způsob, jakým se chováte, odpovídají vašim hodnotám, život je obvykle dobrý – jste spokojení a šťastní. Když se však neshodují, tak se cítíte špatně. Proto je tak důležité vědomě se snažit identifikovat své hodnoty. Ony totiž existují, ať už si je uvědomujete, nebo ne. A život může být mnohem jednodušší, když si své (nejen) pozitivní životní cíle a hodnoty uvědomíte, a když budete dělat plány a rozhodnutí, která je respektují.

Když znáte své vlastní životní hodnoty, můžete je použít při rozhodování o tom, jak žít svůj život, a můžete si odpovědět na otázky, jako jsou tyto:

  • Jakou práci bych měl vykonávat?
  • Měl bych přijmout povýšení?
  • Měl bych začít podnikat?
  • Měl bych dělat kompromisy, nebo být pevný ve svém postoji?
  • Mám se řídit tradicí, nebo se vydat novou cestou?
  • Jak mám vychovávat své děti?
  • Jak se chci chovat ke svému partnerovi a ostatním lidem?
  • Jak chci, aby se oni chovali ke mně?

Někteří lidé znají a dokážou jasně formulovat hodnoty, které vyznávají, a snadno sestaví životní hodnoty žebříček. Pro jiné však není tak snadné vyjádřit se. Vypracování jasného a uceleného souboru osobních hodnot může být náročné, ale rozhodně to stojí za to.

životní hodnoty
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Jak zjistit své hodnoty?

Koučové často procházejí různými otázkami, které zkoumají různé oblasti zaměření, aby nejistým klientům pomohli proniknout k jejich vlastním základním hodnotám. Zde představujeme 15 konkrétních postupů, jak objevit a formulovat vaše osobní a profesní hodnoty.

1. Porozumění předpokladům, přesvědčením a zkušenostem

Pochopení toho, jaké jsou vaše předpoklady, přesvědčení a předchozí zkušenosti a co může omezovat vaše současné jednání a chování, je naprosto základní startovací krok. Poznání toho, kdo jste a odkud vycházíte, je stejně důležité jako poznání toho, kam chcete jít. 

2. Definujte, co je pro vás důležité a proč

Životní hodnoty člověka jsou často jádrem toho, jak funguje a řídí svůj život a vztahy. Pro vyjádření hodnot si sepište, co je pro vás důležité a proč. Sepište si seznam pozitivních i negativních bodů a seřaďte je podle priorit. To vás nasměřuje k nalezení základních hodnot. 

3. Vyprávějte svůj příběh

Příběhy jsou skvělým způsobem, jak se dostat k jádru základních hodnot. Vzpomeňte si na období svého života, kdy jste byli v souladu se svým cílem. Který okamžik pro vás vyčnívá? Popište, kdo byl s vámi. Co jste dělali? Proč byl ten čas smysluplný? Dále se zamyslete nad okamžikem, kdy jste žili podle svých hodnot. Co vám chybělo? Tyto příběhy odhalují vaše hodnoty. 

4. Zamyslete se nad příběhy silných zážitků z dětství

Vyprávějte jeden nebo dva příběhy o nejsilnějších zážitcích, které jste zažili v dětství. Vysvětlete, proč jste si vybrali právě tyto příběhy a jak vás tyto zážitky ovlivnily. Odtud obvykle ve velmi krátké době vykrystalizují základní životní hodnoty.

5. Použijte metaforu Řeka života

Cvičení Řeka života je velmi účinné. Pomocí metafory řeky popište svou životní cestu a nakreslete její tok pomocí papíru a barevných tužek. Vyprávějte o vaší Řece nejlépe někomu, kdo vám pomocí reflektivních otázek pomůže vidět vzorce a dát smysl tomu, co je důležité.

6. Identifikace hluboce zakořeněných nepominutelných hodnot

Hodnoty naleznete i v tom, o čem nejste ochotni smlouvat a z čeho nechcete za žádných okolností slevit. Zeptejte se sami sebe: V čem nikdy neudělám kompromis bez ohledu na cokoli nebo kohokoli? Jedná se o vaše hluboce zakořeněné etické zásady, morálku a přesvědčení, které vám v minulosti pomohly učinit těžká rozhodnutí. Identifikace těchto věcí vám pomůže odhalit, kdo jste v jádru a jaké životní cíle a hodnoty jsou pro vás nejdůležitější. 

7. Zvažte, koho obdivujete a proč

Co obdivujete na svém šéfovi? Kdo byl vaším hrdinou, když jste vyrůstali? Proč? Je to někdo, koho považujete za svůj vzor? Nyní se zamyslete nad svým profesním životem a vzpomeňte si, kdy jste naposledy museli učinit obtížné rozhodnutí. Pokud si po zamyšlení uvědomíte, že jste se rozhodli špatně, co se stalo? A vzpomeňte si na rozhodnutí, které jste udělali správně, co se stalo tehdy? 

životní hodnoty
Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

8. Představte si, co by o vás řekli vaši nejbližší

Vyjádřete, jak si myslíte, že vás vidí ostatní, a kdybyste se zeptal vašich nejbližších, čeho si na něm nejvíce cení, co by to bylo? Další, nad čím byste se měli zamyslet, je, čeho si na druhých nejvíce ceníte vy. 

9. Zvažte, co po sobě chcete zanechat

Základní hodnoty jsou v našem životě jako rozcestníky, které nám brání sjet z útesu a udržují nás na cestě našeho osudu. Zkuste sepsat odkaz, který po sobě chcete zanechat. Poté v něm zkuste identifikovat nejdůležitější životní hodnoty, které se v něm odrážejí. 

10. Ptejte se Proč? Několikrát

Důvod, proč děláme věci, které děláme, odráží naše základní hodnoty. Můžete zjistit, jaké to jsou, když se zeptáte “Proč?” ale ptejte se pětkrát až sedmkrát, dokud nebudete mít ve smyčce stále stejné odpovědi. Pak tyto odpovědi vezměte a zeptejte se, co vám přinášejí? Odpovědi přirozeně přejdou od něčeho situačního nebo cílového k vašim hodnotám. 

11. Popište okamžik, kdy bylo všechno správně

Jedním z cvičení, které pomáhá při identifikaci hodnot, je popsat okamžik, kdy se vám vše zdálo správně a cítili se spokojení a naplnění. Když se soustředíte na popis tohoto zážitku, poznáte, co naplňuje vaše vlastní hodnoty.

12. Prozkoumejte oblasti konfliktu nebo nespokojenosti

Prozkoumejte oblasti konfliktu nebo nespokojenosti ve svém životě. Často, když vás něco zklame nebo rozčílí, je to proto, že není naplněna nějaká hodnota nebo existuje konflikt mezi vašimi hodnotami. Zkoumání toho, proč vás něco naštve, je skvělý způsob, jak zjistit, co je pro vás důležité nebo co vám možná chybí. 

13. Co vás dráždí a rozčiluje

Zkuste se zamyslet nad tím, co vás nejvíce dráždí, můžete tak odhalit informace o tom, co je pro vás nejdůležitější. Vaše základní hodnoty jsou totiž tím určujícím, z čeho vychází většina emocionálních reakcí. Proto věnujte čas vašim emocím, mohou vám toho totiž o vás mnoho prozradit. 

14. Zhodnoťte rozhodnutí, která jste v životě učinili

Zhodnoťte rozhodnutí, která jste v průběhu života učinili. Možná jste se přestěhovali nebo studovali v zahraničí. Co vás k těmto rozhodnutím motivovalo? Pravděpodobně byla vedena určitými hodnotami. Možná jste opustili zaměstnání, abyste hledali více svobody a flexibility. Kdy jste se také cítili rozrušeně nebo konfliktně? Jaké důležité životní hodnoty byly zpochybněny? 

15. Vyjádřete vlastnosti někoho jiného

Často snáze formulujete pozitivní rysy někoho jiného. Zkuste to: Koho z lidí nejvíce obdivujete? Co vás na nich přimělo k tomu, abyste si je vybral. Co dělají, že jste přesvědčen, že právě takoví skutečně jsou? 

Na co si dát pozor?

Proč jsou všechna tato cvičení tak účinná? Protože vás vedou k vašim hodnotám oklikou. Nutí vás zamyslet se nad situacemi a z nich poté vaše hodnoty určit. Díky tomu se můžete vyhnout tomu, že budete sepisovat hodnoty, které si myslíte, že byste měli mít. Ono je snadnější k tomu sklouznout, než by vás napadlo. Všichni jako významnou hodnotu uznávají pravdomluvnost a tak si jí do svého seznamu dáte taky, co když ale je pro vás mnohem větší hodnota empatie a šetření citů druhého člověka? 

Jaké jsou životní hodnoty se také vyvíjí a mění v čase. Dělejte proto tato cvičení pravidelně a buďte sami se sebou v kontaktu a své měnící se hodnoty reflektujte ve svém životě.

Při určování hodnot k sobě hlavně buďte upřímní. Neexistují žádné správné a špatné odpovědi. Nejdůležitější je sebereflexe a sebepoznání. Jinak budete stále na stejném místě, jako když jste začínali.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz