Domů » Placebo a nocibo efekt: Jak fungují a jak jsou silné?

Placebo a nocibo efekt: Jak fungují a jak jsou silné?

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
placebo a nocibo efekt

Placebo a nocibo efekt je reakce na léčbu nebo intervenci, která by neměla mít žádný vliv na lidské tělo, ale výsledky se dostaví díky očekávání pacienta. Zatímco placebo efekt je pozitivní a je všeobecně známý, jeho opak, nocibo efekt, tak známý není. Jedná se o léčbu, která má negativní výsledky, které jsou vyvolány negativními očekáváními. Jaký mají oba dva efekty na náš život a úspěch a jak jejich znalosti využít? 

Objevení nocibo efektu

Termín, odvozený z latinského slova nocere, „ubližovat“. Byl původně vytvořen v roce 1961 k popisu nežádoucích účinků u účastníků klinických studií, které měly zkoumat placebo. K překvapení vyšetřovatelů totiž účastníci, kterým bylo v těchto studiích podáváno placebo, hlásili vedlejší účinky, z nichž některé velmi úzce souvisely s očekávanými vedlejšími účinky aktivního léku. 

Protože nebyly žádné zjevné biologické dopady samotné pilulky s placebem, výzkumníci připisovali nežádoucí účinky negativním očekáváním pacientů, které vycházely ze znalosti potenciálních vedlejších účinků aktivní léčby. 

Co všechno funguje jako placebo a nocibo?

Ačkoliv původně se zkoumal vliv placebo tablety, ukázalo se, že ten samý efekt mohou mít i informace poskytnuté lékaři. Pokud lékař zdůrazní vedlejší účinky léčby, je pravděpodobnější, že pacient tyto vedlejší účinky skutečně zažije. 

Mezi další ovlivňující faktory mohou patřit neverbální komunikace, náznaky odvozené z postoje a výrazů obličeje lékaře a zda navazuje oční kontakt nebo využívá fyzický dotek. Když jsou tyto jemné narážky považovány za pozitivní, mohou zesílit účinky placeba, ale když jsou negativní, mohou vyvolat efekt nocibo.

Pokud se u pacienta v minulosti objevila nevolnost při léčbě, bude nejspíš očekávat, že mu při další léčbě bude opět nevolno. Pacienti s rakovinou mohou například pociťovat nevolnost už předtím, než chemoterapie skutečně začne. Může to u nich vyvolat už vstup do zařízení, kde obvykle podstupují chemoterapii, nebo dokonce místnost se stěnami natřenými stejnou barvou, jako měla ta, ve které byli obvykle léčeni. 

Placebo a nocibo efekt ovlivňuje:

  • jak váš poskytovatel zdravotní péče mluví o potenciálních vedlejších účincích a výsledcích,
  • jakou důvěru máte ve svého lékaře,
  • vaše minulé zkušenosti s podobnou léčbou,
  • náklady na léčbu nebo léky.

Odborníci nyní zkoumají nocibo efekt, aby lépe pochopili, jak pozitivní nebo negativní myšlení může ovlivnit fyzické zdraví člověka. I když se nocibo efekt často považuje za negativní věc, pokud jej zdravotníci skutečně pochopí, může být klíčový pro zlepšení komunikace ve zdravotnictví.

Například před podáním injekce může zdravotnický pracovník říci: „To může trochu bolet.“ Ale co když jen řekli: „Většina lidí necítí vůbec žádnou bolest“? Dokonce i přidání jednoduchého „pouze“ do statistiky „10 procent lidí užívajících tento lék mělo vedlejší účinky“ může pomoci.

Dejte si falešnou pilulku

Placeba často fungují, protože lidé nevědí, že je dostávají. Co se stane, když víte, co to je placebo efekt a víte, že ho váš lékař využívá?

pilulky a placebo

Studie vedená doktorem Kaptchukem a publikovaná v Science Translational Medicine zkoumala, jak lidé reagují na léky proti bolesti migrény. Jedna skupina užívala lék na migrénu označený názvem léku, další užívala placebo s označením „placebo“ a třetí skupina nebrala nic. Vědci zjistili, že placebo bylo o 50 % účinnější než skutečný lék na snížení bolesti po záchvatu migrény.

Vědci si myslí, že důvodem bylo pouze to, že si lidé vzali pilulku. Na tomto může stavět i placebo efekt homeopatie. Ta vám může přinést úlevu a zlepšení stavu i v případě, že v její účinky nevěříte a to pouze tím, že si danou kuličku vezmete.

Doktor Kaptchuk říká: Lidé spojují rituál užívání léků jako pozitivní léčivý účinek. I když vědí, že to není lék, samotná akce může stimulovat mozek, aby si myslel, že tělo se léčí.

Jak dál můžete využít efektu placeba?

Placebo nemusí být pouze samotná pilulka, ale i další aktivity, které vám pomáhají, jak žít zdravě. Patří mezi ně nejen zdravá strava, ale třeba i meditace a cvičení. V jedné studii zkoumající hubnutí, vědci řekli jedné skupině uklízeček, že jejich pracovní aktivity napomáhají hubnutí. Tato skupina na konci studie skutečně zhubla více.

🗣️ Doktor Kaptchuk říká: Vytvoření rituálu zdravého života – správné stravování, cvičení, jógu, kvalitní společenský čas, meditaci – pravděpodobně vyvolává některé z klíčových složek placebo efektu.

meditace a placebo

I když tyto aktivity mají samy o sobě pozitivní dopad, zároveň pozornost, kterou věnujete sami sobě a svému zdraví, může zvýšit jejich přínos. Pozornost a emocionální podpora, kterou si poskytujete, často není něco, co můžete snadno změřit. Může vám ale pomoci cítit se lépe, a může vést k uzdravení.

💡 Tip: Využijte placebo efekt k zvýšení efektu jednodenního půstu či oblíbené ketodiety.

Jak využít placeba a vyvarovat se nocibu efektu?

Placebo efekt výzkum ukazuje, že pozitivní myšlení může zlepšit výsledky léčby. Nocibo efekt naopak naznačuje, že negativní myšlení může mít opačný účinek.

Účinky placeba a nociba se vyskytují často a jsou klinicky významné, ale dosud jsou v klinické praxi nedostatečně uznávány. Lékaři by měli být schopni rozpoznat tyto jevy a zvládnout taktiku, jak tyto účinky zvládnout, aby se zvýšila kvalita jejich klinické praxe. 

Pro pacienty to znamená to, že by měli věnovat značnou péči výběru svého doktora. Zaměřte se nejen na jeho kvalifikaci, ale také na to, jak se k vám chová, zda mu důvěřujete a cítíte se dobře.

🎓 Zajímavost: Ačkoliv se ve vědeckých kruzích začal efekt placeba zkoumat až relativně nedávno, lidé o jeho existenci vědí od nepaměti. Jefferson v roce 1807 napsal: Jeden z nejúspěšnějších lékařů, které jsem kdy poznal, mě ujistil, že používal více chlebových pilulek, kapek obarvené vody, prášku z popela bílého ořechu než všech ostatních léků dohromady. Byl to jistě zbožný podvod.

Jaké etické problémy představuje nocibo efekt?

Nocibo efekt vyvolává pro zdravotníky několik složitých problémů.

Informovaný souhlas

Zásady informovaného souhlasu stanoví, že nemůžete plně souhlasit s postupem nebo léčbou, pokud o nich nedostanete všechny informace. V reakci na to zdravotničtí pracovníci tvrdě pracují na zajištění toho, aby poskytovali důkladné a přesné informace o léčbě a lécích.

Ale co když tyto informace hrají do karet nocibo efektu a způsobují, že lidé mají negativní vedlejší účinky, které by jinak neměli?

Co když je například léčba potenciálně život ohrožující? Je důležité, aby pacient pochopil vážné riziko. Ale co když tím, že jim to neřeknete, zvýšíte riziko, že léčba skutečně bude život ohrožující?

Výzkum nocibo efektu

I pouhé zkoumání nocibo efektu vyvolává problémy. Užitečné studie by vyžadovaly, aby vyšetřovatelé nechali lidi zažít nocibo efekt. To by znamenalo záměrně přimět lidi, aby pociťovali negativní vedlejší účinky nebo výsledky, což je v lidských studiích považováno za neetické.

Místo toho mohou odborníci pracovat na lepším pochopení nocibo efektu tím, že blíže prozkoumají placebo efekt.

Nocibo efekt a diskriminace

Pacienti, kteří měli negativní zkušenosti nebo zažili diskriminaci při klinickém setkání, mají negativní očekávání. Pochopitelně mají vyšší nedůvěru a obavy, že znovu budou diskriminováni. Hrozí tedy vyšší riziko, že léčba u nich vyvolá nocibo efekt. 

Vzhledem k tomu, že lidé z etnických menšin mívají horší přístup k lékařské péči a spíše se dostanou do přeplněných nemocnic s unavenými doktory, jejich negativní zkušenosti pak mohou vyvolat nocibo efekt při další léčbě. Dále se tak rozevírá rozdíl mezi jednotlivými demografickými skupinami.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz