Domů » Sexuální strategie: Víte, co je hypergamie?

Sexuální strategie: Víte, co je hypergamie?

autor Lucie
0 komentářů
Pár muž a žena hypergamie

Přemýšleli jste už někdy, co vás na ostatních lidech přitahuje? Na jaké aspekty dáváte důraz při výběru potenciálního partnera? Vybírání protějšku může být zcela nevědomý proces ovlivněn pouze pár preferencemi. Na druhou stranu to může být účelný výběr. Víte, co je to hypergamie? Podívejme se na tuto sexuální strategii zblízka.

„Vztahy se nejčastěji formují mezi lidmi, kteří jsou přibližně ve stejném věku, nežijí od sebe moc daleko, patří do stejné etnické skupiny, mají podobnou náboženskou víru a mají stejné vzdělání a podobný sociální status.“

Tomáš Katrňák, sociolog

Jedna z mnohých možností, jak rozdělit partnerství může být právě na partnerství heterogamní a homogamní. O heterogamní pár se jedná, když každý partner má jinou úroveň financí, vzdělání, či jiných kvalit. Lze rovněž vstoupit do partnerství homogamních, kdy se partneři nachází na stejné úrovni.

V tomto označování partnerství často záleží na tom, na jakého partnera se zaměřujeme. Ve většině studiích bývá označováno za hypergamní vztahy ty, ve kterých je vzdělanější, bohatší muž a za hypogamní ty, ve kterých je na výši žena.

Hypergamii můžeme definovat jakožto tendenci žen k uzavření sňateku s mužem z vyšší společenské třídy.

Sexuální výběr: co jaké pohlaví přitahuje?

Muži a ženy jsou v mnoha směrech zcela odlišné bytosti. Na jejich odlišnosti se můžeme zaměřit i při problematice hledání partnera. Jaké kvality partnera bývají nejdůležitější pro muže a jaké pro ženy?

Při výběru partnera hraje roli několik faktorů. Mimo lásky a emoční náklonnosti se může jednat také o:

  • věk,
  • náboženskou víru,
  • finanční situaci,
  • vzdělání.

Když to pojmeme velmi zjednodušeně, muži nemají příliš vysoké nároky na budoucí partnerku. Myšleno samozřejmě při počátečním výběru. U žen hledají především atraktivitu. Muži mají od přírody tendenci k “šíření své DNA”, tudíž k jisté polygamii. O polygamii v tomto smyslu mluvíme jako pouze o pravděpodobné predispozici, kterou nelze brát jako omluvu pro chování.

Kvality, na které koukají ženy, jsou zcela odlišné. Přestože ženu zaujme vzhled protějšku také, není to často rozhodující faktor. Ženy si už v počátcích seznamování všímají na protějšcích vnitřních kvalit. Roli hraje vzdělanost, empatičnost či ohleduplnost ale zároveň to může být i úspěšnost a finanční zajištění.

Pokud je pro ženu rozhodující finanční zajištění partnera, část žen dnes hledá tzv. sugar daddyho. Ačkoliv to není tak dávno, kdy bylo normální hledání zámožného partnera ženě, aby se měla dobře, s postupem doby a s velkým množstvím stereotypů ve společnosti, bývá tento postup často odsuzován.

💡 Tip: Přečtěte si nás článek v čem začít podnikat, nebo o srovnání půjček.

Minulost a hypergamie

Hypergamie má počátky již v historii, kdy byly ženám hledáni dobře zajištění partneři a byla uskutečňována smluvená partnerství a manželství. Peníze byly a i dodnes jsou, vstupenkou do lepšího života. Dceru se otec snažil vždy provdat za movitějšího sedláka než za sedláka, který byl například sympatičtější dceři.

V minulost šlo především o vidinu zajištění dostatku potravin, zdravotní péče a dobré podmínky pro potomky, zajišťující jejich přežití. Toto jsou zároveň faktory, na které hledí i dnešní člověk. Rozdílem je to, že v nynější době “o přežití” většina lidí nebojuje. Movitý partner může zvednout úroveň života i druhého partnera a dopřát tak oběma trochu přebytečného luxusu. Ten je ale pro některé ženy zásadní a porovnávají svoji životní úroveň se svými kamarádkami.

Nezřídka se tak můžeme i dnes v barech a na seznamkách najít ženy, jenž mají svůj kompas nastavený téměř výhradně na úspěch a finance. Většinová společnost je někdy hanlivě nazývá zlatokopky.

Jak je na tom hypergamie v současnosti?

Žijeme v době, kdy ženy už nejsou na mužích a jejich financích vždy plně závislé. Vzhledem k relativní rovnosti obou pohlaví, k možnostem žen studovat, vzdělávat se a stát na vlastních nohách, nemusí být pro většinu žen neodmyslitelným faktorem při výběru partnera jeho finanční úroveň.

Bohužel, vzhledem k zakořeněné patriarchální společnosti, ve které žijeme, bývá hypogamie a obecně vztahy, ve kterých má žena v jakékoliv sféře nad mužem navrch, tabuizované a je k nim jistá averze.

Vyšší vzdělání ženy ji automaticky neřadí i do vyšší socioekonomické třídy. Ženy jsou ve většině zemí Evropské unie (včetně České republiky) za stejně odvedenou práci na stejné pozici odměňovány hůře, než muži.

Zaručená hypergamie – rozdíly v odměňování žen a mužů v EU.
Rozdíly v odměňování mužů a žen | Zdroj: europarl.europa.eu

Díky tomuto faktu je hypergamie velmi častým prvkem ve vztazích. Už jen ze statistických dat vyplývá, že muž bývá často v partnerství ten lépe finančně zaopatřený. V této době je již těžší hypergamii zcela odlišit. Existuje spousta žen, které si vyberou partnera primárně dle financí. Zároveň spousta žen má movitějšího partnera, ať chce, nebo nechce. Dokud tedy se platy budou lišit na základě pohlaví, bude třeba si na hypergamii zvyknout a přestat ji tabuizovat.

💡 Tip: Přečtěte si článek o tom, jak poznáte, že se mu líbíte, nebo o sexu v práci.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz