Domů » 7 Tipů: Jak klást a vyhodnotit otevřené otázky?

7 Tipů: Jak klást a vyhodnotit otevřené otázky?

autor Eliška Vachková
0 komentářů
otázky

Otevřená otázka je taková otázka, jejíž odpověď vyžaduje více než jen pouhé ,,ano” nebo ,,ne”. Donutí druhého zamyslet se a říct svůj názor. Díky tomu můžete lépe poznat myšlení daného člověka a celkově jeho povahu. Jak takové otázky klást a vyhodnocovat?

Proč používat otevřené otázky

Jak by se vám otevřené otázky mohly v životě hodit? Pokud se obklopujete zajímavými lidmi, jistě vás zajímají jejich názory na různá témata. Když se zeptáte ,,Souhlasíš se mnou?” či ,,Je to tak?”, nedáváte druhému možnost se plně vyjádřit, pouze potvrzuje či vyvrací váš výrok. Pohled druhých lidí vás ale může obohatit a přinést něco, co by vás samotné nenapadlo, proto se vyplatí se o něj zajímat. Hleďte ale také na to, kdo je dotazovanou osobou, abyste nepřijali za názor nesmysly – spousta lidí čte denně na internetu neověřené informace, kterým věří a předává je dál. Využijte kritické myšlení a hlavně nezapomínejte na to, že názory se nedělí na pravdivé a lživé – jde pouze o pohled na svět.

Někteří lidé nejsou od přírody moc upovídaní, otevřenými otázkami jim však můžete pomoci se otevřít a nahlédnout tak do jejich nitra. Otevřenost je důležitým aspektem hlavně při seznamování, kdy chcete zjistit, jestli si vlastně máte co říct. Pokud se v mnoha věcech rozcházíte, nejspíše to nebude fungovat, proto je dobré využít otevřené otázky a upřímně se o druhého zajímat. Nechce se vám o některých tématech z jakéhokoliv důvodu mluvit? Buďte upřímní a řekněte to, není na tom nic špatného. Stejně tak to respektujte i u druhé strany.

Proč používat otevřené otázky s dětmi

Mezi další situace, kdy otevřené otázky využijete je rozhovor s dětmi. Děti si sami od sebe nesednou a nepoví vám, jaké jsou jejich záměry, co je k jejich chování motivuje a jaké z toho mají pocity. Je ale nutné, aby si takové věci uvědomovali a v budoucnu si je dokázali zodpovědět. V případě, že se nic takového nestane, se budou v dospělosti setkávat s nepochopením a jejich chování může ubližovat druhým nebo dokonce jim samotným, protože nebudou vědět, z čeho vyplývá. Zeptejte se jich, co si myslí o svých kamarádech, rodičích nebo proč mají zrovna tuhle hračku jako oblíbenou.

Situace, kdy se dají otevřené otázky využít:

 • Seznamování
 • Rozhovor s dětmi
 • Diskuze s přáteli či rodinou
 • Průzkum veřejného mínění
otázky
Otevřené otázky můžete využít při seznamování nebo v případě, že chcete prohloubit vaše vztahy.

Jak klást a vyhodnotit otevřené otázky

Již jsme si řekli, k čemu otevřené otázky slouží, pojďme si tedy ukázat i nějaké příklady, jak by takové otázky měly vypadat. Abyste byli v komunikaci úspěšní, měli byste znát základní pravidla a také vědět, jak odpovědi vyhodnotit – co se z nich dá poznat, co o daném člověku vypovídají a tak dále.

Kladení otevřených otázek

Otevřené otázky by měly začínat na JAK, PROČ, CO, KDO – jednoduše slovy, které nedávají prostor na odpověď ,,ano” či ,,ne”. Stále se ale může druhá strana vymluvit na ,,nevím”. Snažte se jí pomoci s odpovědí a doptávejte se dál, pokaždé trochu jiným způsobem, který vám pomůže dostat se hlouběji do problému. Možná se nad tématem dotyčný sám nikdy nezamýšlel, proto pro něj může být obtížné odpovědět.

Otázky, na které se zeptat:

 • Jak se máš?
 • Co se ti naposledy opravdu povedlo?
 • Proč děláš svou práci?
 • Kdo je ten nejlepší člověk, kterého znáš?

Než takové otázky položíte, měli byste mít představu o tom, proč se na ni ptáte, co od ní očekáváte. Nechte rozhovor plynout a přecházejte z jednoho tématu na druhé. Dejte si pozor na citlivá místa a dopředu se ujistěte, že nešlápnete vedle. Pokud se například budete ptát na osobnější věci, měli byste si být jistí, že jste vybudovali důvěru na odpovídající úrovni.

Při pokládání uzavřených otázek (vyžadují odpověď ,,ano” či ,,ne”) se nejedná o rozhovor, ale spíše o výslech. Mějte na paměti, že pokud máte přílišnou kontrolu nad komunikací, je to špatné znamení a měli byste dát možnost druhé straně více se vyjádřit.

Vyhodnocování otevřených otázek

Otázky jste položili a získali jste odpovědi – co teď s nimi? Je na čase je vyhodnotit a zjistit, co jste se díky nim vlastně dozvěděli.

Všímejte si slov, které daná osoba používá – jsou citově zabarvená, chová k nim nějaký vztah nebo jsou to pro ni jen slova? Vnímejte, co je pro ni důležité, jakým způsobem nahlíží na svět, co konkrétně ji zajímá i u vás. Co jsou její priority, co v životě vyhledává?

Ptejte se na vztahy s rodinou a přáteli, kteří v životě hrají velkou roli. Ze vztahu s blízkými zjistíte, jak se daná osoba chová mimo čas s vámi. Říká se, že jaký vztah má muž se svou matkou, takový bude mít i s vámi – něco na tom bude. Vnímejte nebo se doptejte, proč má takové vztahy a jak k nim došel. Lidé, kteří se snaží obecně udržovat dobré pouto s ostatními mají větší předpoklady k úspěšnému navázání dlouhodobého partnerství.

Odpovídá dotazovaný krátce nebo tvoří souvětí? Dle toho lze soudit, jak moc se nad věcmi zamýšlí a do jaké hloubky je zkoumá. Ku příkladu úzkostliví lidé mají v hlavě několik myšlenek, kterým se denně dopodrobna věnují a mají tak ve svých odpovědích dost jasno. Flegmatici na druhou stranu nebudou chápat, k čemu takové zamýšlení věcí vede a nebudou tak detailní.

Podle čeho vyhodnotit otázky:

 • Citová vyjádření
 • Rozsáhlost a hloubka
 • Způsob vyjadřování, mluvy
 • Nonverbální chování (gesta, mimika, řeč těla)
 • Zaujetí

Pár slov na závěr

Všechny tyto znaky vám pomohou zjistit, nakolik si sednete a jak vám to spolu bude nadále vycházet. Každý z nás se neustále projevuje, i když si to neuvědomuje. Použijte otevřené otázky k tomu, abyste se více poznali a prozkoumali to, co na povrchu není vidět.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz