Domů » Bossing a mobbing: Jak se bránit šikaně na pracovišti?

Bossing a mobbing: Jak se bránit šikaně na pracovišti?

autor Iva Černohorská
0 komentářů
bossing, bommibg, jak se bránit šikaně na pracovišti

Pokud jste někdy zažili šikanu, pak víte, že umí být velice rafinovaná a zákeřná. V zaměstnání vám v lepším případě znepříjemní jen pracovní dobu, v tom horším může vést až k sebevraždě. Proč nemá smysl psychickou šikanu ignorovat a čekat, až to útočníka přestane bavit? Kdy se jedná o bossing či mobbing a jak se šikaně na pracovišti bránit?

Právo v praxi: diskriminace, bossing a mobbing

Stali jste se obětí šikany? Jakkoli se vám zdá situace bezvýchodná, věřte, že řešení se přímo nabízí. Je snadné? Ne. Vyžaduje konfrontaci? Ano. Ale uvědomte si, že nemáte co ztratit, vy můžete jen získat.

Šikanující se vyžívají v intrikách, proto si neumíte představit vyjít s tím na světlo. Máte strach, že jednotlivé situace by při popisu vypadaly banálně. Na to útočník spoléhá a v případě nepříjemností se pokusí vše otočit v žert. Ve skutečnosti však koná s jasným cílem oběť ponížit, znejistit a vyřadit z kolektivu.

Jaký je rozdíl mezi bossingem a mobbingem?

Šikana znamená dlouhodobé psychické týrání, které může mít mnoho podob. Začíná od zesměšňování a ironizace šikanovaného přes osočování, podceňování, vydávání vaší práce za vlastní a končí mnohdy sexuálním obtěžováním. Na pracovišti rozlišujeme dva druhy šikany, a to bossing a mobbing.

Když vás “drtí” boss, je to bossing. Důvodem mohou být osobní antipatie a snaha zbavit se nadbytečného pracovníka, čímž ho nepřímo tlačí k podání výpovědi. Šikana ze strany nadřízeného se projevuje například soustavným zadáváním podřadných prací nebo naopak nepřiměřeně náročných úkolů. To se někdy odráží i na výsledném oceňování, kdy vám vedoucí pracovník sníží finanční ohodnocení.

V praxi jsem se setkala i s nadřízeným, který vyžadoval pouze po jedné zaměstnankyni na minutu přesný výkaz všech jejích činností v pracovní době. Včetně následného obhajování tohoto výkazu. Bohužel, tato pracovnice raději po dlouhé nemoci ukončila pracovní poměr. Při podání výpovědi upozornila na chování své vedoucí personalistu a agresorka se nakonec dočkala postihu.

bossing, mobbing, jak se bránit šikaně na pracovišti
Bossing a mobbing: Jak se bránit šikaně na pracovišti?

🎓 Zajímavost: Pozor, pokud se váš šéf chová stejně i k ostatním zaměstnancům, nemluvíme o šikaně. Ani zde však není v pořádku, pokud nadřízený prokazuje závadné chování.

Pakliže si na vás zasedne kolega nebo kolegové, mluvíme o mobbingu. Mnoho z nás bylo jistě svědkem toho, že se někdo snaží vyřadit jednoho kolegu z kolektivu ostatních. Cílem jsou většinou nekonfliktní osoby, které raději ustoupí, než aby se postavily proti ponižování a jiným formám psychického nátlaku.

Oběti se tak dlouho trápí, až raději ze zaměstnání odejdou nebo jim rupnou nervy (a ono k tomu dojde). V tu chvíli ale vystupují pod vlivem silných emocí, což jim může ubrat na vážnosti či způsobit další nepříjemnosti. V zoufalství vypustí z úst něco útočného, ba dokonce v afektu přistoupí k násilí a šikanujícího napadnou. Obojí poté pachatel šikany použije proti oběti. Proto byste měli patologické chování řešit včas, než se situace vyhrotí na maximum.

💡 Tip: Všeobecně platí, že agresor si dovolí jen tolik, kolik mu dovolíte vy sami. V novém kolektivu proto nastavujte zdravé hranice. Buďte přátelští, ale na projevy neúcty ihned asertivně reagujte. Nesnažte se zalíbit všem, to v praxi stejně nefunguje.

Následky šikany na pracovišti

Veškerý stres s sebou nese následky, ať už na psychickém či fyzickém zdraví. Šikana má ty nejhorší dopady zejména u osob s nízkým sebevědomím, starostmi v soukromém životě a zdravotními nebo duševními problémy. Jedná se o patologické (nenormální) chování, které není přípustné po morální ani právní stránce. Následky mohou být například:

 • zvýšení stresu na pracovišti
 • zhoršení soustředění a pracovního výkonu
 • nárůst nemocnosti
 • podrážděnost
 • nekvalitní spánek
 • deprese

Pokud se potýkáte se šikanou, připomeňte si, že nikdo nemá právo se k vám chovat zle. Kolegy si nevyberete, ale nenechte si znepříjemňovat práci, potažmo celý život. To platí i pro ponižování ve vztahu.

Ani vy nemáte právo soustavně někomu ubližovat. Pakliže vám někdo není sympatický, dejte pozor, abyste nesklouzli k jeho zesměšňování ani k ignoraci. Raději omezte kontakt na zdvořilostní pracovní komunikaci, abyste minimalizovali možnost vlastního patologického chování.

Jak se bránit šikaně na pracovišti?

Jako první se nabízí otázka, zda stojíte o práci v této společnosti. Pokud ne, odejděte. Popřemýšlejte třeba, v čem a jak začít podnikat. Ve svém dalším zaměstnání se pak snažte k mezilidským vztahům na pracovišti přistupovat jistěji a lépe, aby se situace neopakovala. Jste-li rozhodnuti současnou situaci vyřešit jednou provždy, máte následující možnosti:

 • promluvit s útočníkem
 • požádat o pomoc nadřízeného, případně přímo zaměstnavatele
 • podniknout právní kroky

Lidská domluva aneb Poznej svého nepřítele

Je možné, že útočník si své chování neuvědomuje a v tom případě se dočkáte i omluvy. Když mu sdělíte, že budete nuceni jeho chování řešit jako šikanu, možná vezme zpátečku. Nejvíce se asi obáváte zhoršení v případě, že si s agresorem promluvíte. To je reálný předpoklad, ale tato situace bude trvat jen do té doby, než konflikt uzavřete.

odvaha, statečnost, jak se bránit šikaně
Be brave, be bold, be beautiful, be you!

Žádost o pomoc nadřízených

Zde je nejdůležitější důvěra mezi nadřízeným a podřízeným. Podřízený musí vědět, že ho vedoucí vyslechne a situaci nebude zlehčovat. Snad každý zaměstnavatel si je vědom, že zdravé mezilidské vztahy na pracovišti mají pozitivní vliv na výkon. Péče o tyto vztahy je tedy v jeho vlastním zájmu a šikanu tolerovat nebude. Kdyby ano, není zase ve vašem zájmu u něho pracovat.

Že si budete připadat jako práskač? Zapomeňte na to slovo. Když vás někdo napadá, musíte se bránit. Vždyť jste předchozí promluvou útočníka upozornili, že jeho chování vám vadí a přejete si ho usměrnit.

Jak se bránit proti bossingu a mobbingu právními kroky?

Když se spravedlnosti nedovoláte ani u zaměstnavatele a výpověď podat nemůžete, nezbývá než celou situaci řešit právně. To jistě nebude snadné, navíc vás to může stát i spoustu peněz. Podívejte se, jak postupovat:

 • Zajistěte důkazy v podobě korespondence. Zapisujte si také každý případ útoku na vás, abyste mohli uvést konkrétní příklady. Máte mezi kolegy někoho, kdo se nebojí šikanu dosvědčit? Výborně.
 • Svěřte se rodině, přátelům nebo i psychologovi. Víc hlav víc ví, možná mají s řešením bossingu a mobbingu také nějakou zkušenost.
 • Podejte zaměstnavateli stížnost na nevhodné chování nadřízeného nebo kolegů. Podle § 16 zákoníku práce může oběť požadovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci. Zaměstnavatel je taktéž povinen dle § 276 odst. 9 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce se zaměstnancem stížnost na výkon práv a povinností vyplývající z pracovněprávních vztahů projednat.
 • Jestliže patologické chování vůči vám přetrvává, obraťte se na Oblastní inspektorát práce. Inspektor může zaměstnavateli uložit nápravu zjištěných nedostatků. Pokud k ní nedojde, má pravomoc zaměstnavatele penalizovat.
 • Soudní žaloba by měla být krajní možností, jak šikanu na pracovišti řešit. Pokud požadujete náhradu újmy, kterou vám šikanující způsobil, jinde než u soudu jí nedocílíte. Pro takové dobrodružství si zajistěte služby specializovaného advokáta.

Dospějete-li až k soudní žalobě, mějte na paměti, že takový soud vám nejspíš vztahy na pracovišti nezlepší. Když vše dobře dopadne, dostane se vám zadostiučinění a třeba i finanční kompenzace. Naproti tomu, soud pro vás může znamenat další traumatizující zážitek.

Něco pro manažery aneb Prevence šikany

Zdravé pracovní prostředí zahrnuje i mezilidské vztahy. Pečovat o pohodu mezi zaměstnanci se stává samozřejmostí ve všech moderních firmách, které si zakládají na své pověsti jakožto zaměstnavatele.

U větších firem vzniká vnitřní systém prevence šikany. Vedení společnosti chce mít přehled o vztazích mezi zaměstnanci (většinou z pohledu vedoucích pracovníků) a připraví si mechanismy, kterými bude proti šikaně bojovat. Není od věci instalovat na pracoviště schránku nebo e-mailovou adresu, kam budou moci zaměstnanci anonymně hlásit podezřelé chování.

Jste manažer? Zapřemýšlejte o teambuildingu pro své podřízené, kde se pobavíte a stmelíte. Teambuilding se většinou pořádá mimo pracoviště, tam se pracovníci uvidí v jiném světle. Procvičíte kolektivní schopnosti týmu, komunikaci, efektivní rozdělení rolí, spolupráci a posílíte vazby mezi sebou.

💡 Tip: Přečtěte si také Teambuilding tipy a hry: Co zaměstnanci ocení? a Jak dát konstruktivní feedback, zpětnou vazbu?

Přeji vám hodně sebevědomí, odvahy a zdaru v boji proti bossingu a mobbingu. Věřím, že vyhrajete. Jako kdysi já.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz