Domů » Co je projektové řízení a jak na něj vyzrát ve 4 bodech?

Co je projektové řízení a jak na něj vyzrát ve 4 bodech?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
Projektové řízení program

Zajímá vás, v jakých případech zvolit projektové řízení či z jakého důvodu je to vhodné? Pak pokračujte ve čtení. Představíme si hlavní dva přístupy projektového řízení a dozvíte se o možnostech zjednodušení celého procesu nebo také, na co si máte jako projektový manažer dát pozor. 

Jak již název prozrazuje, projektové řízení má za úkol realizovat projekt, tedy řídit soubor činností, které vedou k dosažení určitého cíle v daném časovém horizontu.

1) Kdy zvolit projektové řízení?

Projektové řízení se možná nehodí pro úplně všechny typy činností v podniku, nicméně pro některé situace je téměř nezbytné, pokud chceme dosáhnout dobrých výsledků. Potřebujete vyvinout nový výrobek či zavést novou technologii? Zavést nový výrobek na trh, či připravit propagační akci? V těchto případech je projektové řízení to pravé. Na druhou stranu při opakovaných aktivitách nebo organizaci jednoduchých událostí, které nepřinášejí žádné riziko, využijeme jiné postupy.

Dva přístupy k projektovému řízení

Existují základní dva přístupy k projektovému řízení, a sice konvenční a agilní. Konvenční přístup spočívá v plánování dílčích kroků na začátku projektu. Používá se většinou tam, kde jsou dobře známy cíle i prostředky a je důležité, aby všechny kroky na sebe bez problému navazovaly. Naopak agilní přístup volíme tehdy, kdy cíl není na začátku úplně jasný a formuje se v průběhu realizace projektu. Jednotlivé kroky procesu, kterým se říká sprinty, tudíž vyvstávají v průběhu. Ať už ovšem náš projekt vyžaduje jakýkoliv přístup, vždy je třeba dbát na základní parametry projektu – tzn. trojí imperativ: kvalitu, náklady a čas.

2) Proč zvolit projektové řízení?

Výhodou projektového řízení je jeho rychlost v dosahování cílů. Oproti běžným řešením šetří čas, protože umožňuje lepší komunikaci mezi členy projektového týmu, odpovědnost za jednotlivé úkony je pevně stanovena. A protože rychlost je například u zavádění nového výrobku na trh klíčová, projektové řízení je jasnou volbou.

3) Jak si celé řízení zjednodušit?

Skutečnost, že projektové řízení není nic nového, ilustruje už Bible, která hovoří o stavbě Šalamounova chrámu, kdy je zaznamenán použitý materiál, kdo chrám stavěl a za jakou mzdu.

Dnešní doba ale skýtá řadu možností, jak si řízení zjednodušit v podobě dostupných nástrojů. Některé jsou jednoduché a slouží k pouhé evidenci, ale lze nalézt i takové, jež umožňují sdílení dokumentů a týmovou spolupráci, finanční řízení apod. Za zmínku stojí například Lamael, který je výjimečný tím, že se jedná o původně český nástroj pro projektové řízení a spolupráci v týmech.

Tip: Vyzkoušejte zdarma unikátní český nástroj Lamael pro projektové řízení týmů.

Lamael projektové řízení
Lamael náhled

4) Na co si dát pozor?

Pokud jste v pozici projektového manažera, tak nutně čelíte řadě problémů a musíte činit mnohá rozhodnutí. Je potřeba si vhodně zorganizovat vlastní čas a počítat i s neočekávanými problémy k řešení. Svým podřízeným poskytujte jasná pravidla a zároveň reagujte na jejich náměty.

Nedostatečná komunikace může vést až k selhání celého projektu. Podobných úskalí je samozřejmě celá řada, může se stát i že máte velké množství probíhajících projektů, protože jste správně neodhadli, kolik je reálné zvládnout. Nebo snad zapomínáte ocenit dobře provedenou práci, pouze kritizujete a lidé ve vašem týmu tak ztrácí motivaci. Jak tedy chybám předejít? Inspirujte těmito body a nebojte se vyhledávat i další tipy. Existuje celá řada příruček pro projektové manažery i od profesionálů v oboru. Pokud budete pracovat na seberozvoji, určitě se vám podaří řídit vaše projekty efektivně.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz