Domů » Co prozradí oči? Zjistěte, jak funguje neverbální komunikace očí

Co prozradí oči? Zjistěte, jak funguje neverbální komunikace očí

autor Jana Kavalírová
0 komentářů
co prozradí oči

Chtěli byste znát myšlenky druhých? Neumíte číst emoce ve tváři svého partnera a neverbální komunikace očí Vám nic neříká? Rouška zakrývá šéfovi téměř celý obličej a Vy nevíte, co si myslí? Soustřeďte se na oči, ty dokáží prozradit víc, než si myslíte.

Lidé se dorozumívají pomocí verbální a neverbální komunikace. Neverbální komunikace – gesta a mimika je vyjadřována pohyby celého našeho těla. Řeč těla převládá nad slovním projevem, i když si to většina z nás ani neuvědomuje. Kdo umí rozluštit neverbální komunikaci druhých, přečte jejich lži a neupřímnost. Udrží si u sebe jen ty opravdové přátele.

Gestika rukou je velmi výrazná, ale věděli jste, že pomocí naší tváře můžeme vyjádřit až 10 000 různých výrazů. Obličej je totiž jako malířské plátno, na kterém zobrazujeme, co si myslíme. Štěstí, smích, překvapení, stres, zármutek, zloba a mnoho dalších emocí jsme schopni znázornit beze slov, jen mimikou.

Neverbální komunikace očí

Výrazy obličeje lze do určité míry řídit, a proto je zapotřebí sledovat i pohyby celého těla. Když se gesta rukou a nohou s mimikou tváře doplňují, je naše neverbální chování upřímné. Pokud dochází k rozporu gest a mimiky, komunikujeme nečestně.

Proč by vlastně naše gestikulace měla být upřímná? Již od mala nám bylo vtloukáno do hlavy, že naše emoce máme skrývat. Vzpomeňte si na svá dětská léta:

„Usměj se na tetičku!”

“Nemrač se a sněz ten špenát!“

I přesto, že tetu jste neměli rádi a špenát ještě víc.

Mimika očí vypovídá o myšlenkách lidí docela věrohodně, protože nad nimi máme menší kontrolu. Převládají zde totiž ochranné reflexy z dřívějších dob. Uvedu dva příklady. Když se procházíme lesem a tvář se ocitne v blízkosti větvičky, automaticky zavíráme víčka, aby nedošlo ke zranění očí. A pokud se zvýší intenzita světla, začneme mhouřit oči a zorničky se nám zúží, čímž ovládáme množství vstupovaného světla do očí.

Mhouření očí

Když mhouříme oči a zúžíme zorničky, znamená to, že slyšíme či vidíme něco, co se nám nelíbí. Vyjadřujeme tím obavu, averzi nebo nesouhlas. Zúžením zornic pořádně zaostříme na nepohodlný objekt či osobu a mozek získá přesnější informace. Ty využije k vyhodnocení situace a nařídí nám: „Braň se!“ nebo „Zdrhej, Jardo!“ V případě, že ohrožení nehrozí, ale jen nejsme s danou situací spokojeni, zúžený průzor očí způsobí, že vidíme méně věcí, právě těch negativních. Je to taková ochrana.

Pokud jsme rozrušení a postaveni před velký problém, oči se naopak otevřou a zorničky se rozšíří. Vytřeštíme oči, do kterých se dostane více světla a do mozku doputuje více informací, které jsou zapotřebí k vyhodnocení celé situace.

Pohyby obočí

Mhouření očí a nízko svraštěné obočí značí nižší sebedůvěru, slabost, nebo nejistotu. Pokud je svraštění obočí mírnější stojíme před nebezpečím, jsme rozmrzelí, daná situace se nám nelíbí nebo se zlobíme. Naopak povytažené obočí značí vysokou sebedůvěru a pozitivní pocity. Veškeré pohyby a gesta vzdorující gravitaci (směr vzhůru) jsou znakem pozitivní nálady.

Je přirozené, že během rozhovoru zapojujeme obočí, hýbeme s ním. Když obočí náhle zůstane na místě, nepoužíváme ho, znamená to, že vyprávěním již nejsme zaujatí, máme menší zájem nebo příběh není pravdivý.

Velké otevřené oči

Zakrýváním očí rukama či jakýmkoliv předmětem se bráníme přísunu negativních informací, když vidíme a slyšíme něco špatného. Jednoduše řečeno bychom chtěli přerušit tok informací. Stejným pohybem se můžeme zároveň schovávat a projevuje se tím naše nízká sebedůvěra.

Na negativní události můžeme též reagovat pevně sevřenými víčky i jejich opožděním otevřením. Říkáme tím, že se nechceme dívat.

Uvolněně otevřené oči a rozšířené zorničky jsou známkou dobré nálady i spokojenosti. A dokořán otevřené oči znamenají nesmírné štěstí a radost. Oči se totiž rozšiřují ve chvíli, kdy přicházíme do kontaktu s pozitivní událostí. Do očí přichází více světla a do mozku se díky tomu dostává více hezkých informací. Často dochází ke zvednutí obočí.

Při pozorování pohybů v oblasti očí je důležité počítat s dalšími faktory, které nesouvisí se změnou nálady a mohly by nás zmást. Pohyb obočí, víček či zorniček může být ovlivněn osvětlením, zdravotním stavem nebo léky. Pokud byste se chtěli dozvědět více o neverbální komunikaci rozhodně doporučuji knihu Jak prokouknout druhé lidi od Joea Navarra. Od bývalého agenta FBI určitě načerpáte mnoho postřehů.

Co prozradí pohled očí

Na své blízké se díváte automaticky, nepřemýšlíte o tom. Ale pohled dolů, stranou, úkosem nebo přímý do očí značí zcela jiné pocity a myšlenky. Pokud jste diplomat a často se snažíte se svým okolím uzavírat kompromisy, doporučuji si přečíst následující odstavce.

Už jste si někdy položili otázku, proč se na mě dívá? Přímý pohled do očí může značit tři odlišné věci. Je to projev lásky, zájmu nebo nenávisti. Jak to mám rozlišit? Soustřeďte se nejen na oči, ale i na celý obličej, který poodhalí pravdu.

Kolega má přede mnou tajnosti, vyhýbá se mi pohledem, když s ním mluvím. Pohled stranou pomáhá kolegovi lépe se soustředit na řeč. Tím, že se vyhýbá přímému pohledu do očí, nedochází k rozptýlení. Zároveň je potřeba zmínit, že pohled stranou je určitý znak pohody. Necítí žádné nebezpečí a tak si může dovolit dívat se jinam, než na nás. Rozhodně to tedy není projev neosobního jednání či lhaní.

Při pohledu dolů naopak zpracováváme pocity a myšlenky nebo projevujeme poddajnost. Pokud mluvíme s osobou vysokého postavení, či nás někdo kárá, často sklopíme zrak i hlavu. Sklopení zraku též provádíme ze slušnosti, když se ocitneme v trapné situaci.

Posledním typ, který zde uvedu, je pohled úkosem, který někdy provádíme dohromady s pohybem hlavy. Značí to naší nedůvěru, nesouhlas a pochybujeme o názoru ostatních.

Mrkání očí

Pro každého z nás je charakteristická jiná rychlost mrkání očních víček. Frekvence mrkání se může zvýšit, jestliže jsme rozrušení, nervózní, ve stresu nebo se neumíme dobře vyjádřit. Rozhodně to není důkaz lhaní. Jakmile se zase uvolníme, rychlost pohybu očních víček se vrátí do normálu. Změna rychlosti mrkání též může souviset s únavou, změnou světelných podmínek nebo třeba přivykání na nové kontaktní čočky.

Doufám, že Vám tento článek pomohl objasnit neverbální komunikace očí. Tuto získanou dovednost můžete využít kdekoliv, doma, v práci při řešení problémů nebo v obchodě. Stačí se jen dívat kolem sebe a pozorovat, zanedlouho zjistíte, že naše reakce jsou velmi čitelné.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz