Domů » Jak mohou emoce ovlivnit výnosy z kryptoinvestic?

Jak mohou emoce ovlivnit výnosy z kryptoinvestic?

autor Patrik Pilous
0 komentářů
investice do kryptoměn bitcoin 2

Nálady na trhu jsou klíčovým faktorem, který ovlivňuje pohyby cen kryptoměn. Určitou váhu má i to, jak spotřebitelé vnímají nedávné události, které toto odvětví ovlivňují. Když se emoce vůči digitálním investicím rozproudí, může se do tohoto prostoru vrhnout více lidí, kteří hledají ziskové příležitosti.

V důsledku toho se může hodnota aktiv zvýšit, což pro některé hráče může znamenat značné zisky. V osobní rovině by si však investoři měli dávat pozor na své emoce. Existují studie potvrzující, jak emoce investory ovlivňují – někdy v jejich prospěch a jindy v jejich neprospěch.

Myšlenka emočního investování není nová. Investorům je však třeba znovu a znovu připomínat nebezpečí, která může přinést jejich portfoliu. Na trhu, který vyžaduje více rozumu, jsou emoce vždy nespolehlivé. To platí zejména na trhu kryptoměn, který funguje jako jiné rizikové obchodní platformy.

Někteří noví hráči mohou podcenit rizika spojená s humbukem kolem získání větších zisků. Bez faktických podkladů může tento předpoklad vést k chybným rozhodnutím. Horší je, že některé důsledky jsou nevratné – to když se kvůli chybným odhadům ztratí značná aktiva.

Je to úskalí, kterému by se kryptoinvestoři měli za každou cenu vyhnout. Ideálním přístupem je naučit se, jak může emocionální investování ovlivnit investiční strategie a výnosy. Po získání dostatečných znalostí by mělo řízení emocí během investování probíhat hladce.

Nevíte přesně, jak osvobozující je to pocit, když se zdá, že máte všechno pod kontrolou. Následující fakta jsou dobrým způsobem, jak začít hodnotit sami sebe a to, jak si případně můžete v krypto světě vést lépe.

Analýza chování investorů

Chování investorů je již léta předmětem mnoha studií a teorií, které se snaží pochopit a vysvětlit reakce kupujících a prodávajících, pokud jde o peníze. Potvrdilo se, že psychika investora může ve stresových obdobích převážit nad racionálním uvažováním. Tento emocionální a duševní stav je často způsoben euforií nebo panikou. Pokud není správně zvládnutý, může mít pro investory zničující důsledky. Odborníci doporučují, že pro ochranu finančních zájmů je vždy důležitý racionální a realistický přístup k investování.

Jak lze pozorovat za běžných obchodních okolností, amatérští investoři vždy vkládají těžce vydělané peníze do investic pouze za účelem získání výnosů. Pokud nemají na paměti vhodné strategie, jejich investice ztrácejí na hodnotě v důsledku neustále se měnících tržních podmínek.

Tato okamžitá ztráta může způsobit stres a vyvolat pochybnosti při následném investičním úsilí. O mnoha investorech je známo, že mají nízkou toleranci k riziku, pokud jde o investování, protože ztráta peněz je vždy emocionálně znepokojovala.

Pro některé odborníky může být riziko považováno za vodítko pro volbu správné investiční strategie a zvládání chování investorů. Ti investoři, kteří vstupují na perspektivní trhy, jako jsou například kryptoměny, s dobrým porozuměním souvisejícím rizikům, mohou do značné míry zmírnit emoce spojené s investováním. Jinými slovy, investoři se mohou potýkat s větší nejistotou, pokud rizika zůstávají na počátku neidentifikována. Emocionální investování může v tomto případě situaci ještě zhoršit.

Podle časem prověřené teorie

Emocionální investování se vždy projevovalo špatným načasováním trhu. Existují investoři, kteří se spoléhají na média, aby zjistili, kdy začínají býčí a medvědí trhy. Pravidelné burzovní zprávy se živí touto aktivitou, která se odehrává v určitém období, a mohou pro investory vytvářet rozruch. Mnozí odborníci však tvrdí, že mediální zprávy mohou být zastaralé, krátkodobé a někdy dokonce nespolehlivé.

Podstatné je, že jednotliví investoři jsou nakonec zodpovědní za svá obchodní rozhodnutí. Být opatrnější při hledání tržních příležitostí na základě nedávných zpráv je vždy výhodné. Racionální a realistický přístup k investování je také klíčem ke správnému vyhodnocení příležitostí a vyvarování se nepříznivých rozhodnutí.

Jak bylo zjištěno v různých studiích, rozhodnutí, která jsou vedena spíše emocemi než racionálním uvažováním, jsou obvykle výsledkem reakce na nejnovější informace v médiích. Mezi účastníky trhu také existuje tendence nakupovat na vrcholu a prodávat na dně na základě analýzy historických peněžních toků. Z údajů vyplývá, že když trh dosahuje vrcholů, je také nákup nebo prodej nejvyšší.

Jak zvládat emoce při investování

Stejně jako v mnoha jiných krocích vás mohou při rozhodování o životně důležitých věcech ovládnout emoce. Stejné je to i s investováním. Je však nutné, abyste se naučili své emoce zvládat, abyste se stále nerozhodovali špatně. Pro snížení rizik se také doporučuje používat spolehlivou platformu, jako je Immediate Connect, která vám pomůže spojit se s renomovaným brokerem.

Všimněte si, že průměrování dolarových nákladů a diverzifikace jsou v současnosti dva nejoblíbenější přístupy k investování. Tyto strategie mohou investiční rozhodnutí zbavit dohadů a snížit riziko špatného načasování v důsledku emocionálního investování. První z nich funguje tak, že investujete stejné množství dolarů v pravidelných a předem stanovených intervalech během jakéhokoli stavu trhu. Když trh klesá, mohou investoři nakupovat akcie za nižší ceny. Jakmile se trh pohybuje směrem nahoru, lze při vyšší ceně akcií nakoupit méně akcií.

Na druhou stranu, diverzifikace portfolia je proces investování finančních prostředků do různých tříd aktiv a cenných papírů s cílem snížit celkové riziko investice. To je mnohem bezpečnější ve srovnání s tím, když všechny své peníze investujete pouze do jednoho cenného papíru. V tomto případě by výsledky závisely především na výkonnosti akcií. Diverzifikace také snižuje emocionální reakci na volatilitu trhu. Existují jedinečné tržní podmínky, které zvýhodňují vybrané investiční skupiny, takže diverzifikované portfolio musí poskytovat ochranu v různých tržních podmínkách.

Závěr

Je dobře známo, že někteří investoři mají tendenci být emocionální a reaktivní. Existují vědci, kteří potvrdili, že chamtivost a strach mají schopnost ovlivňovat lidský mozek způsobem, který nebere ohled na zdravý rozum a sebekontrolu, a tím vyvolávají změny. Vzhledem k tomuto vlivu je nejlepším přístupem, jak se vyhnout rizikům emočního investování, mít investiční plán a držet se ho.

Tato zjištění by neměla být při investování do kryptoměn považována za samozřejmost. Tento trh je známý tím, že je vysoce spekulativní, ale miliony investorů našly způsob, jak svůj majetek zvětšit. Takové slibné naděje mohou vyvolat emocionální reakce, které mohou působit buď ve prospěch investorů, nebo k jejich ztrátě. Mít své emoce pod kontrolou nezní jen dobře, ale je to obzvláště užitečné při obchodních příležitostech.

Sponzorovaný obsah.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz