Domů » Jak se vyrábí kokain a hlavní světoví exportéři

Jak se vyrábí kokain a hlavní světoví exportéři

autor Sandra.J
0 komentářů
Výroba kokainu

Kokain patří mezi nejrozšířenější a nejnebezpečnější drogy na světě. Obchod s kokainem je často spojen s organizovaným zločinem a násilím. Jak se kokain vyrábí? A jaká je cesta drogy do Evropy?

Výroba kokainu

Kokain se vyrábí z listů koky (Erythroxylum coca), která roste v Jižní Americe, hlavně v Andách. Listy se ručně sklízejí a suší na slunci nebo v sušičkách. Poté se rozdrtí na prášek a namáčí do alkalického roztoku s hydroxidem sodným nebo vápenatým a někdy i petrolejem.

Po několika hodinách namáčení se z listů vytváří zelená pasta, která se očišťuje a připravuje pro další zpracování. Vloží se do nádoby s rozpouštědlem (nejčastěji petrolejem), intenzivně se míchá a oddělí se kokain od ostatních látek. Vzniká “bazuka”, šedá a lepkavá látka s vysokým obsahem kokainu a velmi silným zápachem.

Bazuka se ředí kyselinou sírovou a neutralizuje hydroxidem sodným, čímž vzniká kokainová báze. Tato báze obsahuje 40 a více procent čistého kokainu.

Kokainová báze se rozpouští v petroleji, filtruje a s kyselinou chlorovodíkovou se zahřívá a vytváří se kokain hydrochlorid, bílý prášek známý jako kokain.

Někteří výrobci přidávají do kokainu další látky pro zvýšení hmotnosti a snížení ceny. Výroba kokainu je však nebezpečná a nese sebou zdravotní a právní rizika pro ty, kteří se na tom podílejí.

Jak kokain poznat?

  • Kokain může být ve formě bílého prášku nebo krystalů.
  • Práškový kokain má křídový vzhled.
  • Charakteristický pro něj je ostrý chemický zápach, který je patrný pouze u čistších forem drogy.
  • Chuť je typická léková, mírně hořká.
  • Má znecitlivující účinek na jazyku či dásni.

Největší exportéři

Největšími světovými producenty a exportéry kokainu jsou Kolumbie, Peru a Bolívie.

  1. Kolumbie

Kolumbie je největším producentem kokainu na světě a zároveň největším exportérem kokainu do Spojených států a Evropy.

Kokain se v Kolumbii vyrábí zejména v regionu zvaném Valle del Cauca, kde se nachází mnoho drogových kartelů, které kontrolují produkci a distribuci kokainu. Nejznámější z těchto kartelů je Cartel de Medellín, který byl v 80. letech největším a nejmocnějším kartelem na světě.

Kolumbie je také známá svou násilnou historií související s obchodem s drogami, včetně bojů mezi drogovými kartely a vládními silami.

  1. Peru

Peru je druhým největším producentem kokainu na světě.

V Peru se koka pěstuje převážně v Andách, kde se nachází mnoho malých plantáží v odlehlých oblastech. Produkce a distribuce kokainu v Peru, je ovládána mnoha menšími kartely. Tyto organizace se obvykle zaměřují na výrobu kokainové báze a následně ji distribuují do dalších zemí, jako je Kolumbie, Brazílie a Evropa.

  1. Bolívie

Bolívie je třetím největším producentem kokainu na světě.

Kokain se zde vyrábí hlavně v regionech Yungas a Chapare, kde se nachází velké plantáže koky.

V Bolívii je výroba kokainu pod kontrolou místních kmenů, které často využívají koku pro tradiční medicínu nebo jako rituální drogu. Mnoho kmenů se také angažuje v ilegální výrobě a distribuci kokainu.

Většina kokainu vyrobeného v Bolívii je určena pro trh v sousední Brazílii.

V posledních letech se objevily zprávy, o produkci a exportu kokainu z dalších zemí, jako je Brazílie, Ekvádor a Venezuela.

Celkově je kokain jedním z nejvýnosnějších a nejproblematičtějších nelegálních obchodů na světě, který přináší kriminálním organizacím a dealerům obrovské zisky, zatímco způsobuje mnoho sociálních a zdravotních problémů pro uživatele a pro společnost jako celek.

Nárůst produkce

Produkci kokainu v Kolumbii od roku 2001 v pravidelných každoročních zprávách monitoruje Úřad OSN pro drogy a kriminalitu. Podle této zprávy za rok 2021 byl narkobyznys mimořádně úspěšný.

Celková sklizeň koky v Kolumbii stačila k výrobě zhruba 1 400 tun kokainu, což je o 14 procent více než v roce 2020. Osázená plocha kokových polí vzrostla dokonce o 43 procent a přesáhla 200 tisíc hektarů. Kokainově zaměřené zemědělství dosáhlo rozměrů, které nemá obdoby.

Zpráva OSN upozorňuje, že nově osázená pole přinášejí první výnosy po dvou až čtyřech letech, takže se rozšíření projeví až v dalších letech. 

Nárůst produkce bude o to výraznější, protože pěstitelé v posledních sezonách vysazují odolnější a produktivnější odrůdy koky. Dosahují až o pětinu vyšších výnosů na hektar. Při současném trendu má Kolumbie nakročeno k překonání hranice 2 000 tun kokainu vyrobených za rok. 

Koka - rostlina, ze které se kokain vyrábí
Koka – rostlina, ze které se kokain vyrábí

Cesta kokainu

Kokain putuje do Evropy přes tranzitní země, jako je například Guinea-Bissau na západním pobřeží Afriky. Po příjezdu do země jsou drogy přeloženy a buď se prodávají na místním africkém trhu, nebo se přepravují do Evropy za vyšší ceny. Část drog se převáží přes Saharu, kde teroristické organizace a pašeráci soutěží o kontrolu nad převozem. Kokain poté překonává Středozemní moře a dostává se ke koncovým uživatelům v Evropě prostřednictvím dealerů.

Až 40% kokainu v Evropě prochází africkým kontinentem, zbytek se přepravuje lodní dopravou z Venezuely, států v Karibiku a zámořských území evropských států.

Kokain v EU a ČR

Podle zprávy Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) z roku 2020 je kokain druhou nejčastěji užívanou nelegální drogou v České republice, hned po marihuaně. Kokain se většinou do České republiky dostává z Nizozemí a jiných západních zemí.

V roce 2020 členské státy EU nahlásily 64 000 záchytů kokainu v celkovém objemu 213 tun (202 tun v roce 2019). Na Belgii (70 tun), Nizozemsko (49 tun) a Španělsko (37 tun) připadalo téměř 75 % celkového zachyceného množství.

Údaje za rok 2021 ukazují nárůst reziduí kokainu ve 32 z 58 sledovaných měst v porovnání s rokem 2020, zatímco 12 měst nehlásilo žádnou změnu a 14 měst uvedlo snížení.

Z 22 zemí, které poskytly údaje, se kokain v roce 2020 podílel na 13,4 % úmrtí v důsledku předávkování (14,3 % v roce 2019), většinou v kombinaci s opiáty.

V roce 2020 byl kokain druhou nejčastější problémovou drogou u osob poprvé žádajících o léčbu drogové závislosti.

💡 Tip: Pokud vás zajímá drogová tématika, přečtěte si také Jaké má CBD účinky na vás a váš mozek?

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz