Domů » Kapitalismus: V čem je dobrý a jak vznikl?

Kapitalismus: V čem je dobrý a jak vznikl?

autor VeronikaHel
1 komentářů
kapitalismus

Slovo “kapitalismus” se v moderní společnosti skloňuje hned několika způsoby. Někteří lidé ho vnímají jako původce veškerého zla “zkaženého západu”. Jiní nedají dopustit na svobody, které může poskytovat. Kapitalismus však není ani jedno z toho. Nepředstavuje kletbu moderní společnosti ani lék proti komunistickým režimům. Ve své podstatě představuje nástroj, který může škodit nebo pomáhat podle toho, kdo ho právě drží v ruce.

Kapitalismus: Co to je?

Kapitalismus představuje určitý ekonomický systém. Definice kapitalismu se dá popsat jako “výroba, jejímž cílem je zisk, a která je v osobním vlastnictví”. Klíčovými slovy zde jsou pojmy “zisk” a “osobní vlastnictví”. Podle této definice lze říct, že kapitalismus ve své nejčistší podobě zodpovídá pouze za to, aby na konci jeho výrobního řetězce byl zisk, nikoliv ztráta. Důležitý je také aspekt osobního vlastnictví, který může označovat soukromé osoby nebo firmy. Pokud by se jednalo o kolektivní vlastnictví například ve formě státu, začíná se kapitalismus pomalu měnit v socialismus.

Nejčistší formu kapitalismu nazýváme volný trh. Ten je řízený pouze nabídkou a poptávkou a účastnící volného trhu se mohou volně rozhodovat o svých investicích tak, aby generovali zisk. Zisk je jejich jediná odpovědnost. Nejčistší forma kapitalismu nedefinuje zodpovědnost vůči zaměstnancům nebo životnímu prostředí. Moderní státy však tuto nejčistší formu kapitalismu v podstatě nevyužívají. Každý stát má vlastní regulace, kterými chrání například práva zaměstnanců nebo dopad výroby na životní prostředí. Takovému systému se říká kombinovaný kapitalismus.

kapitalismus

Historický vývoj kapitalismu

Moderní kapitalismus je poměrně mladý vynález, kterému předcházely staletí sociálního vývoje. Ve vyspělých částech světa se začal projevovat teprve s příchodem průmyslové revoluce. Za zakladatele myšlenky moderního kapitalismu je považován skotský ekonom Adam Smith. Jeho osvícenské myšlenky dalece předčily svou dobu a daly základ modernímu ekonomickému systému, který dodnes využívá většina západního světa.

Feudalismus

Kapitalismu předcházel takzvaný feudalismus neboli feudální systém, který ve vrcholném středověku využívala celá Evropa. Jednalo se o systém, který byl postavený na obdělávání panské půdy takzvanými nevolníky. Lenní pánové zajišťovali svým pracovníkům stravu a bydlení výměnou za jejich práci. Tento systém vydržel zhruba do 12. století, kdy se prostí lidé začali postupně stěhovat do měst, kde hledali vlastní způsob obživy.

Merkantilismus

Během několika následujících století se feudální systém postupně proměnil v takzvaný merkantilismus. Tento ekonomický systém už mnohem více připomíná moderní kapitalismus. Vyvinul se v období mezi 16. a 18. století a úzce souvisí s kolonizací nerozvinutých částí světa. Počátky můžeme hledat v obchodu mezi dvěma městy, které nabízely různé druhy zboží. Cílem zde ještě není zisk, ale spíše získání zboží, které si město neumělo samo vyrobit či vypěstovat. S kolonizací pak přichází na trh exotické zboží a objevují se první náznaky konkurenčního boje.

Kapitalismus

Byl to právě skotský ekonom Adam Smith, který si všiml, že merkantilismus představuje spíše zpátečnický ekonomický systém, který vytváří zásadní rozdíly mezi jednotlivými národy. Tyto rozdíly přispívaly k nevyrovnanosti, která bránila rozvoji těchto národů. Jeho revoluční myšlenky představující základy volného trhu postupně vyšlapaly cestičku kapitalismu, který si postupně osvojily všechny vyspělé země světa.

🎓 Zajímavost: Vývoj kapitalismu doprovázela takzvaná “Tulipánová krize“, která představovala první tržní krach v historii lidstva.

kapitalismus

Výhody a nevýhody kapitalismu

Každý ekonomický i jiný systém má své výhody a nevýhody. Kapitalismus není v tomhle ohledu žádná výjimka. Jsou to právě tyto výhody a nevýhody, které tak výrazně rozdělují moderní společnost na dva nesmiřitelné tábory.

Výhody

  • Zajišťuje efektivnější rozdělení zdrojů: Hlavním cílem je vždy zisk, který určuje aktuální poptávka. Obojí pak určuje efektivní přerozdělení kapitálu a výrobních procesů.
  • Konkurenční závod zajišťuje nižší ceny: Konkurence schopnost nutí jednotlivé kapitalisty k neustálému snižování cen a rozvoji masové produkce, díky které si mohou nižší ceny dovolit.
  • Zajišťuje lepší platové podmínky pro zaměstnance a zvyšuje obecnou životní úroveň: Konkurenční závod zároveň zajišťuje přijatelné platy a pracovní podmínky. Zároveň pracovníkům umožňuje přístup k většímu množství kvalitního zboží, což vede ke zvyšování životní úrovně.
  • Urychluje rozvoj a vývoj nových technologií: Důraz na zisk a efektivní přerozdělení zdrojů vede k rychlejšímu rozvoji a vývoji nových technologií, které opět zlepšují obecnou životní úroveň.

🎓 Zajímavost: Může kapitalismus za rozvoj takzvaného “workoholismu”? Neustálý hon za ziskem si na lidech vybírá svou daň. Přečtěte si článek o tom, jaké jsou nejčastější příznaky a dopady workoholismu.

Nevýhody

  • Vytváří vrozenou nevraživost mezi kapitalisty a pracovníky: Pracovníci budou kapitalisty vždy vnímat v negativním světle a stěžovat si na nedostatečné ocenění jejich práce, zatímco kapitalisti se v jejich představách doslova koupou v penězích.
  • Vytváří zásadní rozdíly mezi bohatými a chudými: Sociální a finanční rozdíl mezi kapitalisty a pracovníky však není domnělý. Jedná se o jednu z nejdiskutovanějších nevýhod kapitalismu.
  • Může podněcovat rozvoj korupce: Mocní kapitalisté mohou svůj kapitál a vliv využívat pro nelegální a korupční praktiky, které lze pozorovat ve světové politice.
  • Nenese zodpovědnost za negativní dopady svého působení: Kapitalismus má zodpovědnost pouze vůči vlastnímu zisku. Neřeší negativní dopady na životní prostředí nebo životy svých zaměstnanců. Z toho důvodu je nutné kapitalismus a volný trh regulovat vnějšími mechanismy.

Většina zemí volí kombinovaný kapitalismus

Odpůrci kapitalismu často vnímají pouze jeho negativní stránku. Jeho pozitivní dopady na společnost a životní úroveň však nejsou zanedbatelné. Bez kapitalismu by západní svět neměl svou současnou životní úroveň a moderní technologie, které každý den usnadňují naše životy. Přesto nelze před jeho negativy zavírat oči. Z toho důvodu volí většina moderních zemí kombinovaný kapitalismus. Tato forma si ponechává všechny své výhody, zatímco vnější regulace výrazně omezují jeho negativní stránku. Regulace mívají formu různých zákonů a nařízení, které do kapitalismu přináší zodpovědnost za životní prostředí nebo pracovníky.

1 komentářů

Autorka článku zjevně netuší význam slova kapitál

jarda 28. června, 2024 - 9:53 pm

Autorka článku zjevně netuší význam slova kapitál a že i např. komunistická společnost, která chce přežít musí být kapitalistickou. Tedy kapitalismus není v rozporu např. s komunismem, ale je jeho nutnou podmínkou, aby komunistická společnost mohla přežít. Doporučuji autorce, aby si zjistila, co znamená slovo kapitál a jaký je vztah mezi kapitálem, investicemi a úsporami.

Odpověď

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz