Domů » Mastermind: Jak fungují podnikatelské skupiny?

Mastermind: Jak fungují podnikatelské skupiny?

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
mastermind skupina

Mastermind jsou skupiny či komunity, kde podnikatelé mají prostor diskutovat o svém podnikání a jeho různých aspektech. Jde o skupinu lidí, kteří chtějí své podnikání dále rozvíjet a věří v sílu skupiny, více názorů a zkušeností. Nabízejí tak podnikatelům širokou škálu cenných možností pro osobní rozvoj.

Jak fungují mastermind skupiny a jaké jsou jejich výhody?

Vzpomeňte si na otřepané klišé, že vaše osobnost je průměrem pěti lidí, se kterými se nejvíce stýkáte. Ačkoliv je to dost zjednodušené, je v tom zrnko pravdy. Návyky jsou nakažlivé. Pokud si lidé kolem vás neustále stěžují, budete k tomu nejspíš také tíhnout. Pokud budou trávit většinu času v hospodě, nejspíš tam budete s nimi.

Toto je hlavní důvod, proč se podnikatelé či CEO snaží dostat do skupin, kde jsou lidé, kteří smýšlejí podobně a mají podobné životní cíle. Od svého počátku byla tato myšlenka spojována s bohatými. Nalezneme ji i v knize od Napoleona Hilla Think and Grow Rich z roku 1937, který to označil za „devátý krok k bohatství“ – krok, který využili úspěšní muži včetně Andrewa Carnegieho, Henryho Forda, Thomase Edisona, či Billa Gatese.

mastermind skupina

K čemu je dobrá mastermind skupina?

Vaše mastermind skupina je tu od toho, aby:

1. Zlepšovala vaše rozhodování

Jako podnikatel se občas můžete cítit, jako byste se rozhodovali v prázdnotě. Je na vás kladeno mnoho nároků najednou, častokrát musíte vzít v potaz protichůdná kritéria a některé věci řešíte navíc úplně poprvé.

Jistě, můžete si udělat vlastní průzkum trhu, ale co takhle najít někoho, kdo by už něco o dané problematice věděl anebo kdo si prošel něčím podobným? Případně potřebujete někoho, kdo by prozkoumal vaši novou cenovou strukturu nebo nabídl nápady ohledně napjaté interakce s klientem? 

Cílem mastermind skupiny je naslouchat a poskytnout prostor pro brainstorming či zpětnou vazbu k jakémukoli naléhavému problému, se kterým se v danou chvíli její členové potýkají.

2. Vytvářela prostor k odvaze

Mastermind skupina pro vás představuje nejen bezpečný prostor, ale také prostor, kde můžete a  musíte být odvážní. Zde můžete důvěrně formulovat své nejdivočejší sny pro vás a vaši firmu, abyste se mohli vydat za jejich splněním.

Je to prostor, který vyžaduje, abyste odhalili svou zranitelnost, neúspěchy a selhání. Jedině tak se můžete učit najít tu nejlepší cestu vpřed. Vaše skupina vám poskytuje prostor k tomu, abyste byli odvážní.

3. Vedla k vzájemné odpovědnosti

Základním rysem mastermind skupiny je to, že vytváří trvalou odpovědnost mezi členy. Ve skupině vyjádříte jasné cíle a ostatní členové jsou tu proto, aby vám je připomnínali a dávali pozor na to, zda se držíte vytyčené cesty. Budou vám připomínat sliby, které jste si dali, a cíle, které jste si vytyčili. Když nám schází energie a víra, není nad to mít někoho, kdo vám pomůže udržet se na trati.

mastermind skupina

4. Byla vašimi fanoušky

Z mastermind skupiny se stane časem skupinu lidí, kteří vám fandí. A vy samozřejmě děláte totéž pro ně. Kdo něco takového nepotřebuje? Postupem času se tyto skupiny mohou stát velmi pevnými a můžou být zdrojem té největší podpory a nadšení. To může znamenat cokoliv, od povzbudivého slova po nové kontakty až po neočekávanou spolupráci.

5. Vytvořila prostor k sebereflexi

Jako podnikatel se můžete cítit, že se ženete životem vpřed rychlostí světla a stále se jen snažíte všechno udržet v chodu, aby to fungovalo. Čas na rozmyšlenou se může zdát jako luxus, na který nemáte čas. Ale v mastermind skupině je reflexe zabudována. Setkáním a sdílením po delším časovém období zjistíte, že se sebereflexe pro vás stala příjemným novým návykem.

6. Přinesla nové informace

Mastermind skupina je něco jako mít svou vlastní sadu koučů nebo poradců. Kromě toho, že se od druhých učíte, také dostáváte a dáváte rady. V dobře složené heterogenní skupině bude mít každý zkušenost s jiným oborem a dost možná budete v jiné fázi podnikání a bude tak moci předat a získat cenné informace, které se vám vzájemně mohou hodit.

Jak založit mastermind skupinu založit?

Dnes je mnoho mastermind skupin provozováno jako drahé, exkluzivní kluby, kde se za vstup platí, ale nemusí to tak být. Podnikatelé si mohou svou skupinu založit a nestojí to ani korunu. Na facebooku či na některých webových stránkách zabývajících se podnikáním můžete najít spřízněné duše. Můžete tak buď najít skupinu, která hledá dalšího člena anebo nějakou skupinu můžete založit.

Při zakládání musíte vzít v potaz následující:

Místo a způsob setkávání

Skupiny se mohou potkávat osobně anebo pomocí videokonferencí. V případě podnikatelů z větších měst může být mnohem praktičtější a příjemnější setkávat se osobně. Pokud podnikáte na menším městě, případně pokud byste chtěli konkrétněji zaměřenou skupinu, potom může být videohovor nejlepší možnou volbou. 

mastermind skupina

Velikost skupiny

Dvě hlavy ví víc než jedna, pět ví ještě více než dvě. Avšak každý kdo byl na velké schůzi o sto členech, také ví, že sto určitě neví víc než pět. Skupiny mastermind obvykle mívají pět až sedm členů. Dost na to, aby využili řadu zkušeností a znalostí, a zároveň dost málo na to, aby si udrželi smysl pro společný účel a řád. 

Systém fungování

V zásadě existují dva typy fungování mastermind skupin. Nejčastějším je tzv. kulatý stůl, kdy se dostupný čas rozdělí mezi všechny účastníky. Každý tak má třeba 15 minut na to, aby předložil svůj problém anebo to, čím se v poslední době zabývá a ostatní se k tomu vyjádří. Poté přijde řada na dalšího člena. Druhou možností je tzv. horké křeslo, kdy se každé setkání zabývá pouze jedním členem. 

Upozornění: Tyto skupiny nejsou pro neaktivní členy. Pokud máte ve skupině někoho, kdo se aktivně neúčastní a pouze poslouchá, aniž by přispěl, pak ve skupině zabírá místo někomu, jehož účast by byla konstruktivnější.

Délka a četnost setkávání

Obvyklá délka setkání je okolo dvou hodin. Na začátku všichni účastníci projdou své závazky z minule a to, zda se jim je podařilo splnit. Poté následuje hlavní část, kdy každý řeší své problémy, ostatní mu dávají zpětnou vazbu a sdílejí své nápady. Na závěr každý přijme nové závazky, které se pokusí splnit do dalšího setkání. 

Četnost setkávání záleží na tom, jak často mají její členové čas. Některé skupiny se setkávají každý týden, jiné jednou za měsíc. Podle četnosti setkávání se také odvíjejí témata. Skupiny, které se vídají častěji, mohou řešit i detailnější problémy a jejich setkání bývají kratší. Také se její členové rychleji sblíží. 

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz