Domů » Pro koho a kdy se vyplatí fotovoltaika?

Pro koho a kdy se vyplatí fotovoltaika?

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
fotovoltaika

Fotovoltaika se stávají stále populárnějším způsobem využívání obnovitelné energie a snižování nákladů na elektřinu. Nicméně, rozhodnutí o instalaci solárních panelů by nemělo být závislé pouze na trendech, ale mělo by být zohledněno hned několik faktorů, a to například finanční situace, umístění domu či ohled environmentální. V tomto článku se budeme zabývat tím, pro koho a kdy se vyplatí investovat do solárních panelů.

Jsou solární panely vhodné konkrétně pro můj domov?

Fotovoltaika pro vás bude výhodnější, pokud se vás týká alespoň jedna z následujících situací : 

 1. Jste vlastníky rodinného domu (anebo můžete instalovat panely na střechu či fasádu domu)

Fotovoltaické panely jsou obvykle nejvíce vhodné pro majitele rodinných domů. To proto, že mají dostatek střešní plochy k instalaci panelů a mohou tím pádem maximalizovat produkci solární energie. V případě bytových domů je instalace složitější a může vyžadovat souhlas ostatních vlastníků. Nicméně není úplně nemožná a i v případě, že nebydlíte v nejvyšším patře, existuje možnost intalovat panely na fasádu.

 1. Máte dobře orientovanou střechu

Orientace střechy je důležitým faktorem při hodnocení efektivity fotovoltaických panelů. Nejlepšího výkonu dosahnete na střechách orientovaných na jih, jihozápad nebo jihozápad. Pokud máte takovou orientaci, můžete očekávat lepší návratnost investice.

 1. Bydlíte v regionu s vysokým slunečním zářením

Není tajemstvím, že slunečná místa mají větší potenciál pro výrobu solární energie. Pokud žijete v oblasti s častým a intenzivním slunečním zářením, může se fotovoltaika stát ještě atraktivnější volbou. Větší produkce energie vám umožní rychlejší návratnost investice.

 1. Máte vysoké účty za elektřinu

Jedním z hlavních důvodů, proč se lidé rozhodují pro fotovoltaické panely, je snižování nákladů na elektřinu. Pokud máte vysoké měsíční účty za elektřinu, může být fotovoltaika pro vás výhodná. Solární panely vám umožní generovat část elektřiny samostatně a snížit tak své náklady.

 1. Máte ekologické cítění

Mnoho lidí se rozhoduje pro fotovoltaiku i z ekologických důvodů. Snížení emisí skleníkových plynů a ochrana životního prostředí jsou důležité cíle, kterých můžete dosáhnout tím, že zvolíte obnovitelné zdroje energie.

Fotovoltaika
Fotovoltaika | Zdroj: Pixabay

Kdy dává opravdu smysl do fotovoltaiky investovat?

Jedním z nejdůležitějších aspektů při používání solárních panelů je doba návratnosti financí za vaše solární panely. Lidé pochopitelně chtějí vědět, kdy a jak získají peníze zpět za svou investici do domácí solární energie. Máme zde hned několik faktorů, na které je zapotřebí se zaměřit.

Co je doba návratnosti solárního panelu?

Doba návratnosti vašeho solárního panelu se vztahuje k množství času, který potřebujete, než ušetříte za elektřinu tolik, kolik jste zaplatili za systém solárních panelů. Přemýšlejte o tom, jak dlouho bude trvat, než se vaše počáteční investice do solární energie vrátí.

Dobu návratnosti solárních panelů si můžete vypočítat tak, že si spočítáte jakou má vaše domácnost spotřebu elektřiny a dle tohoto výpočtu zvolit vhodnou velikost solární elektrárny podle toho, kolik elektřiny s ní jste schopni ročně vyrobit. Cenu solárního systému poté vydělíte roční úsporou a vyjde vám tak počet let, za které se vám pořizovací cena vrátí v  úsporách za elektřinu.

Co je dobrá doba návratnosti?

Nejběžnější odhad průměrné doby návratnosti solárních panelů je šest až deset let. Jedná se o poměrně široký rozsah, protože existuje mnoho faktorů, které ovlivní počet let na splacení vašich panelů a měsíčních úspor, které můžete očekávat.

Například větší solární zařízení bude mít vyšší počáteční náklady, ale vyšší měsíční úspory. A pokud se výrazně zvýší sazba za elektřinu z vaší sítě, může to mít velký dopad i na vaše dlouhodobé úspory.

Moderní fotovoltaické solární panely by měly vydržet minimálně dvacet pět let, na konci tohoto období by měly mít minimálně 80% účinnost. Některé nové modely solárních panelů mohou vydržet ještě déle. Pokud je tedy vaše doba návratnosti deset let, stále se díváte na přibližně patnáct let dodatečných úspor nákladů na elektřinu.

💡 Tip: Pokud se chcete vydat cestou obnovitelných energií, přeštěte si také, jak fungují a jakou mají návratnost domácí větrné elektrárny.

Faktory, které ovlivňují dobu návratnosti vaší solární energie

Pro výpočet doby návratnosti solární energie je třeba vzít v úvahu několik faktorů:

 • Celkové náklady na váš systém.
 • Solární daňové dotace a slevy.
 • Spotřeba elektřiny.
 • Kolik energie vyrobí.
 • Náklady na elektřinu.

Celkové náklady na váš solární systém

Výpočet celkových nákladů na váš systém je jednoduchý: Jde o to, kolik stojí instalace vašeho solárního panelu bez jakékoliv vnější pomoci.

Některá data a příklady, abychom si přesně ukázali, jak lze vypočítat celkové náklady:

 • Spočítejte si, kolik elektřiny spotřebujete za rok: Nejjednodušší způsob, jak zjistit, kolik elektřiny spotřebujete, je jednoduše shromáždit roční účty za energie a každý měsíc je sčítat. Pokud tyto účty nemáte po ruce, můžete použít vzorový měsíc a extrahovat z něj typickou spotřebu energie daného domu v průběhu roku, s přihlédnutím k sezónnosti.
 • Spočítejte si velikost vašeho systému: V závislosti na tom, kolik elektřiny spotřebováváte, potřebujete větší nebo menší solární systém, který vyrovná vaši spotřebu energie. Zjistěte, co přesně potřebujete, abyste neskončili se systémem, který nedokáže uživit váš dům, nebo se systémem, který produkuje výrazně více, než spotřebujete.
 • Vypočítejte si celkové náklady: 8 kW domácí solární energetický systém stojí v průměru kolem 408 000 Kč, bez využití jakékoli dotace. Je však poměrně snadné dotace získat, a ty mohou snížit vaše náklady o několik set tisíc korun.
 • Dotace a daňové úlevy: Je možné získat dotace od státu. Jakékoli peníze, které obdržíte, abyste pomohli zaplatit za vaše solární panely, jsou peníze, které nemusíte ve skutečnosti nikomu vracet, což vám může pomoci ještě zkrátit dobu návratnosti solární energie.
Fotovoltaika
Fotovoltaika | Zdroj: Pixabay

Jak mohu maximalizovat množství vyrobené elektřiny, kterou spotřebuji?

Nejjednodušší způsob, jak využít vyšší procento vyrobené elektřiny, je navrhnout FV systém uspokojující spotřebu elektřiny v domě, i když to může znamenat velmi malý fotovoltaický systém. Je také běžné, že většina lidí bývá během dne, kdy je FV nejaktivnější, mimo dům a vrací se až v momentě, kdy její výkon klesá. Pro tyto případy je nejvýhodnější FV napojit na bojler, tepelnou nádrž nebo baterii.

 1. Bojler: Je nejlevnější řešení, přebytek energie se vloží do ohřátí vody.
 2. Baterie: Nevyužitá energie se v tomto případě uchová a vy ji využijete, kdy budete potřebovat, či ji prodáte do centrální distribuční soustavy. Budete k tomu ovšem potřebovat  ještě střídač, který změní vyrobený proud ze stejnosměrného na střídavý.
 3. Tepelné čerpadlo: Je řešení nejdražší, avšak přebytečná elektřina jde na efektivní výrobu levného tepla, což se vyplatí zvláště v chladnějších měsících.

Co s přebytečnou, nevyužitou energií?

V principu jsou zde dvě základní možnosti. Buďto svoje přetoky prodáte, a vydělané peníze dostanete na svůj bankovní účet. Nebo získáte pouhou slevu na elektřinu, kterou následně – v noci nebo v zimě – sami odeberete z distribuční soustavy. Každá společnost má nabídku jinou, takže podrobnosti si musíte zjistit u konkrétních dodavatelů. 

Potřebuji stavební povolení k instalaci solární fotovoltaiky na svou střechu?

Pro instalaci fotovoltaické elektrárny s výkonem do 20 kW nepotřebujete stavební povolení. Pokud výkon přesahuje 20 kW, bude zapotřebí získat územní rozhodnutí a stavební povolení, a k uvedení do provozu bude nutná kolaudace.

Fotovoltaické panely jsou efektivním způsobem, jak snížit náklady na elektřinu, podpořit životní prostředí a investovat do budoucnosti. Pro koho se fotovoltaika vyplatí, závisí na různých faktorech, ale pokud máte správné podmínky a motivaci, může se jednat o výhodnou investici do vašeho domova i životního prostředí. Před rozhodnutím vše vždy konzultujte s odborníky na solární energii a provedťe důkladnou analýzu návratnosti investice.

Přidat komentář →

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz