Domů » Samota a osamění v 21. století

Samota a osamění v 21. století

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
Samota a osamění

Výzkumy opakovaně ukazují, že  samota a osamělost jsou vážný problém. Vědci zjistili, že pocit samoty a sociální izolace pro vás může být stejně špatné jako vykouření 15 cigaret denně. 

Izolace způsobená či prohloubená probíhající pandemií má negativní dopad na mnoho intimních vztahů. Není navíc neobvyklé, že lidé prožívají osamělost a vlastně nechápou proč. Umět zvládnout osamělost je zásadní. A to především v době, kdy mnozí stále pracují na dálku či nedokázali obnovit své sociální sítě a aktivity z doby před pandemií. 

Jaké jsou druhy samoty

Jedním z důležitých kroků je uvědomit si, že existují různé druhy osamělosti, z nichž každá má svou vlastní konkrétní příčinu. Před pandemií kouč C.E. Johnston identifikovat 7 různých druhů. 

1. Povrchní přátelství

Nejhorší druh osamělosti, je pro mnohé ten, který zažívají s jinými lidmi. Pocit, že i když je někdo přímo vedle nich, co se spojení a porozumění týče, je ve skutečnosti na míle daleko. Vnitřní samota častokrát může být přítomností jiných lidí prohlubována. 

Samota mezi lidmi

2. Nové prostředí

Samota může být dočasná a může být známkou osobního růstu. Pokud měníte práci či město a ještě nemáte vybudovanou novou rutinu, nemůžete si dlouho najít přátele, může to vyvolat pocity izolace a samoty. Ačkoliv se obykle jedná o dočasnou zkušenost, v době pandemie může být tato zkušenost tíživá a dlouhodobá.

3. Zvířecí spojení

Pro lidi, kteří vyrostli obklopeni přírodou a zvířaty a poté se přestěhovali do betonové džungle, může jejich samota pramenit z nepřítomnosti přírodního světa a zvířecích miláčků. Výzkumník Johnston uvádí, že můžete toužit po spojení s přírodním světem obecněji.

Samota bez přírody

4. Mimo společenské dění

Pokud někdy cítíte, že nezapadáte do prostředí, ve kterém se nacházíte, nebo do něj nepatříte, či že jste k ničemu, tak nejspíš zažíváte tento druh osamělosti. Jedná se o trochu rozšířený koncept “sám mezi přáteli”. Máte-li pocit, že jste jiní než všichni okolo vás, můžete se začít cítit izolovaný.

5. Nedostatek intimity

Pokud doma, u svých blízkých necítíte intimní spojení, bezpodmínečnou lásku či hluboký citový vztah neromantické povahy, pak se jedná o tento typ samoty. 

6. Růst a separace

Tato samota je přirozená a často přichází s věkem, novou životní etapou či s osobnostním růstem. I když je to přirozený proces, když se oddělujete od lidí, kteří pro vás byli kdysi důležití, je to i tak bolestivé. Pokud to, co jste považovali za opravdové přátelství, v průběhu časo vymizelo, je normální cítit se osamělý.

7. Nedostatek romantiky

Nedostatek intimity bývá jedním z nejčastějších důvodů, proč se člověk cítí osamělý. Každý potřebuje blízkost druhého člověka.

Samota v 21. století

Nový druh osamění v 21. století: Ztráta smysluplného spojení

Všichni lidé se cítí osamělí, když jsou v izolaci a odloučení od svých blízkých. Ale jistý druh osamělosti mohou lidé cítit i v případě, že jim zdánlivě nic nechybí a mezi předchozími druhy samoty by se nenašli. Právě proto často nechápou, proč se tak cítí a kde se bere jejich smutek a samota.

Nedostatek zapojení do vnějšího světa má za následek nedostatek spojení s tím, co prožívají ostatní. Vytváří se pocity rozdílného vnímání, méně důvěry, odlišnost a podezřívavost, které se dříve daly snadno vyřešit, či by snad nikdy nevznikly, kdyby bylo více možností účastnit se světa a sdílet. Vnější svět se tak stává více ohrožující prostředí. 

Pro mnohé je to jako žít na ostrově a pak se vrátit do změněné civilizace. Převládají pocity nejistoty, co očekávat, komu věřit a jak se pohybovat v nové krajině. Izolace nebo pokračující interakce pouze s malou skupinou lidí vytvoří vzorce interakce, které již nemusí odpovídat vnějšímu světu.

Omezené spojení s ostatními po dlouhou dobu také vytváří více mentality „oni“ a „my“, což způsobuje menší důvěru a otevřenost novým zkušenostem s cizími lidmi. Mnoho lidí může být přehnaně bdělých a opatrných. Pokud kromě osamění pociťujete i úzkost, nejspíš se jedná o tento problém a nejste v tom sami.

Zvýšený tlak na intimní vztahy

Pocit odcizení a izolace se nyní vyskytuje běžně, stejně jako zklamání nebo nuda s partnerem nebo strach z druhých. Pokud vy a váš partner ztrácíte o sebe zájem nebo se jeden druhému stále více odcizujete, pochopte, že za to může nucené a neustálé vystavování se pouze jeden druhému. To ve vás vyvolalo pocit zklamání nebo nezájmu a nezajímavosti. Nemyslete si, že by k tomu tak jako tak časem došlo.

Samota ve vztahu

Pokud existuje méně příležitostí k rozšířené interakci s lidmi mimo intimní vztahy, mohou i dříve spokojení partneři začít jeden druhého nudit. Snadněji se podráždí, mají méně trpělivosti a šťourají se v záležitostech, které je dříve nerozrušily.

Intimním párům se daří díky interakci s jinými páry, kolegy, blízkými přáteli a díky koníčkům, které mají mimo tento vztah. Mohou se díky nim k sobě vrátit naplněni novými zážitky, které podněcují jejich vzájemný zájem. Tyto vnější výzvy a stimuly jim pomáhají vytvářet nové rozhovory, nápady a pocity, udržují vzájemný zájem.

S omezenějšími příležitostmi k interakci ve vnějším světě, partneři se mohou začít nespravedlivě obviňovat ze své vnitřní nespokojenosti. Když se lidé cítí uvězněni ve stále stejných dnech bez přístupu k vnější stimulaci, může se vyvinout nový druh odcizení.

Znovuzapojení do světa

V první řadě především zjistěte, co přesně vás sužuje. Sebereflexe je prvním krokem ke snížení vašeho utrpení, protože podle toho je potřeba volit způsob, jak situaci napravit. 

Síly, které vám přinesly toto místo vnitřní osamělosti, jsou bohužel stále v provozu, zatímco se svět svíjí před pokračující hrozbou. Strach plodí nedostatek důvěry a často vede k požadavku zůstat přehnaně opatrný. Začněte podstupovat malá vypočítaná rizika, kdekoli a kdykoli můžete. Oslovte ty, kteří mají podobné hodnoty a přesvědčení, s nimiž se můžete cítit bezpečně a zároveň rozšiřte svůj společenský kruh.

Začněte lépe jíst, jakkoli cvičit, vytvářet zajímavé a interaktivní aktivity, ve kterých nejste jen gaučovým pozorovatelem života. Podělte se o své myšlenky a pocity s těmi, které máte nejblíže, a naplánujte si lepší způsoby, jak se znovu spojit se životem. Práce z domova sice mohla být dobrým nápadem, zkuste ale začít hledat způsoby, jak se s lidmi setkávat. Ačkoli první pokušení je hledat, jak nemyslet na úzkost, řešením je naopak postavit se jí.

Udržujte si své zajímavé a vitální já všemi možnými způsoby. Až znovu rozšíříte své obzory, nepřepadne vás pocit, že se dostáváte z kómatu do světa, který vás minul.

Jakmile přesně určíte příčinu své osamělosti, budete mít mnohem lepší pozici k tomu, abyste podnikli konkrétní kroky ke zlepšení situace a nalezení cesty k tomu, jak být šťastný. Ať už to bude více víkendových výletů, online seznamky, stěhovací dodávka nebo připojení ke klubu nebo aktivitě, která rezonuje s vaší skutečnou identitou.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz