Domů » Sebenaplňující proroctví jako tajný nástroj bohatých!

Sebenaplňující proroctví jako tajný nástroj bohatých!

autor Aneta Toboříková
0 komentářů
sebenaplňující proroctví

Už jste někdy prorokovali něco o svém životě a ono se vám to splnilo? Asi si o sobě nemyslíte, že jste věštci či věštkyně. Pravděpodobně jste ale zjistili, že někdy můžete být ve svých předpovědích překvapivě přesní.

Co je to sebenaplňující se proroctví?

Ať už mezi vaše proroctví patří, že se vám váš projekt podaří anebo, že váš veřejný projev dopadne strašně, vytváříte v sobě očekávání. A vaše přesvědčení a očekávání na podvědomé úrovni ovlivňují chování, a tak nastává jev známý jako sebenaplňující se proroctví.

Sebenaplňující se proroctví je takové očekávání, které se stane skutečností právě proto, že to člověk očekává.

Pokud se například probudíte a okamžitě si pomyslíte, že dnes bude hrozný den, váš postoj pomůže toto proroctví naplnit. Můžete nevědomě pracovat na potvrzení své víry tím, že ignorujete to pozitivní, vnímáte jen to negativní a chováte se způsobem, který nepřispěje k příjemnému dni.

Sebenaplňující se proroctví v psychologii

Psychologové našli jasné důkazy toho, že naše přesvědčení a očekávání mají zásadní vliv na naše výsledky. A to tím větší, čím více si o sobě myslíte, že máte častokrát pravdu. Rozhodně se tedy vyplatí pozitivní myšlení, které má také tendenci dojít svého naplnění.

sebenaplňující proroctví

Jak již víme z výzkumů placebo efektu: víra je velmi silná věc. Když uvěříte, že berete prášky, které vám pomůžou, skutečně tomu tak bude. Když budete věřit, že budete úspěšný, také k tomu budete mít mnohem blíže, než když se budete podceňovat.

Sebenaplňující se proroctví v mezilidských vztazích

Pojem sebenaplňující se proroctví získal důležitost nejen v psychologických výzkumech. Je také známým fenoménem v oblasti mezilidských vztahů, kde jej poprvé objevil a definoval sociolog Robert Merton.

Ve své teorii sebenaplňujícího se proroctví se Merton věnuje i „americkému snu“, který je obvykle doprovázen silným přesvědčením o vlastních talentech a schopnostech. Díky skálopevnému přesvědčení pak tyto osoby uspějí a získají bohatství, po kterém touží. A to navzdory tomu, že nejsou o nic výjimečnější než ostatní.

🗣️ Mertonova definice „sebenaplňující se proroctví“ je: Falešná definice situace evokující nové chování, které naplňuje původně falešnou představu.

Jinými slovy, Merton si všiml, že někdy víra přináší výsledky, které způsobí, že realita odpovídá přesvědčení. Obecně platí, že ti, kdo jsou v centru sebenaplňujícího se proroctví, nechápou, že to bylo jejich vlastní přesvědčení, které způsobilo výsledky, jichž očekávali nebo se jich obávali. 

Pygmalionův efekt

Vědecké studie dokázaly, že nejen naše očekávání od nás samotných ovlivňují výsledky, ale také naše očekávání od druhých mají dopad na naše myšlenky, pocity a chování vůči nim. Tento jev se nazývá Pygmalionův efekt, někdy také Rosenthalův efekt.

Důkazy pro tuto myšlenku poskytl klasický experiment Roberta Rosenthala a Lenore Jacobsen v 60. letech 20. století. Z tohoto a dalších experimentů vyplynulo, že očekávání učitelů  ovlivnilo výkon studentů více než jejich rozdíly v talentu nebo inteligenci.

Sebenaplňující proroctví hraje také roli při diskriminaci a v rasových předsudcích. Rasisté se chovají k lidem jiných ras způsobem, který vede k potvrzení jejich předsudků.

🗣️ Rosenthal & Babad říkají: Když očekáváme určité chování druhých, budeme pravděpodobně jednat způsobem, který zvyšuje pravděpodobnost, že k očekávanému chování dojde.

sebenaplňující proroctví

Flynnův efekt říká, že inteligenční kvocient stoupá průměrně o 0,3 bodu za každý rok. Tato teorie vyvolala mnoho vzrušení, protože by znamenala, že lidstvo je stále chytřejší. Při replikaci této studie ovšem bylo zjištěno, že tento trend je pravdivý pouze v některých rodinách. Mohl by se tedy také dát vysvětlit pygmalionovým efektem. Chytřejší rodiče očekávají více od svých dětí a ty toto proroctví nakonec naplní.

Cyklus sebenaplňujících se proroctví

Sebenaplňující se proroctví mohou vést k cyklům myšlení a chování a vytváří tak návyky a vzorce chování.

Když o sobě něčemu věříme, pravděpodobně budeme jednat způsobem, který odpovídá našemu přesvědčení, čímž naše přesvědčení posílíme a podněcujeme se ke stejnému chování.

Podobně, když věříme něčemu o druhých, můžeme jednat způsobem, který je povzbudí, aby potvrdili naše domněnky, a tím upevnili naše přesvědčení o nich, což pak dále zase upevní jejich chování.

Systém je jednoduchý:

  1. Máme o sobě přesvědčení nebo soubor přesvědčení.
  2. Tato přesvědčení ovlivňují naše jednání vůči sobě nebo druhým.
  3. Naše či jejich činy formované naším přesvědčením, upevní původní přesvědčení.

💡 Tip: Chcete-li si vyhledat více informací v angličtině, sebenaplňující se proroctví anglicky se řekne self-fulfilling prophecy.

Sebenaplňující se proroctví na pracovišti

Snad nejvýraznější příklad sebenaplňujících se proroctví na pracovišti lze vidět v jedné z prvních interakcí – při pracovním pohovoru. Přijdou dva lidi se stejnou kvalifikací, stejným vzděláním, stejnou praxí, stejnými dovednostmi. Jeden je naprosto přesvědčený o svých schopnostech zvládnout pohovor, zatímco druhý se při pohovoru cítí nejistě a předpokládá, že pracovní nabídku nedostane.

Sebevědomý jedinec může vstoupit do pohovoru s úsměvem a snadno odpovědět na každou otázku.. Je zřejmé, že dotazovaný, který si věří a jedná podle tohoto přesvědčení, má větší šanci získat pracovní nabídku než dotazovaný, který očekává, že neuspěje.

sebenaplňující proroctví

Stejně tak se může sabotovat zaměstnanec, který již pro společnost pracuje. Pokud dostane nový úkol, o kterém se domnívá, že je mimo jeho schopnosti, může si pomyslet: „Jsem k ničemu. Nezvládnu to.” Potom může nevědomě věnovat projektu méně úsilí a myslet si, že je to ztracený případ. Nepožádá ostatní o pomoc, protože věří, že projekt neuspěje.

Stejně tak může být projekt sabotován ze strany manažera, pokud si myslí, že to zaměstnanec nezvládne. Rozhodne se neinvestovat do projektu příliš mnoho času a úsilí, nespojí zaměstnance s lidmi, kteří by mu pomohli, nepřihlásí ho na potřebné školení, protože si myslí, že by to byla ztráta času a peněz společnosti.

💡 Tip: Pokud chcete na sobě pracovat, zkuste si přečíst některou ze seberozvojových knih.

Sebenaplňující se proroctví ve vztazích

Pokud žena začne s někým chodit a myslí si, že ve skutečnosti nejde o „opravdový vztah“, pravděpodobně ho nebude brát vážně a odmítne do něj investovala mnoho času nebo úsilí. Tento nedostatek času a energie může způsobit, že muž začne mít pochybnosti.

Když pak odejde, snadno si ta žena může myslet, že se nakonec ukázalo, že měla pravdu. Pak jí nezbývá než hledat, jak vyléčit zlomené srdce.

Pozitivnější je, že sebenaplňující se proroctví může také vést k dobrým výsledkům ve vztazích. Pokud ta samá žena začne chodit s mužem, se kterým se cítí silně spjata, může mít pocit, že tento člověk je „ten pravý“. Protože očekává, že vztah vydrží, chová se ke svému partnerovi s láskou a respektem. Investuje do vztahu více času a energie.

sebenaplňující proroctví

Tato láska a pozornost zajišťují, že i její partner je ve vztahu spokojený, a že investuje do vztahu podobnou úroveň času a energie. Předpověď, že vztah bude dlouhý a šťastný, vede k tomu, aby se chovala způsobem, který tuto předpověď podporuje. Výsledek, který na začátku předpověděla, se naplní.

Už v zaběhnutém vztahu se ale sebenaplňující se proroctví také může projevit. Například v očekávání, že partner podvádí. Toto přesvědčení pak může přispět k tomu, že tento partner skutečně podvádět začne, protože u toho prvního se rozvine patologická žárlivost, která se stane neúnosnou.

Komunikace s druhými i se sebou samými

Nyní, když víte o tom, jak naše přesvědčení a domněnky mohou ovlivnit naše vlastní chování a chování lidí kolem nás, máte v rukou zbraň, která má neuvěřitelný potenciál zlepšit vaši situaci v práci, vaše vztahy a celkově i kvalitu vašeho života.

Negativní myšlenky se mohou stát realitou, ale dobrou zprávou sebenaplňujícího se proroctví je, že realitou se mohou stát i pozitivní myšlenky.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz