Domů » TOP 7: Inspirativních povídek a příběhů

TOP 7: Inspirativních povídek a příběhů

autor Aneta Toboříková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
síla příběhů a povídek

Každý jsme během svého života slyšeli mnoho krátkých příběhů, které v nás nechaly tak hluboký dojem, že si je pamatujeme dodnes. Jejich výhoda je právě v tom, že jsou krátké, rychle vstřebatelné a v pár slovech zachycují takovou sílu, že se stanou součástí nás samotných. 

Síla inspirativních povídek a příběhů

Od počátku lidské existence jsme si předávali příběhy. Zachycují, kdo jsme, čemu věříme, co víme o světě, jaké kolektivní hodnoty vyznáváme. Dnes vyprávíme příběhy v románech, filmech a divadlech, ale ústní tradice předávání příběhů stále zůstává. Když se potkáme s přáteli, říkáme si příběhy, matky dětem vyprávějí příběhy, sami sobě rozumíme proto, že si uvnitř nás samých vytváříme příběh svého života.

Z mnoho a mnoha příběhů, které jsem za svůj život slyšela, pro vás dnes vybírám 7, které na mě měly největší vliv.

1. Sedlák a modlitba

V době, kdy ještě bylo běžné modlit se k Bohu v pravidelných časech, vyjel roztržitý sedlák do polí za svou každodenní prací. Byl ten den více roztržitý než obvykle a když nakládal svůj vůz, zapomněl si s sebou vzít tašku, kam mu žena zabalila oběd a jeho modlitební knížku. 

Když přišlo poledne, začal hledat ve voze tašku, aby se pomodlil, ale nenašel ji. Smutně usedl do stínu vozu a přemýšlel, co dělat. Domů to bylo příliš daleko a tak se začal modlit takto:

“Bože, víš, že jsem hlava děravá. Každý den se věrně k tobě modlím, ale žádnou modlitbu si nepamatuji celou. Ale ty je znáš všechny. Budu tedy dnes odříkat abecedu. Jsi nekonečně dobrotivý a určitě mi odpustíš, že dnes si mou modlitbu budeš muset složit z písmen sám.” A sedlák začal odříkávat: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V W X Y Z A …

2. Sloní lano 

Muž procházel sloním táborem a všiml si, že sloni nejsou v klecích nebo v řetězech. Jediné, co jim bránilo v útěku z tábora, byl malý kousek provazu přivázaný k jedné z jejich nohou. Sloni mohli lano snadno přetrhnout, ale vůbec se o to nepokoušeli.

Muž se zeptal trenéra, proč tam sloni jen tak stojí a nikdy se nepokusí utéct.

síla příběhů a povídek

Trenér odpověděl: „Když jsou velmi mladí a mnohem menší, používáme k jejich uvázání provaz stejné velikosti a v tom věku je stačí držet. Když jsou pak dospělí myslí si, že je provaz ještě dokáže udržet, takže se nikdy nepokusí osvobodit.“

3. Plot a hřebíky

Malý chlapec měl velmi popudlivou povahu a když jeho věčné výlevy vzteku jeho otec už nemohl snést, dal mu sklenici hřebíků a kladivo a uložil mu, aby po každé, když ztratí nervy, zatloukl jeden hřebík do plotu. 

První den chlapec do toho plotu zatloukl 37 hřebíků. Postupem času, jak se chlapec začal ovládat, počet hřebíků pomalu klesal. Konečně přišel den, kdy nemusel zatlouct ani jeden hřebík. S pýchou to oznámil svému otci.

Otec mu poté nakázal, aby každý den, kdy se dokáže ovládat, jeden hřebík z plotu ven vyndal. Když všechny hřebíky byly vytaženy, otec syna odvedl k plotu.

“Udělal jsi dobře, můj synu. Jsem na tebe pyšný. Ale podívej se teď na ten plot. Je plný děr a už nikdy nebude stejný. Zlá slova řečená ve vzteku zanechávají hluboké rány. Bez ohledu na to, kolikrát se omluvíš, v druhém člověku už ta rána zůstane.”

💡 Tip: Nechat se snadno ovládat emocemi vždy věstí jen problémy. Přečtěte si jak se uklidnit a neztrácet nervy.

4. Libra másla 

Sedlák prodával máslo po celé vesnici. Jednoho dne se pekař probudil se špatnou náladou a rozhodl se zvážit, zda od sedláka dostal skutečně celou libru. Váhy ukázaly, že ho sedlák zle podvedl a rozzlobený pekař jej za to dal k soudu.

V den soudu přišel sedlák celý roztřesený a nechápal, proč je osočen z podvádění. Soudce si vyslechl pekařovo obvinění a zeptal se sedláka, jakým způsobem váží máslo, než ho prodává.

“Vaše ctihodnosti, nemám než obyčejné váhy a žádné spolehlivé závaží. Nechtěl jsem nést zodpovědnost za špatně navážené máslo. Používám proto místo závaží půllibrový chleba, který kupuji od pekaře.”

5. Motýl

Muž našel zámotek motýla. Vzal si ho s sebou domů a chodil se dívat, jestli se motýl snaží vyklubat ven. Jednoho dne se v něm objevil malý otvor. Muž seděl a několik hodin pozoroval motýla, jak se snaží protlačit své tělo tou malou dírkou.

V jednu chvíli se přestal hýbat a dělat jakýkoli pokrok a vypadalo to, že se zasekl.

Muž vzal nůžky a odstřihl zbývající kousek kokonu, aby mu pomohl. Motýl se pak snadno vynořil, ale měl oteklé tělo a malá, scvrklá křídla.

síla příběhů a povídek

Muž čekal, až se křídla zvětší, aby motýla dokázala podepřít. Ale to se bohužel nestalo. Motýl strávil zbytek svého života neschopen létat a plazil se světem s drobnými křídly a oteklým tělem.

Navzdory dobrým úmyslům muž motýla navěky zmrzačil. Nevěděl, že ten omezující kokon a boj ven slouží k tomu, aby motýl vytlačil tekutinu ze svého těla do křídel a díky tomu mohl pak létat.

💡 Tip: Podle motýlů byl pojmenován i motýlí efekt. Přečtěte si, o co se přesně jedná a jaké jsou nejzajímavější příklady tohoto efektu.

6. Slepá dívka 

Jedna slepá dívka byla nešťastná ze svého osudu a rozuměla si jedině se svým milujícím přítelem, který tu byl vždy pro ní. Jednou chlapec sebral všechnu odvahu a požádal ji o ruku. Dívka odpověděla, že by si ho vzala, kdyby mohla vidět, protože byla přesvědčená, že to je jediný způsob, jak být šťastná.

Jednoho dne jí přišel nečekaný dar. Objevil se někdo, kdo jí daroval pár očí. Podstoupila operaci a s úžasem se rozhlížela okolo sebe. Její přítel se vrátil k jejich rozhovoru a zeptal se jí: “Teď, když vidíš, vezmeš si mě?”

Dívka byla v šoku teď, když viděla, že její přítel je slepý, a odmítla si ho vzít. Její přítel odešel v slzách a nechal jí na rozloučenou pouze krátký dopis se slovy: “Starej se dobře o moje oči, lásko moje.”

7. Žena za 8 krav 

Nejbohatší muž ve vesnici pro sebe hledal ženu. Nabízeli mu své nejhezčí dcery, ale on si nakonec vybral Saritu. Její otec si ho vzal stranou, aby spolu mohli dojednat cenu, protože v té době si muži museli za své nevěsty nabídnout odpovídající počet krav.

Sarita nebyla sice ošklivá, ale ze všech dcer v domácnosti byla rozhodně nejméně hezká a otec už se bál, že ji nikdy neprovdá. Byl proto v šoku, když její nastávající muž za ní nabídl osm krav. 

“Nejsem hloupý. Vím, že bych za Saritu mohl očekávat tak maximálně tři krávy. Proč za ní nabízíš osm? Budeš terčem posměchu celé vesnice.”

Muž, který měl Saritu doopravdy rád, mu na to odpověděl: “Chci, aby moje žena věděla jakou pro mě má cenu. Nebude svým kamarádkám vyprávět, že jsem na ní šetřil, bude jim říkat, že pro mě má hodnotu osmi krav.”

💡 Tip: I v případě, že za vás nikdy nebude chtít nabídnout osm krav, zde nabízíme článek, jak si zvýšit sebevědomí.

Který z příběhů zaujal vás a našli jste v něm obohacení pro svůj život?

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz