Domů » Belbinova teorie: Jak sestavit tým, který bude fungovat?

Belbinova teorie: Jak sestavit tým, který bude fungovat?

autor Radka Čechová
0 komentářů
Belbinova teorie jak sestavit tým

Přemýšlíte nad tím, jak sestavit nový tým, nebo vylepšit ten stávající? Dát dohromady několik schopných pracovníků a spoléhat se, že budou fungovat výkonně, nestačí. Toho už si všimnul i Meredith Belbin, který za tímto účelem identifikoval týmové role, jejichž spojení může přinést vašemu týmu velmi žádoucí výsledky.

Jak sestavit tým?

Na otázku, jak sestavit tým tak, aby skutečně fungoval, se britský teoretik Dr. Meredith Belbin snažil najít odpověď výzkumem, který byl zahájen v roce 1969. Jednalo se o akademický experiment v rámci manažerských kurzů na univerzitě Henley Management College, který probíhal celých devět let. Na těchto podkladech výzkumný tým zjistil, že úspěch nebo selhání týmu není tolik závislý na intelektu členů týmů, jak se předpokládalo, ale především na jejich chování.

Jako výsledek svého bádání vydal Dr. Belbin v roce 1981 revoluční práci, ve které popsal odlišné způsoby chování členů týmu, jejichž správným propojením může vzniknout skutečně efektivní spolupráce. Nejprve Belbin definoval 8 rolí a v roce 1993 svou teorii doplnil o jednu další roli. Tím vzniklo 9 týmových rolí, které dnes široce využívají organizace a firmy po celém světě.

V průběhu výzkumu byly týmové role rozděleny na 3 oblasti podle orientace na:

myšlení – Inovátor, Analytik, Specialista
akci – Usměrňovač, Realizátor, Kompletovač finišer
lidi – Koordinátor, Týmový pracovník, Vyhledávač zdrojů

💡 Tip: Přečtěte si také článek Tým snů: Jak sestavit, řídit a motivovat?

Belbinovy týmové role – kdo v týmu nesmí chybět?

Abyste mohli pracovat vysoce efektivně, je potřeba všechny role vyváženě rozprostřít mezi členy týmu. Sám Belbin považoval šest členů za nejlepší počet pro práci v týmu. Z toho tedy vyplývá, že jeden člen může zastávat více rolí. Každá role z této typologie má své silné i slabé stránky. Belbin je označil za tzv. přípustné slabiny, jelikož jdou ruku v ruce i s nespornými přínosy člena, a je tedy nutné s nimi počítat.

Inovátor

Kreativní člen týmu, který dokáže vždy přijít s novými originálními nápady a přístupy. Ví si rady v náročných situacích. Může se distancovat v situaci, kdy jsou jeho nápady kritizovány nebo ignorovány.

 • Přínosy: Dokáže řešit obtížné úkoly nekonvenčními způsoby.
 • Slabiny: Jeho nové nápady mohou být občas nepraktické. Často ignoruje dané parametry, detaily a omezení. Nebývá dobrým komunikantem a hůře snáší kritiku.

Koordinátor

Tato role v týmu vyžaduje dostatek sebejistoty a zkušeností. Koordinátoři jsou ti, kteří přebírají tradiční roli vedoucího týmu a často jsou označováni jako „předseda“. Koordinátor přiřazuje druhým práci a vede tým k cíli.

 • Přínosy: Velmi efektivně deleguje úkoly a je dobrý posluchač. Dokáže vidět talenty a schopnosti druhých lidí a následně je využít.
 • Slabiny: Někdy může působit příliš manipulativně. Většinou nepřispívá vlastními nápady. Může to vypadat, že druhým zadává příliš úkolů, aby si sám usnadnil práci.

Analytik

Tito členové týmu jsou nejlepší v analýze a v hodnocení nápadů, se kterými přicházejí ostatní. Jsou to výborní kritičtí myslitelé, kteří pečlivě zvažují klady a zápory všech možností, než dospějí k rozhodnutí.

 • Přínosy: Dokážou vymyslet dobrou strategii, vnáší do nápadů logiku a objektivně zhodnocují všechny možnosti.
 • Slabiny: Nebývají dobří v motivování druhých a často jim chybí rychlost. Na druhé také mohou působit příliš kriticky, chladně a bez emocí.

Týmový pracovník

Důležitý prvek spolupráce a diplomacie vnáší do týmu tzv. týmový pracovník, který bývá všestranný a pomáhá dokončit požadovanou práci. Dokáže být velmi kooperativní a vnímavý. I když bývá velmi schopný sám o sobě, upřednostňuje budování silného týmu.

 • Přínosy: Podporuje soudržnost, důsledně pracuje na zadaných úkolech, pomáhá lidem v týmu spolu vycházet díky své diplomatické povaze.
 • Slabiny: Bývá nerozhodný v krizových situacích a má tendenci vyhýbat se konfrontaci v diskuzích.

Vyhledávač zdrojů

Vyhledávači zdrojů jsou nadšení a zvědaví členové týmu, kteří zkoumají všechny dostupné možnosti a zdroje, rozvíjejí kontakty a vyjednávají jménem týmu.

 • Přínosy: Zkoumá nové příležitosti a do týmu přispívá množstvím externích kontaktů.
 • Slabiny: Po počátečním nadšení může rychle ztratit zájem. Na druhé může někdy působit až přehnaně optimisticky.

Specialista

Tento typ lidí má specializované znalosti, které jsou potřebné ke konkrétní práci na úkolu. Jsou hrdí na své dovednosti a schopnosti a záleží jim na tom, aby si udrželi profesionální status. Jejich úkolem je být v týmu odborníkem na danou oblast.

 • Přínosy: Poskytuje hluboké znalosti a informace o klíčové oblasti.
 • Slabiny: Funguje jen v rámci své specializace. Může tým zbytečně přetěžovat znalostmi a zbržďovat práci na úkolu.

Realizátor

Realizátoři jsou lidé, kteří dělají věci a přeměňují nápady na praktické akce a plány. Většinou to jsou disciplinovaní a organizovaní lidé, kteří pracují systematicky. Díky nim se můžete spolehnout, že práci dokončíte.

 • Přínosy: Je spolehlivý, dovede nápady realizovat a uvádět prakticky do života.
 • Slabiny: Realizátor dává málo pozornosti složitějším teoriím, často bývá nepružný a hůře akceptuje změny. Někdy také může být přehnaně soutěživý.

Usměrňovač

Usměrňovač je dynamický, náročný a vyzývá tým k tomu, aby se zlepšil. Rád stimuluje ostatní, zpochybňuje normy a je ten, kdo otřásá věcmi, aby se ujistil, že jsou zváženy všechny možnosti.

 • Přínosy: Překážky vidí jako vzrušující výzvy a má odvahu pracovat na úkolu dál, když už to ostatní chtějí vzdát.
 • Slabiny: Někdy může být příliš argumentativní nebo agresivní a urážet pocity druhých.

Kompletovač finišer

Jedná se o člena týmu, který je často popisován jako perfekcionista. Je spořádaný, svědomitý a úzkostlivý. Sleduje termíny a tlačí tým k tomu, aby práci dokončil včas. Kompletovač kontroluje, zda nedošlo k nějakým chybám nebo opomenutím a věnuje pozornost nejmenším detailům.

 • Přínosy: Pečlivě sleduje projekt od začátku do konce. Dotahuje vše, co je rozdělané a zajišťuje kompletní podobu a předání výsledné práce.
 • Slabiny: Může být netrpělivý, přehnaně starostlivý a netolerantní vůči laxnějším členům týmu. Někdy může zabřednout do detailů. Nenechá ostatní, aby se podíleli na jeho práci.
Určení týmových rolí může vést k větší efektivitě

V čem je přínosná Belbinova typologie?

Ty nejlepší týmy jsou promyšlené ve své struktuře, záměru a cílech. Belbinova typologie týmových rolí vám proto umožní sestavit tým úmyslně a efektivně rozdělovat práci. To znamená identifikovat, co každý člověk může nabídnout, a zajistit využití těchto předností.

Jelikož výzkum ukázal, že nejúspěšnější týmy jsou tvořeny různorodým mixem chování, není žádoucí, aby tým obsahoval jen určitý typ lidí. Schopný manažer by měl proto dokázat odhalit a doplnit chybějící roli, i kdyby to znamenalo, že přivede do týmu dalšího člena.

Použitím typologie podle Belbina získáte:

 • správné lidi, kteří dělají správné úkoly, což vede k lepším výkonům
 • vhled do silných a slabých stránek chování členů týmu
 • jazyk, který pomáhá usnadnit koučovací konverzace
 • větší jistotu, že stanovený úkol bude dokončen
 • vyvážený tým, kde každý ví, co se od něj očekává

Co odhalí Belbinův test?

Abyste zjistili, ke které týmové roli máte nejblíže, můžete si udělat Belbinův test, který je dostupný na internetu. Vaše výsledná role ovšem nemusí být definitivní, jelikož tím, jak se vyvíjíte, pracujete na sobě a získáváte pracovní zkušenosti, je možné, že po nějakém čase budete ideálním kandidátem pro zcela jinou pozici v týmu. I když samozřejmě můžete mít tendenci k některým rolím tíhnout více a k některým méně, výsledek Belbinova testu odráží spíše vaši roli v aktuálním čase.

Pochopení a využití přirozeného talentu zaměstnanců je klíčem ke skvělému managementu. Tato typologie manažerům poskytuje dobrý přehled o silných stránkách chování a preferencích lidí v týmu, což umožňuje maximálně využít přínosy každého pracovníka a mít tak co nejlepší výsledky.

💡 Tip: Přečtěte si také článek 6 Metod a stylů vedení lidí: Jaký je ten váš? nebo Motivace zaměstnanců a její správné pochopení.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz