Domů » Co je well being a jak žít lépe?

Co je well being a jak žít lépe?

autor Michaela Bobková
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
well being

Hledání životního štěstí a celkové životní spokojenosti je společným cílem, který většinou sdílíme všichni společně. Je však možné celkové štěstí a spokojenost skutečně nalézt, nebo jsme jeho tvůrci my sami? V dnešním článku si představíme koncept zvaný well being a podíváme se na všechny životní oblasti, kterých se týká. Zároveň si také ukážeme tipy jak jej dosáhnout.

Co je to well being?

Well being v jednoduchém pojetí označuje souhru zdraví, štěstí a celkové prosperity v životě člověka. V širším slova smyslu tento pojem zahrnuje také dobrý duševní stav, vysokou životní spokojenost, uvědomování si životního cíle nebo schopnost zvládat stresové situace. Všechny tyto faktory vedou k celkové spokojenosti člověka s jeho vlastním životem.

Jak dosáhnout well being? Pocit duševní rovnováhy a spokojenosti obvykle vychází z našich myšlenek, činů a zkušeností. Například, pokud jsme schopni uvažovat pozitivně, naše osobní spokojenost se automaticky zvyšuje. Vedeme-li pozitivní a hluboké vztahy s našimi blízkými, zlepšuje se naše sociální spokojenost. Pokud se nám ale nedaří v pracovní oblasti, naše pracovní spokojenost klesá. Well being je tedy souhrou životních okolností a našich osobních postojů vůči nim. Dosažení tohoto stavu máme proto plně v našich rukou.

well being

Well being a jeho typy

Well being můžeme kategorizovat hned do několika podtypů, které představují různé sféry našeho života. Mezi tyto sféry patří:

  • Emocionální well being: Základem tohoto typu well beingu je vybudování emocionálních schopností. Pozitivní myšlení, ohleduplnost a emocionální kontrola patří mezi dovednosti, které nám pomáhají vyrovnávat se s náročnými životními situacemi. Máme-li tyto schopnosti vybudované, jsme schopni lépe ovládat náš stres, zvládat životní výzvy a zklamání. Právě díky tomu pak můžeme vést šťastnější a spokojenější život.
  • Fyzický well being: Zdravá strava a pravidelná pohybová aktivita by měly tvořit nedílnou součást našich každodenních životů, pokud se chceme cítit lépe a zároveň být produktivnějšími. Péče o fyzické zdraví nám také slouží jako prevence vůči různým onemocněním, zlepšuje i náš emocionální stav a pomáhá nám čelit novým výzvám.
  • Sociální well being: K tomu, abychom se cítili dobře, potřebujeme i blízký kontakt s jinými lidmi. Právě proto je důležité si v životě budovat sociální schopnosti, mezi něž patří například vděčnost, srdečnost a komunikační schopnosti. Díky těmto schopnostem jsme schopni navazovat hlubší vztahy s lidmi a cítit se tak méně osaměle, opuštěně nebo úzkostně.
  • Pracovní well being: Pokud chceme dosáhnout spokojenosti v pracovním prostředí, je pro nás důležité nabýt a rozvíjet co nejvíce schopností, které nám pomohou dělat si práci správně a více efektivně. Když se člověku daří v pracovní sféře, má to značný dopad i na jeho psychiku a to právě kvůli důležité úloze, kterou práce hraje v našem každodenním životě. Nesmíme zároveň zapomínat na udržování zdravého balancu mezi pracovním a osobním životem.
well being

Jak žít lépe?

Je prokázáno, že lidé, kteří se aktivně snaží zlepšit svou životní spokojenost prostřednictvím ověřených technik, dosáhnou výrazných změn již během pěti týdnů. I přes citelnou změnu, která u tebe nastane, však nesmíš přestat praktikovat tyto metody i nadále. Mohlo by to totiž vést k rychlému návratu ke starým negativním návykům. Právě proto je prospěšné si stanovit dlouhodobé cíle a postupně na nich pracovat.

Důležité je zároveň dbát rovnocenně o všechny oblasti našeho života. Pokud například praktikujeme pravidelnou fyzickou aktivitu a máme i uspořádaný pracovní a osobní život, ale stravujeme se nezdravě, ovlivní to všechny ostatní oblasti našeho života negativním způsobem. což bude mít následně dopad na naši celkovou životní spokojenost.

K cestě za spokojeným životem rozhodně vede i budování různých životních dovedností, které nám pomáhají každodenní život zvládat jednodušeji a s větším entuziasmem. I s budováním nových schopností je však třeba mít na sebe realistické nároky, abychom předešli vyhoření, znechucení a následnému selhání. Ve skutečnosti se nové výzvy a problémy v našich životech objevují i v případě, že máme vysoce vyvinuté dovednosti tyto problémy zvládnout a právě proto se na ně musíme dívat s nadhledem.

💡 Tip: Pokud tě zajímají témata týkající se životního balansu a hledání smyslu života, doporučujeme ti také tento článek o japonském učení ikigai.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz