Domů » Co vše je komodita a jak investovat do komodit?

Co vše je komodita a jak investovat do komodit?

autor Anna Malá
0 komentářů
Komodity a jak do nich investovat

Komodita! Co vše lze považovat za komoditu? Už dávno nežijeme v době, kdy zlato a ropa jsou ty nejcennější komodity. Každá doba s sebou přináší vývoj a změnu. Současné trendy tak daly vzniknout novým komoditám, o kterých by se našim babičkám a dědečkům ani nezdálo. Data a tzv. modré zlato jsou mnohem cennějšími a žádanějšími než kdykoli předtím.

Také si přečtěte náš článek o tom, do čeho se dá dnes investovat?

Definice: Co je komodita?

Komodita je v podstatě zboží, které je obchodovatelné na trhu. Komoditou může být takové zboží, které má jednotnou hodnotu a kvalitu. Dalo by se říci, že komoditami jsou převážně suroviny, které jsou obchodovány velkoobchodem, kdežto různé výrobky jsou sortimentem a jsou obchodovány maloobchodem.

Definice: “Zastupitelné zboží, jež lze standardizovat a tudíž i (bez své fyzické přítomnosti) obchodovat na organizovaných trzích (komoditních burzách).” O. Rejnuš (Cenné papíry a burzy, 2009)

Komodity jsou primárními produkty, například nerostné suroviny, zemědělské produkty a také ropa, zlato, pšenice apod. Komodit je mnoho. Dají se obchodovat na klasickém peněžním trhu nebo také na burzách. Vyrábějí se v mnoha typech a prodávají a nakupují se za různou cenu.

Komodity: Proč do nich investovat?

Proč jsou komodity jedny z nejvyhledávanějších investic? Dle některých odborníků jsou komodity určeny ke spekulacím, proto se podle nich investování nevyplatí menším dlouhodobě zaměřeným investorům. Je to možná tím, že netvoří výnosy ani nenesou úroky. Je to tedy spíše případ pro větší investory.

Suroviny s sebou také nesou riziko, protože na jejich vývoj má vliv mnoho nepředvídatelných faktorů. Může dojít k hospodářskému poklesu, politickému převratu, mohou přijít přírodní katastrofy apod. Hrozí zde také měnové riziko, zvláště proto, že suroviny jsou často obchodovány v cizí měně.

Typ proč investovat do komodit: – Ochrana proti inflaci, poptávka po komoditách roste, – komodity patří mezi 25 % světového obchodu, – mohou být novou investiční příležitostí pro menší investory.

Oproti tomu jsou zde názory, že investování do komodit může posloužit jako nástroj proti inflaci. Nejčastější důvodem pro investování do komodit je diverzifikace portfolia. Díky tomu může investor také zvýšit výnosnost portfolia. Často se také uvádí, že v době nestability mají komodity vyšší výnosovou míru.

Nejcennější komodita

V historii byla nejcennější komoditou ropa. Díky její těžbě vzniklo celé nové odvětví. Od této doby se mnohé změnilo a vzhledem k tomu, jak trávíme svůj čas, je více než jasné, že novou světovou jedničkou jsou data, informace. Nejcennější komoditou dnešní doby jsou data o nás a o všem, co si jen umíme představit.

Hlavními držiteli, tedy giganty v této oblasti jsou firmy jako Facebook, Microsofr, Amazaon, Apple. Data těchto společností je zároveň chrání před vznikem nových technologií nebo nových produktů v této oblasti a firem. Tyto společnosti mají informace o tom, co sdílíme, co nakupujeme, co hledáme.

Podle Roberta Friedlanda je na trhu 5 tzv. komodit budoucnosti. Patří mezi ně voda, o které dávno víme, že jednou bude nedostatkové zboží. Dále Vanad, kovový prvek, který lze současně nabíjet i vybíjet. Měď, která hraje důležitou roli při výrobě energie. A nakonec Kobalt a Skandium. Kobalt je používán v bateriích elektromobilů a Skandium umožňuje 3D tisk hliníku.

Investování do komodit
Komodity jako způsob rozšířen investičního portfolia

Nejcennější komodita jako relativní pojem

Obecně ovšem nelze učit co je nejcennější komoditou. Dalo by se soudit dle toho, co se nejvíce obchoduje nebo dle toho, čeho je největší nedostatek. Názory se různí. Někdo považuje za tu nejcennější komoditu čas, protože ho každý z nás má v dnešní době velmi málo. Všichni říkají: “Nestíhám!”.

Někdo by mohl namítat, že nejcennější komoditou bude půda, pozemky. Poptávka po půdě je obrovská a stále roste. Její cena tomuto scénáři také napovídá. Nehledě na to, je to komodita, která má svůj limit. Máme pouze dané množství země. Při současných cenách a poptávce je logické, že půda je jedním z nejvíce obchodovaným předmětem.

Další nejvíce žádanou komoditou, která bývá zmiňována mimo rozdělení klasických komodit je “bezpečí”. Současná světová situace je tak trochu nestabilní. Různé země bojují s různými rozpory a do toho všeho všichni čelíme terorismu, o kterém se nedá předvídat, kdy a kde udeří. To, co dříve znamenalo bezpečí pro stát, se dnes mění.

Voda

Voda patří mezi největší “hrozby” lidstva, tedy její nedostatek. Bez ní nemůžeme přežít. Probíhající změna klimatu může mít za následek nedostatek vody pro Zemi. Mimo jiné změna dostupnosti vody může mít za následek to co jíme, jak to upravujeme, jako to bude mít chuť, co se u nás urodí apod.

Podle studií americké vlády bude poptávka po vodě do roku 2030 převyšovat nabídku od 40 %. Vodě se tak přezdívá “modré zlato”. Vody je na světě sice dost, ale většina z toho není pitná. 97,5 % vody tvoří ta slaná, zbývá tedy 2,5 % zmrazených v ledovcích, z toho pouze 1 % je dostupné jako zásoba pitné vody.

Zemní Plyn

Zemní plyn patří mezi žádané energetické komodity. Je to přírodní hořlavý plyn a je pro nás tak velmi významným plynným fosilním palivem. Zemní plyn se těží, nachází se buď samostatně, nebo také spolu s ropou nebo černým uhlím. Mimo jiné se používá i při tvorbě dusíkatých hnojiv.

Hledání ložisek této suroviny je náročné. Většina z nich leží hluboko pod zemí (i mnoho kilometrů) v nepropustných vrstvách. Zemní plyn často překrývá vrstvu ropy, protože je lehčí. Podle průzkum lez na světě vytěžit 330 bilionů krychlových metrů. Podle některých spekulací existuje více zásob v nekonvenčních ložiscích.

Zlato

Zlato bylo a nejspíše vždy bude žádané pro své skvělé vlastnosti. Je chemicky odolné, tepelně i elektricky vodivé, odolné vůči korozi. V dnešní době se hojně využívá v elektronice, díky svému nízkému přechodovému odporu. V přírodě se vyskytuje tzv. ryzí zlato nebo ve slitině se stříbrem. V zemské kůře se nachází vzácně a v mořské vodě zcela výjimečně.

V současné době jsou rýžovatelná ložiska téměř vyčerpaná. Z ekologického hlediska je dobývání zlata z nízkoryzostních rud rizikové. Při jejich dobývání se používá kyanidový roztok, to je veliké riziko, v případě že by došlo k havárii. Proto jsou vyvíjeny nové metody, ty jsou ovšem obtížnější a nákladnější.

Investuje se především do tzv. investičního zlata, které představuje tzv. certifikovaný zlatý slitek. Slitek má punc a přísluší k němu certifikát. Nejvyšší hodnotu má použité zlato, ryzí zlato, které je známé jako 24 karátové zlato. Investiční zlato je osvobozeno od DPH.

Pšenice

Pšenice sama o sobě poskytuje zrno, které slouží jako potravina, krmivo nebo surovina. Zpracovávají se ale i stébla a otruby. Má vysokou výživovou hodnotu a také celkem dlouhou trvanlivost. Patří mezi základní potravinářské suroviny, tedy především v Evropě. Používá se pro výrobu pečiva, těstovin apod.

Zajímavost: V roce 2019 se na světě sklidilo přes 750 milionů tun pšenice.

Průmysl pšenici využívá pro výrobu lihu, škrobu a dokonce se zvažují možnosti využití pro obnovitelné zdroje energie. Spolu s rýží se řadí mezi nejrozšířenější zemědělské komodity. V České republice asi nejvíce oceníme její využití při výrobě piva. Nabídka této komodity je závislá mimo jiné na počasí, avšak díky svému rozšíření odolává obchodním bojům.

Rozdělení komodit: Co všechno může být komoditou?

Komodity můžeme dělit na tzv. soft komodity a hard komodity. Mezi soft komodity řadíme ty, které se pěstují. Nejsou to tedy suroviny z těžby nebo kovové zboží apod. Jsou to například káva, cukr, bavlna. Hard komodity jsou ty, co se těží. Tedy zlato, ropa, zinek, atd.

Zajímavost: Informace jsou nově vzniklou komoditou, která tu dříve nebyla.

Obecně bychom mohli komodity rozdělit do 4 základních skupin: Energie, Kovy, Zemědělské produkty a Maso a dobytek. V širším pojetí bychom pak mohli vyvodit 8 základních skupin:

 • Obilniny (Kukuřice, pšenice, oves)
 • Masa (Hovězí na výkrm nebo porážku, vepři)
 • Základní kovy (Průmyslové kovy: měď, hliník, olovo)
 • Olejniny (Řepka, sojové boby)
 • Potraviny (Káva, cukr)
 • Vlákna (vlna, dřevo, bavlna)
 • Energie (Ropa, benzín, elektřina, zemní plyn)
 • Drahé kovy (Zlato, stříbro, paládium)

Jak investovat do komodit?

Úrokové sazby se snižují a lidé se poohlížejí po alternativních způsobech “spoření”. Investování do komodit se nabízí jako možnost. Má to své výhody i nevýhody. Samozřejmě i zde není nic tak jednoduché, spíše naopak. Pokud chcete investovat do komodit, měli byste si o tom nejprve co nejvíce přečíst.

Podle profesionálních investorů by investování do komodit mělo představovat spíše doplněk investorského portfolia. Je to riziková oblast a často s sebou nese veliké náklady. Pokod komodity přímo nakupujete, pak musíte řešit jejich dopravu, skladování apod. Není to stejné jako obchodovat s fondy a akciemi.

Pro začátek si projděte některé servery, které se investováním do komodit zabývají. Získáte přehled o tom, které komodity nejvíce podléhají různým výkyvům a které jsou nejobchodovanější. Dozvíte se jako instrumenty jsou pro které komodity používány nejčastěji apod.

Dalším krokem by mělo být seznámení se s investičními nástroji, resp. instrumenty, které jsou pro investování používány. Investování formou nákupu komodity ve fyzické podobě není vhodné menší investory. Proto je lepší zvolit některý z investičních nástrojů.

Mezi takové patří například:

 • Futures (tzv. futures kontrakty-dohody o budoucím nákupu nebo koupi)
 • Akciové trhy (nákup akcií, které pak sledujete, nebo také opce na akcie)
 • Fondy a dluhové cenné papíry (ETF nebo ETN, obchodují se jako akcie)
 • Podílové fondy a indexové fondy (nelze investovat přímo do komodit, ale do akcií společností vlastnící dané komodity)

Příklad: Například pro kávu je nejvhodnějším nástrojem Futures, Akcie nebo ETF.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz