Domů » Jak nejlépe na odměňování i hodnocení zaměstnanců?

Jak nejlépe na odměňování i hodnocení zaměstnanců?

od Patrik

Již dříve jsme si řekli, jak moc je motivace zaměstnanců důležitá. Mezi nejúčinnější druhy pracovní motivace jistě patří odměňování a hodnocení zaměstnanců. Mnoho z nás by se mohlo mylně domnívat, že odměny a hodnocení se odráží v našem platu a na výplatní pásce. Tak tomu ale není. Mzda může být jednou z hlavních odměn pro zaměstnance, ale rozhodně ne jedinou.

V článku si připomeneme, jak moc je motivace zaměstnanců důležitá a jakými způsoby můžeme zaměstnance motivovat. Poté se podíváme, jakými způsoby může zaměstnavatel zaměstnance odměňovat a hodnotit. Na hodnocení zaměstnanců se velmi často zapomíná, jedná o zpětnou vazbu, která je pro zaměstnance velmi důležitá a může mu velmi pomoct v kariérnímu růstu. Nakonec si řekneme, po čem čeští zaměstnanci nejvíce touží, jakých odměn touží dosáhnout a jak mohou oni sami nakládat s pozitivním a negativním hodnocením od zaměstnavatele.

Motivace zaměstnanců a odměňování

Existují 4 základní druhy motivace: vnitřní, vnější, pozitivní a negativní.

Vnitřní motivaci zaměstnance může zaměstnavatel ovlivnit jen málo, protože se jedná o stav jedince, kdy ho jeho vnitřní pohnutky tlačí k lepším výkonům, například touha po kariérním růstu.

Vnější motivace je ve většině případů plně v režii zaměstnavatele. Motivovat nás mohou nejrůznější benefity a odměny, dárky, výhody, apod. Právě do této kategorie spadá i odměňování a hodnocení, které bude předmětem našeho článku.

Pozitivní motivace patří do subjektivních pocitů, které mohou být u každého vyvolány na základně naprosto odlišných podnětů. Do této kategorie se mohou řadit i takové maličkosti jako například umístění firmy (příjemné a zajímavé okolí), vybavení Vašeho pracovního stolu nebo celkový vzhled a kvalita Vaší celé kanceláře.

Negativní motivace patří mezi zastaralé metody, ale pořád ji mnoho zaměstnavatelů využívá a snaží se za její pomoci dotlačit zaměstnance k lepším pracovním výkonům. Opak je ale pravdou, nadměrné užívání negativní motivace vede k odporu k práci, nechutenství pracovat a tím se celkově snižuje pracovní výkon a zaměstnanec dosahuje horších pracovních výsledků. Do negativní motivace řadíme například nepřátelské pracovní prostředí, tlak ze strany zaměstnavatele, nízké finanční ohodnocení, apod.

Podívejte se na motivační filmy, kde úspěšní lídři a vizionáři dokáží dostat celý team až na hranu svých možností.

Odměňování zaměstnanců

Odměňování zaměstnanců se řadí v žebříčku motivace zaměstnanců na ty nejvyšší příčky. Odměna ale není pouze výplata nebo každoroční prémie, odměnou může být například týden dovolené navíc, stravenky, služební mobilní telefon nebo počítač, služební auto, příspěvek na dovolenou, aj.

Níže se podíváme, jak zaměstnavatelé odměňují své zaměstnance a jaké odměny zaměstnanci nejvíce preferují.

Mezi nejčastější odměny českým zaměstnancům patří 13. plat, stravenky, týden dovolené navíc, příspěvky na léky a dovolenou, vzdělávání a další kurzy, příspěvky do sportovních zařízení, jídlo na pracovišti, apod. Nejsou to ale odměny v pravém slova smyslu, protože tyto firemní benefity jsou předem stanoveny v naší pracovní smlouvě.

Poté může být v pracovní smlouvě zakomponováno speciální odměňování zaměstnanců, toto odměňování je předem určeno a každý ze zaměstnanců ví, jak ho může dosáhnout. Podnik určí, jestli tato odměna bude vyplácena měsíčně nebo ročně. Jsou přesně stanovena kritéria, která jsou podmínkou k získání peněžité odměny. Nutno říci, že se jedná o kombinaci pozitivní a negativní motivace. Pozitivně na nás tato forma motivace působí díky touze po vyšším platu, díky které odvádíme lepší pracovní výsledky, negativně s ohledem na vyšší, až nezdravou, soutěživost mezi zaměstnanci.

Výše odměny

Při stanovování finální výše mzdy i s připočtenou odměnou existují obvykle 3 základní faktory, které výpočet ovlivňují:

 1. význam pracovní pozice,
 2. výkonnost zaměstnance a
 3. osobnost zaměstnance.

Další faktory ovlivňující finální výše mzdy mohou být například Vzdělání a dosažený akademický titul, atestace, praxe, apod.

Mzda odměněného zaměstnance se dělí na 4 základní složky: základní mzda, variabilní mzda, zaměstnanecké výhody a manažerské výhody.

Mzdový systém a další formy odměňování

Do odměňování zaměstnanců mohou zasahovat i další faktory, jakými jsou například kvalita odvedené práce, množství odvedené práce, dodržování termínů, apod. S ohledem na tyto faktory, může zaměstnanec obdržet další formy odměn.

 • osobní ohodnocení
 • výkonnostní odměny/prémie
 • cílové odměny (za splnění určitého úkolu)
 • mimořádné odměny
 • příplatky za přesčasy a víkendy
 • jubilejní odměny (za odpracovanou dobu v podniku)
 • odchodné
 • další příplatky s ohledem na náročnost práce
 • podíl na hospodářských výsledcích, aj.

Hodnocení zaměstnanců

Mnozí zaměstnavatelé považují hodnocení zaměstnanců jako přežitek, který je jen pouhou ztrátou času, který všichni zúčastnění mohou věnovat práci. My ale nejsme stejného názoru. Myslíme si, že hodnocení zaměstnanců by mělo být nedílnou součástí vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec. Zaměstnanec, pro svůj vývoj a lepší výkon, potřebuje znát názor svého nadřízeného, zaměstnanec potřebuje zpětnou vazbu. Ještě důležitější se hodnocení zaměstnanců stává v případě, kdy zaměstnanci pracují z domova a nejsou s nadřízeným v každodenním kontaktu.

Zaměstnavatelé často přemýšlí nad tím, jak motivovat své zaměstnance, jak dosáhnout toho, aby pracovali efektivněji, produktivněji a kvalitněji a současně zapomínají na úplně základní motivační metody, mezi kterými si hodně vysoko stojí právě zpětná vazba. Zaměstnanec nastoupí do nového zaměstnání, úspěšně absolvuje zkušební dobu a poté dochází denně do místa pracoviště, pracuje, vykonává práci, na kterou byl přijat, ale už za ním nepřijde nikdo, kdo by ohodnotil jeho práci.

Poté obvykle upadne jeho pracovní výkon do monotónnosti, letargie, ze které už se zaměstnanec bude dostávat jen ztěžka. Přitom by naprosto stačilo, aby za zaměstnancem pravidelně docházel jeho nadřízený, řekl mu, co dělá dobře a co naopak špatně, poradil mu, jak dále rozvíjet jeho pracovní výkon a jaké jsou další firemní možnosti. Zaměstnanci chtějí cítit, že jsou součástí týmu.

Můžeme říct, že hodnocení zaměstnanců je systematické posuzování výkonu v porovnání s jeho pracovní náplní a také v porovnání s výkonem ostatních zaměstnanců.

V článku jsme si potvrdili, jak důležité je odměňování a hodnocení zaměstnanců v motivačním procesu důležité. Tyto 2 složky motivace patří mezi nejúčinnější metody motivace a je potřeba s nimi nakládat správným způsobem, aby byly maximálně účinné.

Články, které stojí za přečtení: