Domů » Jak vyplnit daňové přiznání? [Tipy a VZOR 2022]

Jak vyplnit daňové přiznání? [Tipy a VZOR 2022]

autor Petra Sýkorová
Publikováno: Poslední aktualizace 0 komentářů
Jak vyplnit daňové přiznání?

Do 1. dubna 2022 lze podat daňové přiznání. V elektronické verzi tak můžete učinit až do 1. května 2022. Daňoví poradci mají čas až do 1. července. Které přílohy budete potřebovat a jaké slevy můžete zahrnout do daňového přiznání?

Roční zúčtování daně × daňové přiznání

Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete podat daňové přiznání, a nevíte, jak na to, přečtěte si tento náš článek. Dozvíte se v něm, jaké slevy můžete zahrnout můžete uplatnit a které přílohy budete potřebovat.

Zjednodušeně lze říct, že pokud pracujete pro jednoho zaměstnavatele, můžete požádat o roční zúčtování daně mzdovou účtárnu do 15. února. To se totiž provádí před podáním daňového přiznání. Většině lidem stačí pouze to zúčtování daně, zlomek z nich si z různých příčin podává daňové přiznání – například, pokud jste pracovali u více zaměstnavatelů a měli jste překrývající se příjmy. Daňové přiznání nosí na finanční úřad především podnikatelé, živnostníci a některé osoby samostatně výdělečně činné. Slevy na dani si můžete uplatnit pouze u zaměstnavatele, kde si nejvíce vyděláte, a tudíž u něho odpracujete více hodin než jinde.

💡 Tip: Podnikání při studiu je výhodné. Chcete vědět, proč? Přečtěte si náš článek.

Druhy daňového přiznání

Na finančním úřadě zabývajícím se daněmi se vyplňují různé tiskopisy. Můžete samozřejmě využít i elektronickou formu podání daňového přiznání, ale to tolik neletí. Pokud nevíte, jak na vyplnění, měli byste si zajít na finanční úřad osobně. Tamní zaměstnanci vám mile rádi pomohou a vše vysvětlí. Pokud to podává jednotlivec, jde o přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud tak činí firma, mluvíme o přiznání k dani z příjmů právnických osob. Dále se na „finančáku“ řeší tyto položky:

  • přiznání k dani z nemovitosti
  • přiznaní k dani z nabytí nemovitosti
  • přiznání k silniční dani
  • přiznání k DPH

Co je daňové přiznání a co potřebujete pro jeho podání?

Než přiznání podáte, musí doložit, kolik jste si za uplynulý rok vydělali, to znamená, že požádáte svého zaměstnavatele o Potvrzení o zdanitelných příjmech. Tento originální doklad pak vezmete s sebou na finanční úřad jako přílohu k daňovému přiznání.

Potvrzení o zdanitelných příjmech
Potvrzení o zdanitelných příjmech

Onen růžový papír se jmenuje doslova Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky).

Jak vyplnit daňové přiznání?

První stránka slouží k vypsání vašich osobních údajů. V záhlaví do kolonky Finančnímu úřadu pro napište svůj kraj, například Jihočeský. Pod to do okénka Územnímu pracovišti v, ve, pro patří město, ve kterém daňové přiznání podáváte. Do kolonky 01 napište své rodné číslo. V okně 02 DAP zaškrtněte řádné a v čísle 04 zaškrtněte ne. Pokud vám však daňové přiznání podává poradce na základě plné moci k zastupování, pak ovšem zaklikněte ano.

Pod uvedením zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je kolonka za zdaňovací období (kalendářní rok), takže pokud to píšete teď v roce 2022 a daňové přiznání se má týkat loňského roku, zaplňte toto okno rokem 2021.

Dále následují vaše osobní údaje, jako jméno, adresa a kontakt. Na konec stránky pak do okna ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU NA DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB napište svou adresu, na kterou má být přeplatek poukázán, nebo nejlépe číslo účtu, kam vám „finančák“ peníze pošle do 1. května. Doplňte místo a den, kdy a kde tento tiskopis vyplňujete. Stránku zakončete podpisem. Autogram musí být i v kolonce Vlastnoruční podpis daňového subjektu/osoby oprávněné k podpisu.

Jak vyplnit daňové přiznání?
Jak vyplnit daňové přiznání?

Druhá strana tiskopisu

Otočte list. Kolonka 22 a 24 bude obsahovat úhrn všech vašich příjmů podle Potvrzení o zdanitelných příjmech. Pokud jste měli více zaměstnání, a tudíž jste od obou zaměstnavatelů dostali dvě Potvrzení o zdanitelných příjmech, napište tam jejich součet.

Protože do okna 33 musíte napsat patnáctiprocentní daň, je nutné vydělit ono číslo stem a vynásobit patnácti. Tím pádem zjistíte, kolik je ta daň.

V sekci 5. ODDÍL – Uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění napište do čísla 36 částku 27.840 – to je letošní sleva na poplatníka. Pokud máte nárok ještě na jiné slevy, vypište je pod slevu na poplatníka. V okně 44 napište souhrn všech slev a tuto částku daně odečtěte od toho součtu příjmů. Výsledná cifra bude v řádku 48. V sekci 6. ODDÍL vepište do oken 53 a 54 ty daně samostatně. Celkový výsledek následně zaznamenejte do pole 55 – může vám to vyjít i v záporu, tj. s mínusem.

Na závěr už jen napište počet příloh. Tam se řadí všechna Potvrzení o zdanitelných příjmech, ale i Potvrzení o studiu a Prohlášení manžela, že neuplatňuje v roce 2021 zvýhodnění na dítě, pokud máte studujícího potomka.

Úřednice vám pomohou a vše vysvětlí

Stejně jako si po vstupu na finanční úřad můžete vzít tiskopisy na podání daňového přiznání z příjmů, lze si tam nafasovat i formulář o daňovém přiznání z nabytí nemovitosti. Vždy si to vezměte dvakrát – jeden stejnopis si necháte, druhý dostane „finančák.“ Tak neleňte a pojďte už své daně přiznat, máte na to poslední týden.

💡 Tip: Mohlo by se vám také hodit znát základy účetnictví, které vám pomohou v běžném životě.

Další zajímavé články

Žij úspěšně nové logo

Jak uspět v době internetu v životě i podnikání.

Copyright © 2024 | ŽijÚspěšně.cz